Semerkant'taki Shohizinda (11)676 yılında, Maveraünnehirde Müslümanlığın yayılmasına çalıştığı sırada öldüğü rivayet edilen Hz. Muhammed’in yeğeni Kasım b. Abbas (Kussam ibn’- el Abbas abd’- el Muttalib)’ın mezarının etrafında daha sonraki dönemlerde yapılan türbelerle oluşan bu yapılar topluluğu, Kasım b. Abbas’ın şehit olmasına izafeten Bakara suresi’nin 154. ayetinden hareketle Şah-ı Zinde (Yaşayan Şah) olarak isimlendirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PAYLAŞ