Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu Hakkında Yazılan 28 Kitap

Cengiz Han'ı ve imparatorluğunu tanımak için okumanız gereken kitaplar.

Moğollar ve Cengiz Han hakkında okunması gereken kitap önerileri:

ALINGE, Curt (1967), Moğol Kanunları, (çev. Coşkun Üçok), Ankara: Sevinç Matbaası.

BARTHOLD, Vasiliy (1963), Turkestan v Epohu Mongolskogo Naşestviya, Moskova: İzdatelstvo Vostoçnoyi Literaturi. (1990), Moğol İstilasına Kadar Türkistan, (çev. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara: Türk Tarih Kurumu.

BRETSCHNEİDER, E. (1910), Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, Vol. I, London.

CARPİNİ, Johann de Plano, Moğol Tarihi ve Seyahatnamesi 1245-1247, (çev. Ergin Ayan), Trabzon.

CÜVEYNİ, Alaaddin Ata Melik (1999), Tarih-i Cihan-Güşa, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara: T.C.K.B.

ÇEHOVİÇ, O. (1980), “Çertı Ekonomiçeskoy Jizni Maverannahra v Soçineniyah po Fıkhu i Şurutu”, Blijniyi i Sredniyi Vostok, Moskva: 220-230.

DAVİDOVİÇ, E. (1980), “Zoloto v Denejnom Hozyaystve Sredney Azii IX-XVIII vv”, Blijnii i Srednii Vostok, Moskva: 55-69. (1972), Denejnoye Hozyaystvo Sredney Azii Posle Mongolskogo Zavoyevaniya i Reforma Masud-beka (XIII v.), Moskova.

ERDEM, İlhan (1995), Türkiye Selçukluları-İlhanlı İlişkileri (1258-1308), AÜ, Ankara.

ESENBERLİN, İlyas (2001), Çingishan Potryasatel Vselennoy, Almatı: Fond Esenberlina.

CHALİAND, Gerard (2001), Göçebe İmparatorluklar Moğolistan’dan Tuna’ya, (çev. Engin Sunar), İstanbul: Doğan Kitapçılık.

GUMİLEV, Lev (1992), V Poyiskah bimişlennogo Tsarstvo, Moskova: Tovarişşestvo Klişnikov, Komarov i K. (2002), Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul: Selenga Yay.

GROUSSET, Rene (1980), Bozkır İmparatorluğu Atilla/Cengiz Han/ Timur, (çev. Reşat Uzman), İstanbul: Ötüken. HOWORTH, Henry (1880), History of the Mongols from the 9th to the 19th Century, London: Longmans, Green, and Co. (1970), History of the Mongols from the 9th to the 19th Century, Taipei: Ch’eng Wen Publishing Co.

KAFALI, Mustafa (2002), “Çağatay Hanlığı”, Türkler, C.8, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları: 345-358 Kazakistan Tarihi (Köne Zamandan Bugünge Deyin, oçerk), (1994), Almatı: Davir.

KAFESOĞLU, İbrahim (1956), Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-617/ 1092-1229), Ankara: Türk Tarih Kurumu.

KURAT, Akdes Nimet (1948), Rusya Tarihi başlangıçtan 1917’ye kadar, Ankara. Manghol-un Niuça Tobça’an (Yüan-Ch’ao Pi-Shi) Moğolların Gizli Tarihi (1995), (çev. Ahmet Temir), Ankara: Türk Tarih Kurumu.

MARSHALL, Robert (1996), Doğudan Yükselen Güç Moğollar, (çev. Füsun Doruker), İstanbul: Gençlik Yay.

NASONOV, N. Arseni (1940), Mongolı i Rus (İstorya Tatarskoy Politiki Na Rusi), Moskova-Leningrad: İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR.

ÖGEL, Bahaeddin (2002), Sino-Turcica Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, İstanbul: Kültür Sanat Yay.

REŞİDÜDDİN (1960), Sbornik Letopisey, (çev. Yu.P.Verhovskiyi), II tom, Moskova: İzdatelstvo Akademiyi Nauk SSSR.

ROUX, J. Paul (2001), Moğol İmparatorluğu Tarihi, (çev. Aykut Kazancıgil, Ayşe Bereket), İstanbul: Kabalcı Yay.

RUBRUK Wilhelm von (2001), Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255, (çev. Ergin Ayan), İstanbul.

SCHURMANN, F. Herbert (1956), “Mongolian Tributary Practces of the Thirteenth Century”, Harvard Journal of Asiatic Stadies V. 19, December, N 3, 4., USA: Harvard-Yengching İnstitute: 304-389. SPULER, Bertold (1988), History of the Mongols. Based on Eastern and Western Accounds of the Thirteenth and Fourtheenth Centuries, (trans. from German by Helga and Stuard Drummond), New York: Dorset Press.

TEMİR, Ahmet (1976), “Türk- Moğol İmparatorluğu ve Devamı”, Türk Dünyası El Kitabı,Ankara: 912-925.

TOGAN, Zeki (1981), Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Aksiseda Matbaası. (1930), Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti, İstanbul.

TREVER, K, Yakubovskiy, A, Voronets, M. (1950), İstoriya Narodov Uzbekistana, Tom 1, Taşkent: İzdatelstvo Akademii Nauk UzSSR.

VERNADSKİYİ, Georgi (1997), İstoriya Rossiyi (Mongoli i Rus), Tver Moskova: Lean –Agraf.

VLADİMİRSTOV, B. (2002), Rabotı po İstorii i Etnografii Mongolskih Narodov, Moskva: Vostoçnaya Literatura RAN.

YUVALI, Abdulkadir (1997), İlhanlılar Tarihi-I-Kuruluş Devri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu