Siyonizm Hakkında Kısa Bilgi

Yahudi kavminin hak ve hürriyetlerini savunmak başka şeydir. Dünya hükümeti yolu ile Yahudinin Dünya hâkimiyetini kurmak için savaşmayı isteyen ve planlayan Siyonizm adlı akım yine başka şeydir.

Biz Yahudinin de bir millet olarak meşru hak ve hürriyetlerini elbette kabul ederiz. Diğer milletler gibi onun da meşru hak ve hürriyetlerini koruma ve savunmasını yadırgamak mümkün değildir. Ancak bütün insanlığı Yahudinin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik kontrolüne alıp sürüleştirmek gayreti içinde bulunduğu ileri sürülen beynelmilel Siyonizmin karşısında çok şuurlu ve planlı bir mücadele vermek gerekir. Bu hükmümüz böyle bir niyet taşıyan her kavim için geçerlidir.

Hiç kimse inkâr edemez ki, yeryüzünde biz istesek de istemesek de bir Yahudi meselesi vardır. Bu mesele etrafında lehte ve aleyhte pek çok kitap, makale yazılmış ve akımlar doğmuş bulunmaktadır. Hatta ünlü yazarlardan J. P. Serte bile Yahudi Sorununu ele almış ve lehte bir tavır içinde yazmıştır. Öte yandan otomobilin babası olarak tanınan Henry Ford’un hazırladığı ve Ford Motor Company’nin resmi yayın organı olan The Dearborn İndipedent adlı gazetede 1921 yılında yayınlanan Beynelmilel Yahudi adlı kitabı ise J. P. Sarte’nin aksine Yahudi’nin daha doğrusu siyonizmin aleyhine düşünce ve olaylarla doludur.

Hiç şüphesiz Yahudi meselesini inceleyen çalışmalar bunlardan ibaret değildir. Bu konuda pek çok eser ve iddia mevcuttur. Gerçekten de bu sahada ciddi bir araştırmaya ve konunun gerçek mahiyeti etrafında sağlam bilgi ve teşhislere ihtiyaç vardır. Bunun yanında son olarak 1976 yılında Birleşmiş Milletlerin beynelmilel Siyonizmci zararlı ve ırkçı bir hareket olarak mahkûm etmesi ise problemin milletlerarası önemini ortaya koyması bakımından çok ilgi ve dikkat çekicidir. Öyle anlaşılıyor ki Siyonizm bu durumu ile bizzat Yahudinin de aleyhine bir akım olarak gelişmektedir.

Gerçekten de milletlerarası politikada siyonizmin hayli baskılı olduğunu müşahede etmek kolaydır. Yeryüzüne dağılmış Siyonistler, içinde yaşadıkları milletleri kontrol altına alabilmek için büyük tertipler ve planlar içinde bulunmaktadırlar. Elde ettikleri ekonomik güçleri, sahip olabildikleri akademik değerleri insafsızca misafir oldukları milletin aleyhine kullanabilmektedirler. Bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde, İngiltere’de, Fransa’da, Hollanda’da, İskandinav ülkelerinde çok müessirlerdir. İmparatorluğumuzun çöküşünde de önemli roller oynadıkları kesin olarak ortaya çıkmıştır.

Bütün bunlarla beraber hemen belirtelim ki, Siyonizm bazılarının sandığı gibi yenilmez bir güç değildir. Bütün akımlar hâsımlalarına kendilerinin güçlü ve yenilmez olduklarını kabul ettirmek isterler. Unutmamak gerekir ki Siyonizm bütün dünyayı avuçlarına alıp oynatan bir sihirbazlar kadrosuna sahip değildir. Fakat kendinin öyle tanınmasından fayda umabilir.

Siyonizmin gücü, düşmanını vurmadan önce, onu çok iyi tenkit etmesinde, zaaf ve güçleri ile tanımasındadır. Siyonizm, olayları meydana getirmez. İşine gelen ve istismar edebileceği her olaya sahip çıkmasını bilir ve onu kontrol altına almaya çalışır. Bütün zararlı akımlar gibi, milli ve manevi bağların zayıfladığı kozmopolit ortamlarda başarı şansı artar.

Tehlikeyi bertaraf etmek isteyen her millet milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalı, milliyetçi kadroları iş başına getirmeli, bütün dünyada milliyetçi akımların güçlenmesine yardım etmeli, dünyada bulunan büyük, küçük bütün beynelmilel teşkilatın ve kuruluşun başında ve içinde çalışan kimselerin gerçek hüviyetleri meydana çıkarılmalıdır.

Ahmet Arvasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 × 4 =

Başa dön tuşu
Kapalı