Ulusötesi Şirket Nedir? Ulusötesi İşletmelerin Genel Özellikleri

Ulusötesi bir şirketin temel özellikleri, kendi menşei ülkesi dahil olmak üzere iki veya daha fazla ülkede faaliyet göstermesinden ileri gelmektedir. Satış, ekstraksiyon veya üretim gibi iş, dolayısıyla birden çok ülkeyi kapsamaktadır. Yönetim sistemi ayrıca küresel veya bölgesel bir bakışa odaklanmaktadır.

Ulusötesi şirketler hizmetlerini veya mallarını ev sahibi ülkelerin yerel tercihlerine uyarlama eğilimindedir. Ayrıca, stratejilerini ev sahibi ülkelerin kalkınma politikaları ile harmanlayarak faaliyet gösterdikleri bölgelere uygun bir iş modeli oluşturmaya da çalışırlar.

Yerel ekolojik çevrenin ihtiyaçlarını araştırmak ve bunlara cevap vermek amacıyla yerel bölgede yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya da sıklıkla vurgu yapılmaktadır. Ulus-ötesi şirketler, uluslararası alanda sürekli gelişmelerini ve uzun vadeli kalkınma ve genişlemelerini sağlayan kendi küresel stratejilerini vurgulamaktadır.

Ulus ötesi bir şirketin nitelikleri:

  • Şirket yabancı operasyonlara yatırım yapmaktadır, yani birden fazla ülkede / ülkede faaliyet göstermektedir.
  • Bu şirket bir ülkede merkezi bir şirket tesisine sahiptir. Tüm bireysel pazarlar şirket tesisine rapor verir.
  • Farklı ülkelerdeki bireysel pazara ilişkin tüm kararlar, kararları bireysel olarak verme yetkisine sahiptir.
  • Her bireysel pazar, ürün ve hizmetlerinin pazarlama gücünü barındırır.
  • Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri bireysel yabancı pazar tarafından yürütülmektedir.

Ulus Ötesi Şirketlerin Dezavantajları Nelerdir?

Ulusötesi şirketlerin dezavantajları arasında iş güvensizliği, çevresel bozulma, kötü çalışma koşulları ve dış kaynak kullanımı riski bulunmaktadır. Ulusötesi şirketlerin yeni alanlara gelmesi genellikle coşkuyla karşılanır, ancak çokuluslu şirketlerin yeni bölgelere de yayılmasının olumsuzlukları vardır. Doğal kaynakların sömürülmesinden piyasa hakimiyetine kadar, dünya çapında iş genişlemesinin çeşitli sonuçları vardır.

Çevresel zarar, çok uluslu şirketlerin başlıca tuzaklarından biridir. Farklı ülkelere operasyonları genişletmek için mali kaynaklara sahip olan şirketler genellikle fabrikalar ve şirket merkezlerini kurarlar. Ürün üretimi genellikle daha fazla miktarda elektrik tüketilmesini gerektiren önemli ölçüde artar.

Bu kuruluşlar tarafından kurulan ofisler ve depolar, aynı zamanda, hava ve su kirliliğinin artmasına katkıda bulunan daha fazla elektrik kullanırlar. Ulus ötesi şirketler de sosyal ve ekonomik sorunları ortaya çıkarabilir.

Çalışanları işlerini kötü veya güvensiz çalışma koşullarına maruz bırakabilir ve işler konsolide ve dışarıdan temin edildiğinden daha az işçi istihdam edebilir. Ek olarak, bu şirketler tarafından üretilen çoğu gelir yurt dışına gönderilir.

Bu, yerel ekonomiler için küçük yeniden yatırım ve ekonomik teşvik anlamına gelir. Son olarak, büyük şirketler pazar hakimiyetine katkıda bulunabilir ve küçük şirketleri ve perakendecileri tekeller kurarken iş dışı bırakabilirler.

Çok Uluslu Şirket Nedir?

Çokuluslu bir şirket, kendi ülkesinin yanında bir ülkede yerleşik bir varlığa sahip bir şirkettir. Genel olarak kendi ülkelerinde, küresel tesislerinin yönetimini merkezileştiren bir genel merkez var.

Büyük boyutları nedeniyle hükümetleri ve küresel ticareti etkileyebilirler. İş fırsatlarını etkileme yetenekleri nedeniyle hem eleştiriler hem de övgülerle karşı karşıyadırlar. Küresel rekabet yoğunlaştıkça, maliyet tasarrufu sağlamak için kendi ülkelerinden işlerini gelişmekte olan ülkelere taşıdılar.

Bazı çok uluslu şirketler küçük ülkelerden daha büyüktür. Neredeyse tüm çok uluslu şirketler Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Japonya’dan geliyor.

 

1 Yorum

  1. İşletme okuyan biri olarak bu konuda bilgilerimi yetersiz görüp araştırmak istedim iyiki araştırmışım. Bildiklerimi tekrar edip eksiklerimi kapattım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı