Paranın Tanımı ve İşlevleri

Para nedir? Paranın işlevleri ve fonksiyonları nelerdir?

Paranın Tanımı ve İşlevleri: Paranın çeşitli fonksiyonları üç geniş gruba ayrılabilir: Değişim ortamını ve değerin ölçüsünü içeren birincil fonksiyonlar; Ertelenmiş ödemeler, değer depolaması ve değer aktarımı standartlarını içeren ikincil bağlantılar; ve Ulusal gelirin dağıtılmasını, memnuniyetin en üst düzeye çıkarılmasını, kredi sisteminin temelini vb. içeren koşullu işlevler. Bu işlevler aşağıda açıklanmıştır:

Değişim Aracı

Paranın en önemli işlevi, bir değişim aracı olarak veya bir ödeme aracı olarak hizmet etmektir. Başarılı bir değişim aracı olmak için para, mal ve hizmetler karşılığında insanlar tarafından yaygın olarak kabul edilmelidir. Bir değişim aracı olarak işlev görürken, para topluma çeşitli şekillerde fayda sağlar:

  • (a) Takas sisteminin eylemini, iki takas değişimi, yani satış ve satın alma yoluyla paraya bölmek suretiyle, baiter sisteminin (yani, isteklerdeki ikili tesadüflere duyulan ihtiyaç zorluğu) üstesinden gelir.
  • (b) En az çaba ve zamanla, mal ve hizmetlerin çoklu alışverişini kolaylaştırarak, işlem verimliliğini arttırır,
  • (c) Üretim ve ticarette uzmanlaşmayı kolaylaştırarak tahsis etkinliğini teşvik eder,
  • (d) Bir kimsenin, parasını en çok istediği şeyleri almak için kullanabileceği, en iyi pazarlığı sunan ve en avantajlı olduğu düşünülen bir zamanda özgürlüğüne izin verir.

Değer Ölçüsü

Para, tüm mal ve hizmetlerin değerinin ölçüldüğü ve ifade edildiği, ortak bir değer ölçüsü olarak hizmet eder. Ortak payda veya rakam olarak hareket ederek, para ekonomik bir iletişim dili sağlar. Piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatlarının ölçülmesi ve karşılaştırılması problemini kolaylaştırdı ve basitleştirdi. Fiyatlar, para cinsinden ifade edilen değerlerdir.

Para ayrıca bir hesap birimi olarak hareket eder. Bir hesap birimi olarak, etkin bir muhasebe sisteminin geliştirilmesine yardımcı olur, çünkü farklı birimlerde fiziksel olarak ölçülen çeşitli mal ve hizmetlerin değerleri eklenebilir. Bu, hem zaman içinde hem de bölgeler arasında çeşitli türlerin karşılaştırılmasını mümkün kılar. Hesapların tutulması, milli gelirin tahmin edilmesi, projenin maliyeti, satış hasılatı, bir firmanın karı ve zararı gibi bir temel sağlar.

Tatmin edici bir değer ölçüsü olmak için, para birimleri değişmez olmalıdır. Diğer bir deyişle, istikrarlı bir değeri korumalıdır. Dalgalı bir para birimi, bir takım sosyo-ekonomik problemler yaratmaktadır. Normalde, paranın değeri yani satın alma gücü sabit kalmaz; Yükselen fiyatlar döneminde düşüşler ve düşüş dönemlerinde yükselir.

Ertelenmiş Ödemeler 

Para genellikle bir değişim aracı ve bir değer birimi olarak kabul edildiğinde, doğal olarak ertelenmiş veya gelecekteki ödemelerin belirtildiği birim haline gelir. Böylelikle, para sadece cari işlemlere yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir değişim aracı olarak da işlev görür, fakat kredi işlemini (yani, mevcut malların kredi ile değiştirilmesini) ertelenmiş ödemeler standardı olarak işlevini kolaylaştırır. Ancak, tatmin edici bir ertelenmiş ödeme standardı haline gelmek için para, zaman içinde sabit bir değer sağlamalıdır; eğer değeri zaman içinde artarsa ​​(yani düşen fiyat seviyesinde), borçluların maliyetiyle alacaklılara fayda sağlar; eğer değeri düşerse (yani, yükselen fiyat seviyesinde), borçlulara alacaklıların maliyetinden faydalanacaktır.

Değer Koruması

Para, bir değer birimi ve genel olarak kabul edilebilir bir ödeme aracı olarak, harcamanın çok kolay olduğu ve depolanması çok kolay olduğu için, bir likit deposu sağlar. Bir değer deposu olarak hareket ederek, para, bireylere öngörülemeyen acil durumları karşılamak ve para açısından sabit olan borçları ödemek için güvenlik sağlar. Ayrıca, çekici gelecek satın alma fırsatlarından yararlanılabileceğine dair güvence sağlar.

Likit bir değer deposu olarak para, sahipliğini herhangi bir zamanda başka bir varlık satın almasını kolaylaştırır. Para fonksiyonunun sıvı mağaza değerini ilk kez tamamlayan ve parayı şimdiki ve gelecek arasında bir bağlantı olarak gören Keynes idi. Ancak bu, paranın en tatmin edici likit deposu olduğu anlamına gelmez. Tatmin edici bir değer deposu olmak için, para istikrarlı bir değere sahip olmalıdır.

Değer Transferi

Para aynı zamanda değer aktarmanın bir yolu olarak da işlev görür. Parayla, değer her yerden ve herkese kabul edilebilir olduğu için bir yerden diğerine kolayca ve hızlı bir şekilde aktarılabilir. Örneğin, bir dikenli rupileri, banka tahvili aracılığıyla Ankara’daki A kişisinden İzmir’deki B kişisine, aynı değeri meta cinsinden, yani buğday olarak ifade etmekten çok daha kolaydır.

Milli Gelirin Dağılımı

Para, insanlar arasındaki milli gelirin bölünmesini kolaylaştırır. Ülkenin toplam üretimi, birkaç kişi tarafından işçiler, toprak sahipleri, kapitalistler ve girişimciler tarafından ortaklaşa üretilmekte ve bunların arasında dağıtılmak zorunda kalacaktır. Para, ulusal ürünün ücret, kira, faiz ve kâr sistemi aracılığıyla dağıtılmasına yardımcı olur.

Memnuniyetin Artması

Para, tüketicilerin ve üreticilerin faydalarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Bir tüketici marjinal faydası ile her bir emtianın fiyatını (para cinsinden ifade edilir) eşitleyerek memnuniyetini en üst düzeye çıkarır. Benzer şekilde, bir üretici, bir faktör biriminin marjinal verimliliğini kendi fiyatına eşitleyerek karını maksimize eder.

Kredi Sisteminin Temelleri

Kredi, modern ekonomik sistemde önemli bir rol oynamaktadır ve para, kredinin temelini oluşturmaktadır. İnsanlar paralarını (tasarruflarını) bankalara yatırırlar ve bu mevduatlar temelinde bankalar kredi yaratırlar.

Servet İçin Likidite

Para, çeşitli zenginlik biçimlerine likidite kazandırır. Bir kişi servetini para biçiminde tutarsa, onu sıvı yapar. Aslında, her türlü zenginlik (örneğin toprak, makine, stok, mağaza vb.) Paraya dönüştürülebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı