Ziya Gökalp
Ziya Gökalp

Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1876, Diyarbakır – 25 Ekim 1924, İstanbul)

Türkmen asıllı Türk yazar, toplum bilimci, şair, siyasetçi, Meclis-i Mebusan’da ve TBMM’de milletvekilli Ziya Gökalp “Türk milliyetçiliğinin babası” olarak da anılır.

Düşüncesinin temelinde, Türk toplumunun kendine özgü ahlâkî ve kültürel değerleriyle, Batı’dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatıyordu. “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak” diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi Türkçülük, ahlâkî öğesi de İslâmdı. Uluslararası kültürün yapıcı öğesinin ulusal kültürler olduğunu savundu. Alparslan Türkeş’in hemen hemen tüm sözlerinde Ziya Gökalpin etkisi görülür.

Eserleri: Limni ve Malta Mektupları Kızıl Elma (1914) Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak (1929) Yeni Hayat (1930) Altın Işık (1927) Türk Töresi (1923) Doğru Yol (1923)[13] Türkçülüğün Esasları (1923) : Eserin ilk baskısı Osmanlı alfabesiyle yayınlanmıştır. Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra) Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra) Altın Destan Üç Cereyan Hars ve Medeniyet Kuğular Felsefe Dersleri (2006), Çizgi Kitabevi, Konya.

Ziya Gökalp – Türkçülük Turancılık Makaleleri” (PDF) indirmek için tıklayınız… 

Yazıları.

Hakkında Yazılanlar

Fotoğraflar