Sosyoloji ve Siyaset Bilimi İlişkisi

Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumun kökeni, gelişimi ve yapısıyla ilgilenir ve amaçlarını ve başarılarını incelemeye çalışır. Sosyal gelenekleri, gelenekleri ve inançları ve insan kültürü ve uygarlığının kökeni ve ilerlemesi ile ilgili anlaşmaları anlatır. Gettell’e göre, “Sosyoloji genel bir sosyal bilimdir”; Sosyal bütünle ilgilenir ve bir bütün olarak toplumsal yaşamın gerçeklerini ve yasalarını keşfetmeye çalışır.

Ratzenhofer, “Devletin sosyolojik olduğu kadar politik bir olgudur ve ilk aşamalarında aslında bir siyasal kurumdan çok daha sosyal bir toplumdur. 

Sosyoloji, insanın temel, dini ve ekonomik ilerlemesi ile ilgilenirken, Siyaset Bilimi esasen insanın politik ilerlemesiyle ilgilidir. Siyasi gerçekler, yalnızca sosyal gerçeklerin bir kısmından beri, Siyaset Biliminin kapsamı sosyolojininkinden daha dardır. Başka bir deyişle, Sosyolojinin tüm sosyal bilimlerin anası olduğunu ve Siyaset Biliminin yalnızca bir Sosyolojinin bir kolu olduğunu söyleyebiliriz. 

Gilchrist, “Sosyoloji genel bir sosyal bilimdir” diyor. “Sosyal hayatın temel gerçekleri ile ilgileniyor ve siyasal hayat sosyal hayatın toplamının sadece bir parçası olduğu için, Sosyoloji Siyaset Bilimi’nden daha geniştir”.

Şimdi, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji arasında yakın bir yakınlık olduğu gerçeğinden şüphe yok. Her ikisi de, toplumda yaşayan insanın faaliyetlerini incelerken birbirlerine yardım ediyorlar. Daha önce de belirtildiği gibi. Sosyoloji sosyal grupların kökeni, gelişimi, yapısı ve işlevleri ile ilgilenir. Formları, yasaları, gelenekleri, gelenekleri, kurumları, düşünceleri ve eylemleri ve insan uygarlığının ve kültürünün ilerlemesine katkıları ile ilgilenir.

Tarih öncesi dönemde tüm bu ve diğer kullanımlarla ilgilenirken, siyaset biliminin sosyal yasaların ve siyasi kurumların kökenini bilmeye yardımcı olan bu olguları sunması açısından yardımcı olur. Aynı şekilde, Siyaset Bilimi de devlet ve hükümet ile ilgili ayrıntıları sağlayarak Sosyoloji’ye yardımcı olur.

Siyaset Bilimi ve Sosyolojisi birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. “Siyaset bilimi sosyal ve Siyasi Bilimler’in sosyolojiden ayrı olarak kalmasıdır, çünkü alanın genişliği uzmanları gerektirdiğinden ve iyi tanımlanmış sınırların var olmasından değil. “Sosyolojiden” Siyasal Bilimler bu nedenle sosyolojiden belirsiz kalır.

Ratzenhofer, ilk aşamalarda devletin politik kurumlardan daha çok sosyal olduğuna işaret etti. “Böylece, Sosyoloji, politik otoritenin kökenine ve sosyal kontrol yasalarına ilişkin bilgilerle politik araştırmacıya bilgi verir”: Profesör Giddings, “devlet teorisini, Sosyolojinin ilk prensiplerini öğrenmemiş olan insanlara öğretmek” diyor. Newton hareket yasalarını öğrenmemiş olan insanlara astronomi veya termodinamik öğretmek gibi. “

Dolayısıyla, hem Siyasal Bilimler hem de Sosyoloji’nin karşılıklı olarak katkıda bulunduğu açıktır. “Sosyoloji Siyaset Bilimi’nden türemiştir” diyor Dr. Garner, “devletin örgütlenmesi ve faaliyetleri ile ilgili gerçekleri bilme, Siyasal Bilimler, Sosyoloji’den büyük ölçüde, Siyasi Otoritenin kökenini ve toplumsal yasaları bilme bilgisini içerir. 

Siyaset Bilimi ve Sosyolojisi kendi yaklaşımlarında farklı olmakla birlikte, bazı açılardan katkıda bulunmaktadırlar. Biri diğerinin tamamlayıcısıdır. Sorunlarının farklı olduğu ve kapsamlarının hiçbir şekilde aynı olmadığı, ancak iki sosyal bilimler arasında yakın bir yakınlık olduğu doğrudur.

Sosyoloji, Siyaset Bilimi’nden, devletin ve Siyaset Biliminin örgütlenmesi ve işlevleri hakkındaki gerçekleri sosyolojiden, siyasal otoritenin kökenini ve toplumu kontrol eden yasaların bilgisini türetir. Dr. Garner’ın sözleriyle, “siyasal bilimci, aynı zamanda, bir sosyolog ve aynı zamanda bir de aynı şekilde olmalıdır.”

Gyongyi Nandor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

9 + 18 =

Başa dön tuşu
Kapalı