Ahmet Yesevî’nin Yaşadığı Dönem Ve Coğrafyaya Genel Bir Bakış

Türkistan, Aral Gölü’nün etrafı, Sır derya, Yedi-su, Issık Göl’ü, Kulca ve Kasgar şehirlerini içerisine alan geniş bir bölgedir. Bu bölgede çeşitli dinlere mensup Türklerin...