Periyodik Tablo ve Özellikleri

Periyodik tablo, bilinen kimyasal elementlerin tümünü bilgilendirici bir dizide düzenler. Öğeler, artan atom sayısına göre soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru düzenlenmiştir.

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin bir düzenlemesidir ve atom sayıları, elektron konfigürasyonları ve tekrarlayan kimyasal özellikleri temelinde düzenlenir. Elementler artan atom sayısına göre sunulmuştur. Tablonun standart formu, periyodlar olarak adlandırılan satırlar ve gruplar denilen sütunlar içeren bir element tablosundan oluşur.

Bu yazımızda, günümüzdeki periyodik tabloyu kim buldu, periyodik tablo nedir, günümüzdeki periyodik tabloyu kim buldu, periyodik tablonun tarihçesi nedir, Dimitri Mendeleyev kimdir, günümüzdeki periyodik sistem, modern periyodik sistemi kim hazırladı, periyodik tablo ile ilgili çalışma yapan bilim adamları ve periyodik tablonun tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Periyodik cetvelde soldan sağa doğru ilerledikçe elementlerin;

 • Atom numaraları artar.
 • Kütle numaraları artar.
 • Metalik özellik azalır, ametalik özellik artar.
 • Elektron verme özellikleri azalır, elektron alma özelliği artar.
 • Atom yarıçapları küçülür.
 • Asitlik özellikleri artış gösterir.
 • İyonlaşma enerjisi artar.
 • Elektronegatiflik büyür.

Periyodik Tablo Grupları ve Özellikleri

Periyodik tablo gruplarının özellikleri kısaca şöyle sıralanabilir. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru gidildikçe elementlerin;

 • Atom numarası artar.
 • Kütle numaraları artar.
 • Metalik özellik artar. Ametalik özellik azalır.
 • Elektron verme isteği artar. Elektron alma isteği azalır.
 • Atom çapı büyür.
 • Bazik özellik artar.

Element Grupları ve Özellikleri

Bazı element gruplarının birbiri ile benzer özellikleri vardır. Bu element grupları ve birbirine benzer özellikleri şu şekildedir…

Soygazlar

 • Doğada gaz halinde bulunurlar.
 • Kararlı yapıdadırlar.
 • Bileşik oluşturmazlar.
 • Tek atomlu yapıları vardır.
 • Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Metaller

 • Periyodik tablonun sol kısmında bulunurlar.
 • Element özellikleri, dayanıklı, ağır, parlak maddeler olarak tanımlanmaktadır.
 • Isıyı ve elektriği iyi iletirler.
 • Dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Bu elementlere vurulduğunda çınlama sesi duyulur.

Ametaller

 • Yüzeyleri mattır.
 • İki ve daha fazla atomlu yapıları vardır.
 • Elektriği ve ısıyı iyi iletmezler.
 • Kendi aralarında bileşik meydana getirirler. Ancak alaşım yapmazlar.
 • Ametallerin elektron özelliği vardır.
 • Kendi arasında kovalent bileşik meydana getirirler.
 • Katı, sızı, gaz halde bulunabilirler.
 • Canlıların yapılarında bolca bulunurlar.
 • Erime ve kaynama noktaları düşük elementlerdir.

Yarımetaller

 • Yarımetaller parlak veya mat olabilir.
 • Tel ve levha haline getirilebilir. Kırılgan değildirler.
 • Elektriği ve ısıyı; metallerden daha az, ametallerden daha fazla iletirler.

Aynı gruptaki elementler, birbiriyle benzeşen özelliklere sahiptir. Dolayısıyla değerlendirilirken benzer özellikleri göz önüne alınmalıdır.

Periyodik Tablonun Tarihi

Elementlerin Periyodik Tablosu, 1869’da Dmitri Mendeleev tarafından o dönemde keşfedilen unsurların düzenlenmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir şemadır. Doğada bulunan ve doğal olarak bulunan 92 element vardır. Çoğu canlı organizmada hidrojen , karbon , azot ve oksijen bulunur.

