Bilim, Doğa ve Hayvanlar

Sürdürülebilir Enerji Nedir?

Sürdürülebilir enerji, gelecek nesiller için zararlı etkilere yol açmadan geleceğe kadar potansiyel olarak korunabilen bir enerjidir.  Bir dizi enerji türü sürdürülebilir olarak düşünülebilir ve birçok hükümet bunların kullanımını ve bu modele uygun yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik eder. Dünya genelinde enerji tüketim oranlarının artması, enerjinin nereden geldiğini ve daha fazla kıtlaşmaya başlayacağına dair kayda değer bir artışa yol açmıştır.

Enerjiyi sürdürülebilir hale getirmek için birkaç faktör var. Birincisi, enerjinin halihazırdaki kullanımının, geleceğe potansiyel olarak devam edebilecek bir şey olup olmadığıdır; bu, birçok yenilenebilir enerji türünün sürdürülebilir olarak nitelendirilmesine yol açar. İnsanlar, enerji ve kaynak tükenmeden, yel değirmenlerinden, okyanus dalgalarından ve güneşten enerji üreterek, bu yöntemleri gelecek nesillerce kullanım için sürdürülebilir hale getirebilirler. Buna karşılık, fosilyakıtlar sürdürülebilir olarak ele alınmaz, çünkü Dünya’nın ham petrol kaynakları tükenecektir.

Bir başka husus enerji verimliliğidir. Örneğin, yenilenebilir enerjinin bazı biçimleri, fiilen üretilmesi için oldukça fazla çaba harcar, yani kaynakların kendileri üretirken neredeyse enerjilerinin üretimlerine girmesi anlamına gelir. Enerji verimliliği, evler, arabalar ve işletmeler gibi enerji kullanan teknolojileri tanımlamak için de kullanılabilir. Enerjinin kullanıldığı şekilde artan verimlilik, sürdürülebilir enerjinin daha da uzamasını sağlar.

Birçok insan, bir enerji kaynağının çevresel etkilerinin, sürdürülebilir olarak kabul edilip edilmediğinin bir başka yönü olduğunu düşünmektedir, bu nedenle nükleer güç gibi kaynaklar genellikle bu şekilde muamele görmemektedir. Yenilenebilirliğin ve enerji verimliliğinin taleplerini karşılasa da, nükleer enerjinin çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Benzer şekilde, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir kaynakların enerjiye dönüştürülmesine yönelik diğer teknolojilerin üretilmesinde kullanılan yöntemlerin bir kısmı da kirletici niteliktedir ve bu tür teknolojinin kirliliği sadece farklı bir yere taşıdığı ve onu sürdürülemez hale getirdiğine dair endişelere yol açmıştır.

Enerji alanındaki bazı insanlar için önemli olan diğer bir faktör bağımsızlıktır. Bazı eleştirmenler, enerji yenilenebilir, kirletmeyen ve verimli olsa bile, bir ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir ülkeye güvenmeye zorlanması durumunda enerjinin sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Örneğin, ABD, Kanada rüzgar santrallerine yoğun bir şekilde bel bağlamışsa , bu enerji bağımsızlığı kriterlerini ihlal edecektir. Bireyin kendi enerji ihtiyaçlarını bir ulus olarak karşılayabilmesi, enerji ve siyasetin kesişmesinden endişe duyan bazı insanların gözünde sürdürülebilir enerjinin önemli bir parçasıdır.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu