Tarihi Bilgiler

 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi
  https://www.facebook.com/akademiktarih1

  Kubilay Han’ın Bazı Ekonomik Başarıları

  Kubilay Han,Ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaşmak için merkezi bir rejim oluşturmak için çabalamıştır. Kubilay Han,Güney Çini fethettiğinde çok sayıda sivil esir alındı.Moğolların tarım arazilerini talan etmesi yasaklanmıştı. Kubilay Han,Çin’de ekonomiyi canlandırmak için piyasaya karşı yeterli kaynakları sağlamak için çeşitli ataklar…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  50 Yıl Gizlenen Çin-Sovyet Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması

  Mao Ze Dong Liderliğindeki Çin  Komünist Ordusu, Mareşal Cang Key Şek kuvvetlerini mağlup etti ve bütün Çin’de iktidarı ele geçirdi.Kızıl Çin Ordusunun General Vang Cing komutasındaki  8. Ordusu Lencu Şehrinden Sovyetlerden temin ettiği nakliye Uçakları ve kendi imkanları ile Doğu…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Osmanlı’da Rasathanenin Yıkılması

  1521 tarihinde Şam’da dünyaya gelen Takiyyuddin, Mısır ve Şam’da çağının en önemli hocalarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri almış ve kadılık gibi çeşitli görevlerde yer alarak bir kaç defa İstanbul’a gelip gitmiştir. Mısır’da kadılık yapmakta olan Abdülkerim Efendi, eski astronomi…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Osmanlı Devleti’nde Mimari Teşkilat

  Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XVI. yüzyılın başlarına kadar geçen süre içinde mimarların nasıl bir teşkilât içinde olduğu bilinmemekle birlikte bunların Selçuklu ve Beylikler devrindeki gibi belirli bir teşkilât içinde hareket ettikleri muhakkaktır. Özellikle erken dönemde yoğun imar faaliyetlerine sahne olan Bursa…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Mitolojik Anlatımları ile Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

  Yılda bir kez, İstanbul’un Kadırga Limanı’nda şehrin bütün sihirbaz kadınları, buraya bağlanmış bakırdan bir gemiye biner ve denize açılırlardı. Bakırdan gemi, içindeki sihirbaz yolcularıyla Marmara Denizi’nde sabahın ilk ışıklarına dek bir o yana bir bu yana dolaşırdı. İstanbul’un sihirbaz avratları, bu…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  20 Ocak’ta Azerbaycan’da Ne Oldu?

  #1: 20 Ocak 1990’da (19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece) Sovyet Birlikleri, tanklarla Bakü’ye girerek bilinen sayı ile 143 kişiyi öldürdü. “20 Ocak Katliamı” ya da “20 Yanvar Gırğını” olarak anılan olaylar sonrasında Azerbaycan Halk Cephesi liderleri ve bağımsızlık yanlıları tutuklandı.…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Tuna – Alparslan Türkeş [1939 Yılı]

  Bu bir isim değil, bir su değil kalbimizde çağlayan bir tarihtir. Türksüz Tuna öksüz, Tunasız Türk yaslıdır. Binlerce yıl evvel bu su ıssız ve garip akıyordu. Kenarlarında ölgün, medeniyetsiz insanlar sürünüyordu, iki tarafına yayılan topraklarda vahşetle harabiyet kucaklaşmıştı. Semasında güneş…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Türk Tarihinin Portrelerinden Enver Paşa – İlber ORTAYLI

  Enver Paşa yetenekli bir kurmaydı. Çok genç yaşta imparatorluk ordularının başkumandanı oldu, mareşallığa ulaşacak vakti olmadı. 4 Ağustos 1922’de Tacikistan’da, Kızıl ordunun kuşatmasını yarmak isterken şehit düştü. 1908’den itibaren 14 yıl içinde bütün bu yönleriyle Türk tarihini işgal eden portrelerden…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  İlk Bilgisayar ENIAC ve Bilgisayarın Tarihi

  ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer kelimelerinin baş harflerinden meydana gelir. Anlamı; Elektronik Sayısal Entegreli Hesaplayıcı’dır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından II . Dünya Savaşı sırasında inşa edilen ilk programlanabilir genel amaçlı elektronik dijital bilgisayardır. Bilgisayarın Tarihi Gelişimi Hesaplama yapan cihazlar tarihte insanların yardımcısı olagelmiştir. İletişim ve ulaşım hızlanınca…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Hüseyin Nihâl Atsız ve Sigara

  Hüseyin Nihâl Atsız’ın sigara ile ilgili görüşleri; “68. Vilâyete Seyahat” adlı makalesinden alıntılanmıştır. “Ben sigara içmem, dumanından tiksinirim. Vapurda, dolmuşta beni en çok rahatsız eden nesne ağzı emzikli vatandaşlardır. Eskiden, yürürken bile ağzında sigara taşıyan yalnız Köprülü Fuat’tı. Şimdi hamalından cici…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Türk Devlet Yönetiminde Töre

  Türk düşüncesine göre, İslam öncesi çağlarda Türk Kağanları, Tengri’den kut alırdı. Tengri’nin kut verdiği kimsenin, bireysel yiğitliği ve becerisi ile kendini gösterip, ön plana çıkacağına ve başa geçeceğine inanılırdı. Devlet, Töre’ye göre yönetilirdi. Yabancı unsurların karışmamış olduğu Türk devlet yapılanmalarında,…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Amerikan Belgelerinde Alparslan Türkeş: Kurgular ve Gerçekler

  * Mehmet Âkif Okur, Kürşat GÜÇ – Bu yazı Türk Yurdu Dergisi 332. Sayısında Yayınlanmıştır Yakın tarihimizin en ciddi kutuplaşmalarından birine şahitlik eden Soğuk Savaş yıllarını geride bırakalı hayli zaman oldu. Etrafımızı çepeçevre kuşatan yeni gerilimler ve değişen siyasi aktörlerin…

  Devamı »
Başa dön tuşu