Bilim, Doğa ve Hayvanlar

Toprak Altında Yaşayan Canlılar Hakkında Bilgi

Toprak, bitki yaşamını sürdüren Dünyanın en üst tabakasıdır. Toprakta organik madde ve hayvanlar (omurgalılar ve omurgasızlar) gibi birçok şey vardır. Toprak altında yaşayan hayvanlar diğer hayvanlarla, bitkilerle ve toprağın kendisi ile farklı şekillerde etkileşirler. Bununla birlikte, konuyla ilgili bilgi eksikliği nedeniyle, aralarındaki etkileşimin kesin şekli iyi bilinmemektedir.

Bu genel veri eksikliğine rağmen, toprak ve bitkilerde yaşayan hayvanlar arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir. Hayvanlar bu ölü bitkilere bir enerji kaynağı olarak bağımlı olsalar da, bitkiler ayrışma için hayvanlara bağımlıdırlar, böylece yaşam döngüsü devam eder. Bu döngüde toprak, ölü ve çürüyen bitki ve hayvanlardan mineraller ve besinler ile zenginleştirilerek yararlanır. Buna karşılık, hayvanlar ve bitkiler gelişmek için güvenli ve besin açısından zengin bir ortam elde ederler. Ayrışmaya ek olarak hayvanlar da toprak parçacıklarının karıştırılması, havalandırılması ve gevşetilmesinde yardımcı oldukları için toprak için çok önemlidir. Bu üç süreç, oyuklaştırma, kimyasalların salınması ve atıkların salınması gibi faaliyetlerle gerçekleştirilir.

Toprak Altında Yaşayan Hayvanlar 

Toprak hayvanları, vücut boyutları, beslenme taktikleri, toprağın profili içindeki habitat, topraktaki hareket yöntemleri ve bir hayvanın toprağa harcadığı zamana göre sınıflandırılır.

Genel olarak, toprak hayvanları küçük boyutludur ve basit uzantılara sahiptir. Vücutlarının, 0.00008 inç ila sekiz inçten fazla arasında değişen bir uzunluğu vardır. Bu uzunluk aralığında, üç alt sınıflandırma elde edilir. Bunlar mesofauna (0.0008 ila 0.4 inç), mikrofauna (0.00008 ila 0.0008 inç) ve makrofauna (en az 0.4 inç). Mesofaunanın akarları, örümcekleri, böcek larvalarını, isopodları, küçük kırkayaklarını, ilkbahar kuyruklarını ve diğerlerini içerdiği Microfauna, protozoa severleri içerir. Macrofauna, ilk iki alt kategoriden oldukça büyüktür ve solucan, büyük araknidler ve böcekler, toprakta yaşayan omurgalılar, solucanlar ve diğer hayvanlar gibi hayvanları içerir.

Toprakta yaşayan bir hayvanın toprağa ne kadar zaman harcadığına bağlı olarak, iki kategori daha tespit edilmiştir. İlk kategori, zamanlarının çoğunu hatta tüm yaşamlarını protozoanlar, isopodlar, akarlar ve nematodlar gibi topraklarda geçiren hayvanlar içindir. Diğer grup, toprağa yuva yapan kuşlar gibi toprakta veya toprakta çok az zaman harcayan hayvanlar içindir.

Bir hayvanın toprağın profili içindeki yeri üç alt kategoriye sahiptir: toprağın yüzeyinin üzerindeki bitki örtüsü (epigeon), organik tabakalar (hemiedaphon) ve mineral tabakaları (euedaphon). Ancak, toprakta çok sayıda mikrohabitat bulunduğundan bunların genel sınıflandırmalar olduğuna dikkat etmek çok önemlidir.

Hareket yöntemi aynı zamanda, hayvanların yanı sıra hareket için toprak parçacıkları arasındaki boşlukları kullanan hayvanlar gibi sınıflandırmalar da sağlar. Burrowing hayvanlar , yüzey sıcaklıklarının topraktaki sıcaklıklardan çok daha yüksek olduğu çöl alanlarında özellikle yaygındır . Bu çöl yuvalarının bazıları, sürüngenleri (kertenkeleler gibi), küçük memelileri (tilki gibi) ve eklembacaklıları (termitler gibi) içerir. Bütün bu hayvanlar çölün ezici ısısı nedeniyle gündüz hareketlerini sınırlamak zorunda.

Toprak Altında Yaşayan Hayvanların Önemi

Toprakta yaşayan hayvanların çoğu, kolayca fark edilemeyen küçük omurgasızlardır. Bu küçük hayvanlar geniş protozoa, nematod, solucan, eklembacaklı ve yumuşakça kategorilerine girer. Protozoa, toprağın sulu bölgelerinde yaşamayı tercih eder. Küçük boyutlarına rağmen, protozoalar, bakteri, mantar, selüloz ve organik çöpleri besleyerek atıkları parçaladıkları için çok önemlidir. Toprakta milyonlarca yaratık, flagellatları, siliyerleri ve rizopodları içerir.

Nematodlar beslenme alışkanlıkları farklı olduğundan biraz farklıdır. Bazıları bakteri yiyor, diğerleri parazit, diğerleri ise farklı beslenme alışkanlıklarına sahip. Dekompozisyonda doğrudan rol oynamadıkları halde, nematodlar önemli bir besin kaynağı olarak hizmet ederler.

Solucanlar ve yumuşakçalar da benzer bir rol oynar. Solucanlar toprağın yapısını ve özelliklerini etkiler. Solucanlar topraktaki çürüyen maddeyi karıştırıp yutmak ve toprağın verimliliğini arttırmaktan sorumludur. Solucanlar da, toprağın drenajını, stabilitesini ve doğurganlığını iyileştirmede rol oynadıkları için çok önemlidir. Salyangoz ve sümüklü böcekleri içeren yumuşakçalar, toprak yüzeyindeki bitki örtüsü gibi çok çeşitli şeyleri yerler. Arthropod’lar kabuklular, araknidler, myriapodlar ve böceklerin benzerlerini içerir. Çoğu kabuklular suda yaşayanlar olsa da, bazıları odun biti gibi, omurgasızlar, ölü bitki materyali ve başka şeyler yiyerek ölü bitki ve hayvanların ayrışmasında hayati bir rol oynarlar.

Omurgalılar ayrıca toprakta çeşitli roller oynarlar. Örneğin, topak kemirgenleri (cep gophers, yer sincapları ve kanguru fareleri gibi) gibi omurgalılar, toprağın genel dokusu ve kalitesini artıran toprak içeriğinin karıştırılmasında çok önemlidir. Öte yandan, bazı omurgalılar (kuş yuvaları gibi) toprağa çok az zaman harcadıkları için çok önemli bir rol oynamazlar. Ancak, bir hayvanın toprağa verdiği etkiyi ölçmek oldukça zordur.

Toprağın Hayvan Dağılımına Etkisi

Toprağın çeşitli faktörleri içindeki hayvanların nasıl dağıldığını etkiler. Bu faktörler, toprağın yapısı ve dokusunu, toprak nemini, havalandırmayı ve kimyasal bileşimi içerir. Örneğin, oyuk hayvanlar çok ince olmayan toprağı tercih ederken, daha küçük hayvanlar nemin yüksek olduğu yerlerde yaşamayı tercih ederler. Yeryüzünün yüzeyinde yaşayan hayvanlar için, hayvanların dağılımı, toprakta yetişen bitki örtüsünden etkilenir.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu