Kitap

Ülkücülerin Okuması Gereken Kitaplar

Türk milliyetçilerinin okuması gereken kitaplar

Bu listemizde Türk tarihi, Türk kültürü, Türk sosyolojisi, Türk düşüncesi ile birlikte geleceğe dair okunması gereken temel kitapların bir listesini hazırladık. Bugüne kadar yaptığınız okumalar doğrultusunda eksik olduğunuz noktaları belirleyip, okumanız gereken kitapları tespit ederek not alabilirsiniz. Ülkücülerin Okuması Gereken Kitaplar Listesi belirli periyotlarla güncellenmektedir.
Son güncelleme: Kasım, 2018.

Türk Tarihi Üzerine

 1. Türk Medeniyeti Tarihi – Ziya Gökalp
  Türk medeniyeti tarihine dair okunması gereken kitaptır.
 2. Türk Tarihinde Meseleler – Hüseyin Nihal Atsız
  1900’lerden sonra ortaya çıkan bazı tarihi meselelere dair her türlü ayrıştırıcı bakış açısını yıkan ve bir Türk gözüyle tarihe bakmayı sağlayan kitaptır.
 3. Türk Tarihinin Sosyolojisi – Prof. Orhan Türkdoğan
  Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Türk toplum yapısını, ekonomik yapısını, boy yapısını bütüncül bir bakış açısı ile konuyu dağıtmadan anlatan alanındaki bir kaç temel kitaptan birisidir.
 4. Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar – Hüseyin Nihal Atsız
  Tarihimize dair Türk milliyetçisi bakış açısı ile bakmayı sağlayan eserlerden bir tanesidir.
 5. Türk Milli Kültürü – İbrahim Kafesoğlu
  Türk kültürünün sınırlarını çizen, günümüzdeki önde gelen Türk boylarının tarihine değinen, Türklerin eski dini olan Kök Tengri inancı hakkında bilgi veren temel kaynaklardan bir tanesidir.
 6. İstiklal Harbi’nde Etnik İhanet – Necdet Sevinç
  İstiklal Savaşı’nda gerek din gerek etnik bir takım siyasi söylemler çerçevesinde ülke içerisinde gerçekleşen ihanetlere dair okunması gereken kitaptır.
 7. Türklerde Kadın ve Aile – Necdet Sevinç
 8. Türk Tarihinden Portreler – Yılmaz Öztuna
  Tarihimizdeki önde çıkan yöneticilerin, kahramanların, komutanların portrelere dair yaşam öykülerinin yer aldığı bir kitaptır.

Tarihi Romanlar ve Öyküler

 1. Bozkurtlar – Hüseyin Nihal Atsız
  Kök Türk Kağanlığı dönemini anlatan bu eşsiz eser, betimlemeleri ve olay örgüsü ile okuru neredeyse 15 yüzyıl öncesine götürmektedir.
 2. Deli Kurt – Hüseyin Nihal Atsız
  Bozkurtlar romanının Osmanlı dönemine uzantısıdır. Türklerin Osmanlı dönemindeki sosyoekonomik ve kültürel yapısını hissettiren bir Atsız romanıdır.
 3. Kızıl Elma – Cengiz Aytmatov
  Türk milli hafızasındaki mit, öykü, destanları işleyen bir öykü kitabıdır. Türk kültürünü,  maddi manevi zenginliğiyle Kırgız Türklerine hatırlatmaya çalışmıştır.
 4. Gün Olur Asra Bedel – Cengiz Aytmatov
  Sovyet döneminde Türk toplulukları üzerinde uygulanan politikaları ve Türk sosyopsikolojik yapısını anlatan bir romandır.

