Türklerin Anayurdu Özellikleri ve Yayılmaları – Prof. İbrahim Kafesoğlu

Tarihte Türkler Hangi Özelliklere Sahip Coğrafyalarda Yaşamışlardır?

Aslında çöl değil, yayla iklimine sahip bozkırlar halkı olan Türklerin, yayılmaları esnasında, bozkır coğrafî ve iktisadî şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin yaşama imkânının zayıfladığı sınırlarda durakladıkları; ormanlık, sıcak veya çok rutubetli bölgelere pek girmedikleri görülmektedir.

Kendi hayat tarz ve anlayışlarına uymayan coğrafyaya ve yabancı kütleler baskısının şiddetli olduğu bölgelere nüfuz etmiş Türk zümrelerinin ise, oralarda fazla barınamamaları ve çok kere varlıklarını kaybetmeleri dikkat çekicidir (Çin’de Tabgaçlar, Balkanlar’da Bulgarlar, kuzey Hindistan’da çeşitli Türk devletleri vb. gibi).

Bu itibarla Türklerin irili ufaklı siyâsî kuruluşlar meydana getirerek mevcudiyetlerini devam ettirdikleri saha, daha ziyade kuzey Çin’den başlayarak, bütün Orta Asya’yı, İran’ı ve Anadolu’yu içine alacak şekilde, Avrupa’da Tuna dirseğine kadar devam eden geniş coğrafî kuşak olmuştur. Bugün de Türk toplulukları umumiyetle aynı kuzey Çin-Orta-Avrupa geniş kuşağı üzerinde yaşamaktadırlar.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü (Türk Devletleri)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu
Anasayfa »