Bir planlı ekonomi bir toplumun doğrudan belirli hedeflere ulaşmada odaklanmaya olanak ve sınırlandırmak ya da piyasa ekonomileriyle ilgili ortak sorunların bazılarını önleyebilir. Planlı bir ekonominin temel avantajlarından biri, savaşlarla savaşmak veya büyük projeleri tamamlamak için ekonomik gücü hızla ve tamamen seferber etme yeteneğidir. Planlı bir ekonomi, sosyal değerlerin belirli bir toplumun kültürel olarak uygun bulabileceği, ancak doğal olarak planlanmamış bir sistemde ortaya çıkmayacağı şekilde ekonomik hayatı şekillendirmesine izin verir. Planlanan ekonomiler de piyasa ekonomilerinin belli başlı sorunlarına karşı bağışıklık kazanmaktadır.

Planlanmış bir ekonomide, bazı merkezi kurumlar, genellikle devlet, tüm faaliyetleri veya en azından tüm üretimini yönetir. Planlı bir ekonominin, bazen de komut ekonomisi olarak adlandırılan en uç versiyonu, planlı bir ekonominin yanı sıra dezavantajlarını da en üst düzeye çıkarır. Komuta ekonomileri, üretimin tam halini göstermektedir ve rasyon oluşturma gibi mekanizmalar yoluyla tüketimin kontrolünü de içerebilir. Tarihsel olarak, planlanan ekonomiler, ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında geniş çapta uygulandıkları gibi modern çağın ürünleridir, ancak ekonomik planlama unsurları Colbert’in Fransız tüccarcılığı döneminden bu yana Avrupa’da yaygındı.

Planlı bir ekonominin en önemli avantajlarından biri, bir ülkenin tüm üretim gücünün tek bir önemli hedefe odaklanabilmesidir. 1930’larda Sovyetler Birliği’ni sanayileştirmek için ekonomik planlama kullanıldı. Her iki dünya savaşında da planlama her millet tarafından kullanılmıştır. Birçok ülke şirketler için bazı yönetilen rollere sahipti, ancak genel ekonomik yön merkezilaşmış otoritelerden geldi. Bu tür bir planlama, her ülkenin çabasının çoğunun savaş üretimine yönelik olmasını sağlamıştır.

Bazı ulusal hedefler faşizme karşı kazanılan zaferden daha az somuttur, ancak kaynaklar ve eylemler ulusal düzeyde koordine edildiğinde daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, Sovyetler Birliği’nin nüfusu 1917’de büyük ölçüde cahildi, ancak okuryazarlık açısından diğer gelişmiş uluslarla aynı zamanda çöktü. Bu örnek, planlanmış bir ekonominin avantajlarından birisini daha vurgulamaktadır: sosyal amaçlarla ekonomik yollarla takip etme yeteneği. Piyasa güçleri okuryazarlığın artmasına neden olabilir, ancak planlama ve yönlendirme, Sovyetler Birliği’ndeki okuryazarlık oranlarının yükselişini büyük ölçüde hızlandırdı.

Piyasa ekonomileri, muazzam üretkenlik kabiliyetine sahip olsa da oynaklık sınırlarına tabidir. Planlı bir ekonominin önemli avantajlarından biri, piyasa ekonomisinin değişkenliğinden ve işletme döngüsünden kaçabilmek . Bu süreç tarihsel olarak daha düşük verimlilik oranlarına yol açmıştır, ancak tarihsel olarak ekonomik güvenlik vaadi için belirli bir verimlilik miktarını ticaret yapmaya istekli olan vatandaşlar arasında daha fazla memnuniyet üretmiştir.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

17 + 8 =