Şevket Süreyya Aydemir Sözleri ve Alıntıları

Şevket Süreyya Aydemir Sözleri ve Alıntıları

 • Galiba biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Galiba ilerimizde Turanı kurmak isterken gerçekte arkamızdaki Türkiye bile bizim değil… Hatta ilk iş belki de Turandan önce Türkiyeyi kurmak ve kazanmak? (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Kalbini ferah tut. Ümit edilir ki Allah, zorluğu kolaylığa çevirir. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Her gövdenin içinde ayrı bir kalp çarptığı gibi, her kafanın içinde ayrı şahsiyetler yaşıyordu. Kimisinin ruhu, kendini yenen hayat karşısında tam bir teslimiyete çökmüştü. Kimisini, ümitler, sevgiler, yahut kin ve intikam duyguları hayata bağlıyordu. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Huzur vicdanımızda başlar oğlum. Ahrete açılan kapıyı vicdanımızda aramalıyız. (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Kalpten gelen gözyaşları utanılacak şeyler değildir. Fakat ne de olsa ağlayış, insanın kendi maddesiyle kendi iç âlemi arasında gizli bir yakarıştır ve öyle kalmalıdır. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • İnsanların, kendinden binlerce yıl önce yaşamış olan insanlarla aralarında bağıntılar kurabilmeleri ne güzel şeydi… (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Henüz yirmi bir yaşımı bitirmiştim. Bu yaş, insanın gözlerine dünyanın hem güzel, hem de küçük göründüğü bir yaştır. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Osmanlılık; seferleri artık sona ermiş bir çürük tekne olabilir. Fakat biz sadece Osmanlı değiliz ki.. Biz Osmanlı olmadan önce de Türktük, bugün de Türküz. Kaybolmakta olan sadece Osmanlı vatanıdır. Halbuki Türkün yaşadığı her yer, hangi bayrak altında olursa olsun Türk’ün vatanıdır. Bu vatanın sınırları Tuna’dan Meriç’ten Altaylara, Çin seddine hatta sarı denize kadar uzanıyor. Arap çöllerinden ve Himalayalardan Kuzey Buz denizine kadar uzanıyor. Buraları kimin elinde olursa olsun Türk’ün vatanıdır. Hem şimdi aslımızı daha gerilere ulaştırmakla ya bi kahramanlar kazanıyoruz. Oğuz Kağan, Bilge Kağan, Cengiz Han, Timurlenk, Babür Han ve daha niceleri… (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Çünkü bence zerdali, bozkırın en vefalı meyve ağacıdır. Vatanı bozkırdır. Bozkır insanı gibi, susuz, kireçli, fakir topraklar üstünde yaşar. Bozkırın yeşil bayrağı zerdalidir. (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Yaşamak ne güzel? İnsanların yaşamaları, çalışabilmeleri, çalışmalarının, düşünmelerinin ve hayallerinin mahsullerini devşirebilmeleri ne güzel?.. (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Bu dünyada herkesin bir benliği, bir kişiliği vardır. Herkes bir işe yaramak ister. Herkes bir işe yarar. Eğer bir insan kendini küçük,faydasız görüyorsa,bu belki de onun suçu değildir. O da bir iş yapmak, o da bir iş başarmanın gururunu duymak istemez mi? (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • “Bu milletin tarihi Osman Gazi’nin çadır kurduğu Söğüt, yahut Domaniç yaylasından başlamıyordu. Milletin ilk varlığı da üç yüz çadır halkından ibaret değildi. Bu milletin vatanı, Osmanlı devletinin sınırladığı yerlerden bile büyüktü. Onun vatanı Türk milletinin yaşadığı her yerdi. Hangi taht ve hangi bayrak altında olursa olsun bu vatanın bir de adı vardı: TURAN!” (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Şimdi insanlar değil, insanların hayata davet ettiği, sonra da bir türlü nizam altına alamadığı kör kuvvetler, yani teknik harp eder. Biz onun, hem efendisi hem esiriyiz. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Artık kimsenin değil, ruhumun, heyecanlarımın ve ülkümün emrinde olacaktım… (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Aslında içimizde yıkacak ve yeniden inşa edilecek o kadar çok şey var ki? (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Niçin hürriyet, niçin vatan? Mustafa Kemal bu sorulara şöyle cevap verir: “-Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etmek kudretine malik olurlar.” (Tek Adam – Cilt 1, Şevket Süreyya Aydemir)
 • “19 Mayıs 1919′ da Samsun kıyısından başlayan yolculuk, 9 Eylül 1922′ de İzmir’ de sona erdi. Ama bu son, bir başlangıçtı da… İstiklâl Savaşı, İzmir rıhtımlarında başladı ve orada bitti. Adına Milli Kurtuluş Hareketi denilen büyük ve çağdaş hareketin kuruluş ve inşa devri ise bu bitişten sonra başlayacaktır. Çünkü zafer, Gazi Mustafa Kemal için gaye değil, vasıtaydı”… (Tek Adam Cilt 2, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Din de, mektep de, cami de; bütün toplum müesseseleri de hepsi insanlar içindir. Eğer insanların içinde kendimizin bazı değerleri taşıdığımıza inanıyorsak, bu değerleri halkın hayrına kullanmalıyız… (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Rusya’nın tarihi hakikaten gariptir. Bu tarih büyük, şerefli meydan muharebeleri, şanlı muzafferiyetler yerine, sonu gelmez yenilgiler, iki de bir çöküşler, parçalanışlarla doludur. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Gerçi biz evvelce de Türktük. Fakat kendimize Türk diyemezdik. Türk sözü birçok ırkları, kavimleri birleştiren bir imparatorlukta bir kavmin diğerleri üstünde tahakkümünü hatırlatır ve onları gücendirir diye düşünülüyordu. Halbuki bu imparatorlukta yaşayan diğer ırkların diğer milletlerin hepsi kendilerini kendi milletlerinin adıyla tanır ve öyle anarlardı…. Fakat biz Türkler kendimizi anlatmak için ırk hüviyetimizi hiç bir zaman dile getiremezdik. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Biz muharip milletlerden biriydik. Dünyada kılıç her şeydi ve gaye cihangirlikti. Biz de cihangir olacak, dünyayı zapt edecektik.. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Millet; tarihleri, dilleri, dilekleri, ırkları bir olan insanların tarihi topluluğudur. (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)
 • Kar, yağışların en vefalısıdır. Toprağı örter, gübreleri eritir. Tohum ekilmiş tarlada çimlenen, kardaşlanan güz ekinlerini korur. Sonra vakti gelince, alttan alta, yavaş yavaş, sessiz sedasız erir. Toprağı doyurur. Suya kandırır. Yeraltı hazinelerini besler. (Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Aydemir)
 • “Hem şimdi aslımızı, daha gerilere ulaştırmakla yeni kahramanlar kazanıyoruz: Oğuz Kağan, Bilge Kağan, Cengiz Han, Temur, Babür Han ve daha niceleri… (Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu