Yönetsel Etkinlik Nedir?

Yönetsel Etkinlik: Birçok kuruluş, çalışanları yöneten yöneticilerin hem yönetim hem de liderlik özelliklerini sergilemelerini bekler. Doğrudan rapor çalışanları arasında ilişkiler kurmaları ve bireysel ve grup hedeflerine ulaşmaları için onları motive etmeleri gerekmektedir. Yöneticilerin personel performanslarını başarılı bir şekilde yönetebilme derecesi, organizasyona değerlerini değerlendirmede önemli olacaktır.

Birleştirilmiş Etkisi

Yönetimsel etkinliğin tanımlanması, bir kuruluşun yönetim modeline bağlıdır. Yönetimsel etkinliğe bakmanın bir yolu şudur: Farklı yönetim araçlarını ve tekniklerini kullanan bir yöneticinin birleşik etkisi. Phillip G. Clampitt’in modeli, iletişim teknolojileri, veriler, bilgi, eylem, performans geribildirimi, sınır kapsamı, değişim ve yenilikçilik içerir. Bu modelde, bir yönetici tüm eylemlerini bir araya getirerek, çalışanlara farklı türden yardımlar sunarak, değişime uyum sağlamalarına ve inovasyona yol açan yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmalarını sağlar.

Planlama ve Yürütme

Yönetsel etkililiğe bakmanın bir başka yolu da, bir yöneticinin insanlara arzulanan sonuçları üretmesi için aldığı yaklaşımı ilgilendirmektedir. Bazı yöneticiler, kişilerarası becerilere daha az odaklanırlar, belki de sıfır karizmaya sahipler ve yoğun bir şekilde planlama ve yürütmeye odaklanırlar. Hedefler belirler, bu hedefleri uygulamak için bir plan oluşturur, kararlarının sorumluluğunu üstlenir ve uygulama planını etkili iletişim yoluyla çalışanlarla paylaşırlar. Yüksek derecede yönetsel etkililiğe sahiplerse, sonuçlar sistematik tarzlarından geleceklerdir.

Duruma Göre Yöneticiler

Farklı organizasyon türlerinde yönetsel etkinliğe bakmanın iki yolu vardır. Yönetsel etkililiği temsil eden bazı “genel performans özellikleri”, bir kurumun ideal bir yönetici tanımında bulunabilir. Bu nitelikler organizasyondaki yöneticilere verilir. Yönetimsel etkinliği temsil eden yöneticiler arasındaki diğer benzerlikler, ortaya çıktıkları duruma bağlıdır. Organizasyonlar, rollerinde karşılaşabilecekleri durumlara göre ya da ideal bir yöneticinin şirket içi konseptine gösterdikleri uygunluğa göre farklı etkili niteliklere sahip yöneticileri işe alabilirler.

Etkili Yöneticilerin Nitelikleri

Yönetsel etkinlik, etkili yöneticilerle ilişkili niteliklerin veya becerilerin bir listesini içerebilir. Whetton ve Cameron’un tanımı bu becerilere odaklanıyor: “sözlü iletişim, zaman ve stres yönetimi, bireysel kararları yönetme, sorunları tanıma, tanımlama ve çözme, başkalarını motive etme ve etkileme, yetki verme, hedef belirleme ve vizyon, kendini tanıma, ekip oluşturma ve çatışmayı yönetmek. ” Bu liste, bir yöneticinin çok çeşitli becerilere sahip olması gerektiğini ve etkili bir şekilde çok görevli olması gerektiğini göstermektedir. Bu beceriler, insanları hedeflere ulaşmak için planlama, yetki verme, sorun giderme ve kişilerarası becerileri kullanma olarak özetlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 − 12 =

Başa dön tuşu
Kapalı