Temel Kavramlar

Kuram & Düşünce

Sanat ve Tarihî & Jeopolitik Felsefe

Türk Ülküsü ve Milliyetçi Hareket

Milliyetçi hareket, kuvvetini ve hızını Türk ırkının milli ülküsü Türkçülükten almaktadır. (…) Türkçülük fikrinin Türkiye’nin kaderine hakim olması bir zarûrettir. Bugünkü iç ve dış şartlara göre, bu, elbetteki kolayca ulaşılabilecek bir netice değildir. Ama, zorluğuna rağmen, mutlaka ulaşılması gereken bir neticedir.

Bunun için, her şeyden önce, Türklük için çarpan kalplerin hepsinin bir bayrak altında toplanmaları lazımdır. Bu mücadelenin, Türk’ün varlığı mücadelesi olduğuna inanmak lazımdır.

Şanlı atalarımız Gök Türkler gibi “Türk milleti yok olmasın diye gündüz oturmadan, gece uyumadan, ölesiye bitesiye çalışmak” lazımdır. Bunu yapamazsak alınlarımıza yazılacak kara lekeyi hak ediyoruz demektir.”

Nejdet Sançar