Türk Düşüncesi, Ülkücülük, Milliyetçilik, Türkçülük, Turancılık Üzerine 

 1. Ülkücüye Notlar – Necdet Sevinç
  Kendisini ocaklı veya ülkücü olarak nitelendirenlerin 21. yüzyılda okuması gereken temel kitaplardan bir tanesidir.
 2. Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp
  Türk milliyetçiliği fikrini benimseyenlerin, bu fikrin temellerini anlamak adına mutlaka okuması gereken kitaptır. Yeni Cumhuriyetin ve Türk Milliyetçiliği’nin temelleri anlatılmaktadır.
 3. Turancılık, Milli Değerler ve Gençlik – Hüseyin Nihal Atsız
  Günlük bir takım Türkçülük aleyhi söylemlere karşı Türkçülüğün fikri önderlerinden Atsız’ın milli değerler, Turancılık ve gençlik üzerine makalelerin yer aldığı kitaptır.
 4. Dokuz Işık – Alparslan Türkeş
  Alparslan Türkeş’in hem fikirsel, hem ekonomik, hem felsefi olarak kurduğu sistemin başucu kitabıdır. İçerisinde Türkiye’de konuşulmayan “millet sektörü” gibi yaratıcı fikirler bulunmakla birlikte, bir kısmı günlük söylemlere göre şekillenmiş kitaptır. Ancak okumak isteyenler mutlaka sadeleştirilmiş metni değil, kitabın en uzun halini okumalıdır.
 5. Türk Töresi – Ziya Gökalp
  Atatürk’ün fikir babası Ziya Gökalp’in Türk Töresi’ne dair makalelerinin bulunduğu bir kitaptır. Güneydoğu’da bir takım uygulamaların “Töre” olarak adlandırılmasına karşın, gerçekte köken olarak Töre’nin Türk sosyolojisindeki yerine dair fikir sahibi olunması için okunmalıdır.
 6. Türk Ahlakı – Ziya Gökalp
  Türkçülüğü ilk defa sistemleştiren Ziya Gökalp’in Türk ahlakı üzerine makalelerinin yer aldığı kitaptır.
 7. Makaleler 1-2-3-4 – Hüseyin Nihal Atsız
  Gökalp’ten sonraki uzun süreçte Türkçülüğün fikirsel önderliğini yapan Atsız’ın birbirinden değerli makalelerinin yer aldığı kitaplar zaman içerisinde okunmalıdır. Türkçülüğün, düşünce ve kültür dünyasındaki hakimiyetinin gerekliliğini iyi anlamış olan Atsız’ın Türk düşüncesi adına büyük hizmetleri bu makalelerde yer almaktadır.
 8. Makaleler – Nejdet Sançar
  Atsız’ın kardeşi olması nedeniyle gölgede kalan Nejdet Sançar’ın, günlük siyasi tartışmalara kendini kaptırmadan Atsız’dan daha sivri olmayan bir dille yazılmış, Türkçülük adına önemli makalelerin yer aldığı bu kitap milliyetçilerin okuması gereken kitaplar arasındadır.
 9. Üç Tarz-ı Siyaset – Yusuf Akçura
  Osmanlı’nın yıkılışı döneminde Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık fikirlerini değerlendiren Akçura’nın bu eseri, günümüzde de canlılığını korumaktadır.
 10. Türkçülük – Yusuf Akçura
  Akçura’nın Gökalp döneminde ve sonrasında kaleme aldığı Türkçülük üzerine makaleler, milliyetçi hareketin gelişim seyrini anlamak adına mutlaka okunmalıdır.
 11. Türkistan Bütünleşmesi – Dr. Hasan Ali Karasar & Dr. Sanat Kuşkumbayev
  Turancılık fikrini beyinlerde somutlaştıran, Türkistan’ın 21. yüzyıldaki sorunlarını ele alan bir kitaptır. Turancılığın slogandan öte götürülmesi ve dış politika/jeopolitik kapsamında değerlendirilmesi adına okunmalıdır.
 12. Avrasya Paradoksu – M.Akif Okur
  Günümüzde Turancılık çerçevesinde değerlendirilen Avrasyacılığın çeşitlerini ve temelde bir Rus görüşü olduğunu gösteren, tarihi ve felsefik temellerini inceleyen bir eserdir.

Ülkücülerin okuması gereken kitaplar veya Türk milliyetçilerinin okuması gereken kitaplar gibi aramalarınıza yanıt olması amacıyla bu listeyi hazırladık. Listeye eklediğimiz milliyetçi kitapların içeriğine dair her türlü sorunuzu yanıtlayabiliriz. Ayrıca önerileriniz varsa yorum kısmından iletebilirsiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.