Plan ve Hedef – Alparslan Türkeş

İnsanların ve toplumların yaşayışında gerekli başarının sağlanması için planlı çalışma şarttır. Plan demek; maddi kaynak ve gayret ve emeğin ve zamanın savurganlığa gidilmeksizin meydana getirilecek esere yetecek ölçüde, yerli yerinde rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere gerekli inceleme ve hazırlıkların yapılması demektir.

Milletlerin kalkınmasında ve yaşayışlarıyla ilgili her türlü faaliyetlerde ilmi esaslara dayalı planlamaya ihtiyaç vardır. Kalkınma yolunda olan devletlerin; uzun vadeli millî kalkınma planları hazırlamaları gereklidir. Günü gün etme politikasıyla hareket etmek, çöllerde yaşayan deve kuşları gibi başını kuma sokmaya benzer.

Devletler, gelecek yüzyılları kapsayan uzun vadeli millî planlara dayanmak mecburiyetindedirler. Geçmişi hesaba katmaksızın, geleceği düşünmek için yaşamak ancak tırtılların ve böceklerin hayatını benimsemek olur. Milletimizin dünya üzerinde haklarını saydırarak, insanca yaşayabilmesi için gelecek yüzyılları kapsamına alan Milli Kalkınma Planlarına sahip olması ve bu planları gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Plan yapabilmek için iki önemli unsurun göz önünde bulundurulması lazımdır. Bunlardan birisi varılmak istenen hedef ve gayedir. Diğer unsur ise, elde edilecek hedef ve gaye için kullanılması gerekli imkanlardır. Varılacak hedef ve gaye ilmi bir şekilde ve eksiksiz olarak tespit edilmedikçe milli bir planın meydana getirilmesi mümkün değildir. Gaye ve hedefler nasıl tespit edilebilir?..

Son iki yüzyıldan beri milletimizi yönetmiş olan iktidarlar ne gelecek yüzyılları kapsayan şümullü Millî Kalkınma Planları yapabilmişler ne de bazı zamanlar yapılabilmiş olan kısa hedefleri planlan aksatmadan uygulayabilmişlerdir. Millî kalkınma planlan hazırlamayı düşünürken bazı yetkililer eldeki imkanları esas kabul ederek buna göre plan hedeflerini tespit yoluna gitmişlerdir.

Bu şekilde hareket ise devletimizin kısır döngüler içinde kalmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki mesele; makul bir zaman ölçüsü içinde Türkiye’yi ilimde, teknikte en ileriye gitmiş, kalkınmış ülkeler seviyesine çıkarabilmektir. Bu maksatla hazırlanacak millî kalkınma planlarını, eldeki imkanların durumuna göre hedef tayin ederek yapmak Türkiye için yeterli olamaz. Bu sebepten devletimizin kısa zamanda, kısa yoldan kalkınmış ileri bir ülke haline gelebilmesi için gerekli hedefler tespit olunmalı ve bu hedefler göz önünde bulundurularak bunları gerçekleştirmeye yetecek imkanlar araştırılmalı ve sağlanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; Türkiye’nin hızla kalkınması ve ileri bir ülke durumuna gelmesi, herkesten önce millet olarak bize yani kendi toplumumuza düşen bir görevdir. Memleketimizin kalkınmasını yabancı devletlerden bekleyemeyiz. Millî kalkınmamızı savsaklamaksızın başarabilmek için; toplum olarak kendimiz buna karar vermeliyiz. Milli kalkınmanın başarılabilmesi için ödenmesi gereken bir BEDEL vardır. O bedeli ödemeye, millet olarak karar vermeli ve hazır olmalıyız.

O BEDEL; MİLLÎ GAYEYE, HEDEFE VARMAK İÇİN GEREKEN HER ÇEŞİT FERAGAT VE FEDAKARLIĞI GÖSTERMEK VE GEREKEN HUMMALI ÇALIŞMAYI VE ZAHMETLERİ GÖZE ALMAKTIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu