Jeopolitik ve Sosyal Bilimler

Üniter Devlet Nedir?

Üniter Devlet, tüm yetkilerin tek bir merkezi hükümete sahip olduğu ve yerel yönetimlerin sadece merkezi hükümet tarafından istenildiği şekilde var olduğu ve faaliyet gösterdiği devlettir. Bu, tek başına ya da bu yetkilerin bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesiyle kullanabileceği tüm güçlerle donatılmış tek bir entegre hükümet sisteminin yaratılmasını içerir. Yerel yönetimler, merkezi hükümetin idari birimleri olarak çalışırlar. Güçleri ve rolü merkezi hükümetin isteklerine bağlıdır. Merkez Hükümeti, yerel yönetimlerin sistemini, topraklarını veya diğer özelliklerini değiştirme gücüne sahiptir.

İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya, Çin ve diğer birçok ülke üniter devletlerdir. Üniter bir devlet, tek bir merkezi hükümet tarafından karakterize edildiği için, üniter bir hükümet olarak popüler bir biçimde kavramsallaştırılmaktadır. Bu tanımlara dayanarak, tüm yetkilerin tek bir merkezi hükümet tarafından sahiplenildiği Üniter devleti tanımlayabiliriz; bu, yetkilerinin bir kısmını yerel alanlarda ya da eyaletlerin eyaletlerinde çalışan yerel yönetimlere verir ve delegeler.

Üniter Bir Devletin Özellikleri

  • Üniter bir halde, tüm güçler, devletin bütün kısımları üzerinde yüce olan bir tek merkezi hükümet ile donatılır. Bütün devlet için tek başına yasama yapar. Yerel Yönetimler, özellikle merkezi hükümet tarafından kendisine verilen yetkilerle kurallar yapabilirler.
  • Üniter bir halde, yerel yönetimler merkezi hükümet tarafından yaratılır ve yetki verilir. Bunlar idari birimler veya merkezi yönetimin bölümleri olarak çalışır. Merkezi hükümet yönlendirirken işlerler. Onların sınırları ve yetkileri merkezi hükümet tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir.
  • Güçler ve tüm güçler merkezi hükümete ait olmadığından, yazılı bir anayasaya özel ihtiyaç yoktur. Anayasa, halkın isteklerine uygun olarak yazılabilir veya yazılamaz.
  • Sadece merkezi hükümet anayasayı değiştirme gücüne sahiptir ve bu anlamda üniter devletin anayasası daima esnektir.
  • Tüm insanlar ve yerler üzerinde iktidarı ele geçiren güçlü bir merkezi hükümetin varlığı, bütün devlet için tek, istikrarlı ve güçlü bir yönetimin varlığına yol açar. Yönetim, organizasyonda basittir ve tüm yerel ve ulusal konulara yönelik olarak doğrudan yaklaşır. Bir federasyonu karakterize eden çifte vatandaşlıktan ve ikili yönetimden kaynaklanan karmaşıklıklara sahip değildir. Tek bir yürütme, tek yasama ve tek yargı sistemi tarafından yönetilen bir hükümet sistemidir.

Musa Saral

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu