Türk Ülkeleri ve Dinleri

Günümüzdeki Türk Devletleri Dinleri

Türk Devletleri’nde yaşayan toplumların mensubiyet duyduğu dinlerin oranı listesi aşağıdadır. -Genellikle- Müslüman olmayanlar Ruslar ve diğer etnik azınlıklardır.

Azerbaycan Cumhuriyeti

%95’i Müslüman olan Azerbaycan’ın %3-4’ü Hıristiyandır. (çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakan) Çok küçük bir kısmı ise Yahudidir.

Kazakistan Cumhuriyeti

Nüfusun% 70’i Müslüman ,% 26’sı Hıristiyan ,% 0,1’i Budist ,% 0.2’si (çoğunlukla Yahudi ) ve% 3’ü dinsizdir.

Kırgızistan Cumhuriyeti

Müslüman oranı %76’dir. Ülkede %18 Hıristiyan, %2 Budist, %4 Ateist bulunur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Müslüman nüfus oranının %98,71 ile %99 oranında yer aldığı belirtilmektedir. %0,5 oranındaki halkın Ortodoks Hristiyan, %0,2 oranında halkın Maruni Hristiyan olduğu belirtilmiştir.

Özbekistan Cumhuriyeti

Nüfusun %96’sı Müslüman’dır. Ülkede %2 oranında Ortodoks nüfus yaşamaktadır.%2 oranında diğer dinlere mensup insan bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye’de din olarak Müslümanlığı seçtiğini ifade edenlerin oranı %96.4’tür.

Türkmenistan Cumhuriyeti

Müslümanlar toplumun %89’unu oluşturur.

Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti

Türklerin tamamına yakını Müslümandır.

Gagauz Yeri

Gagauzyeri Bayrağı

Ortodoks Hıristiyanlar Gagauzyeri’nin %93’ünü, Protestanlar %3’ünü oluşturur.

Altay Cumhuriyeti

Nüfusun %27.6’sı Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır. %13’ünü oluşturan Burhancılık dini oluşturmaktadır. Nüfusun% 6’sı İslam’ı ,%2 Hinduizm’i oluşturur.

Başkurtistan Cumhuriyeti

Nüfusun %40’ı Müslümandır. %27 Rus Ortodoksluğu dinindedir. %14 Tengricilik ya da Burhancılık inancına sahiptir.

Tataristan Cumhuriyeti

Tatarların tamamına yakını Müslüman’dır. Kereşenler olarak bilinen küçük bir Tatar grubu ise Ortodoks’tur.

Tuva Cumhuriyeti

Tuva Türkleri, inanış olarak Eski Türklerin dini olan Şamanizm diye bilim insanlarının kabul ettiği Gök Tanrı veya Tengricilik inancına mensuptur. Aynı zamanda Budizmde kabul edilmiştir. Çok az sayıda Tuvalı ise Rusya’nın ve başka Hıristiyanların yaptığı misyoner faaliyetler sonucu Hıristiyanlık dinine geçmiştir. Müslüman olan Tuvalı da az da olsa vardır. Kur’an’ı Kerim ve önemli İslami kaynak eserler Tuva Türkçesine henüz tercüme edilmemiştir.

Kırım Özerk Cumhuriyeti

Kırım Türkleri’nin tamamına yakını Müslümandır.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 + on =

Başa dön tuşu
Kapalı