İngilizce, Arapça ve Kırgız Türkçesi bilen Sönmez Kutlu, Türk İslam Tasavvuru hakkında yazılar kaleme almaktadır. Ankara Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. sonmezkutlu.net sitesinden yayın yapmaktadır. Pek çok eseri mevcuttur.

Kurt Tamga - Kopya


Yazıları

Ebu Hanife ve Din Anlayışı

İmam Maturudi ve Din Anlayışı

İmam Maturudi ve Hakkında Bilinenler

Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı

Türklerde Alevilik ve Caferilik

Türklerin Benimsediği Siyasi-İtikadi Mezhepler

Alevi ve Kızılbaş Sözcüklerinin Anlamı

Kırgız Türklerinde Din