Elementler eski zamanlardan beri insanoğluna bilinmektedir. Kükürt İncil’de bürük taşı olarak anılır ve diğer öğelere erken dönemlere ait başka referanslar da vardır. Periyodik tablonun nasıl ortaya çıktığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakılması gereken bazı önemli tarihler vardır:

Periyodik tablonun inşasında gerekli olan bir ön koşul, bireysel unsurların keşfidir. Altın, gümüş, kalay, bakır, kurşun ve civa gibi unsurlar antik çağlardan beri bilinmesine rağmen, bir elementin ilk bilimsel keşfi, Hennig Brand’ın fosforu keşfettiği 1649 yılında meydana gelmiştir. 1869’a kadar toplam 63 element keşfedilmiştir. Bilinen unsurların sayısı arttıkça, bilim adamları özellikteki kalıpları tanımaya başladı ve sınıflandırma şemaları geliştirmeye başlanmıştır.

1817’de Johann Dobereiner, stronsiyumun atomik ağırlığının, kalsiyum ve baryum ağırlıkları arasında, benzer kimyasal özelliklere sahip elementlerin arasında düştüğünü fark etti. 1829 yılında, klor, brom ve iyodin ve lityum, sodyum ve potasyumun alkali metal üçlüsünden oluşan halojen üçlüsünü keşfettikten sonra, doğanın elementlerin üçlüsünü içerdiğini öne sürdü.

Dmitri İvanoviç Mendeleev (1834-1907)

17 çocuktan en küçüğü olan Dmitri İvanoviç Mendeleev (1834-1907), babasının Rus edebiyatı ve felsefesi (Ilyia Repin tarafından portre) öğretmeni olduğu Sibirya şehri Tobol’sk’ta doğdu. Mendeleev, matematik ve fen bilimlerinde ustalık göstermesine rağmen, o zamanın önemli bir eğitim gereksinimi olan klasik dilleri sevmemesi nedeniyle, erken eğitiminde seçkin bir öğrenci olarak görülmemiştir. Babasının ölümünden sonra, o ve annesi bir üniversite eğitimine başlamak için St. Petersburg’a taşındı. Eyaleti arka plan ve akademik olmayan arka planı nedeniyle hem Moskova Üniversitesi hem de St. Petersburg Üniversitesi’ne kabul edilmemesinden sonra, Ana Pedagoji Enstitüsü’nde (St. Petersburg Enstitüsü) yer aldı.

Mezuniyetten sonra Mendeleev bir spor salonuna bir öğretim bilimi aldı. Bir öğretmen olarak geçirdikten sonra, St. Petersburg Üniversitesi’nde 1856 yılında yüksek lisans derecesi aldığı yüksek lisans eğitimine kabul edildi. Mendeleev, hocalarının derste kimyada kalmasını sağladı. 1859 ve 1860’da Almanya’da kimyasal çalışmalarını ilerlettikten sonra, St. Petersburg Üniversitesi’nde kimya profesörü olarak 1890’a kadar bir pozisyon elde etti.

1906’da Mendeleev, çalışmaları için Nobel Ödülü’ne layık görüldü.

Günümüzdeki Periyodik Tabloda Son Değişiklikler

Periyodik tablodaki son büyük değişiklikler, Glenn Seaborg’un 20. yüzyılın ortalarındaki çalışmalarından kaynaklandı. 1940 yılında plütonyum keşfinden başlayarak, tüm transuranik elementleri 94’ten 102’ye çıkardı. Periyodik tabloyu aktinit serisini lantanid serisinin altına yerleştirerek yeniden yapılandırdı. 1951’de Seaborg, çalışmaları için kimyada Nobel Ödülü’nü aldı. Element 106 onuruna Seaborgiyum (Sg) adını almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 − bir =

Başa dön tuşu
Kapalı