Özbekistan’da Dini İnançlar

Özbekistan dini yapısı hakkında bilgi.

Özbekistan, Orta Asya’da olup 31.5 milyon nüfusa sahiptir. Ülke bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin bir parçası idi. 1991’de yeniden bağımsız bir devlet haline geldi. Nüfusun yaklaşık yüzde 80’i Özbek Türküdür. Özbekistan’da yaşayan insanlar arasındaki dini inançlar bir kaç başlık altında toplanabilir. Bu yazımız Özbekistan’da en çok inanılan dinleri inceliyor.

Özbekistan’da En Yaygın Dinler

İslamiyet

Özbekistan’da en yaygın şekilde uygulanan din, nüfusun 92.2’sinin inandığı İslam’dır. İslam’la ilk tanışma yıllarında, Altın Orda’nın hükümdarı olan Uzbeg tarafından İslamiyet dini yaygınlaşması için desteklenmiştir. Sovyet döneminde pek çok cami kapatıldı ve çok sayıda Müslüman baskı altına alınmıştır. Bağımsızlıktan sonra, kendisini Müslüman olarak tanımlanan bireylerin sayısı büyümeye başlamıştır.

Doğu Ortodoks Hıristiyanlık

En yaygın ikinci din Ortodoks Hıristiyanlıktır. Bu, çoğunlukla etnik Rus topluluğu tarafından inanılan dini inançtır ve ülke içerisindeki oranı 5,9’dur. Hıristiyanlık, bölgede Timurlu Hanedanı’nın ilk hükümdarı Emir Timur tarafından silinmiştir. Rusya, 1800’lü yılların ortalarında kontrolü ele geçirdikten sonra dini yaymak için çalışmalar yürütmüş ve Ortodoks kiliseler inşa etmiştir.

Diğer Dini İnançlar

Azınlık inançları, örneğin Roma Katolikliği, Yahudilik, Zerdüştlük ve diğerleri, nüfusun yaklaşık %1.9’u tarafından inanılmaktadır. Roma Katolikliği esas olarak etnik Polonya topluluğu tarafından uygulanmaktadır. Yahudilik, çoğu bağımsızlıktan sonra ülkeyi terk eden Buhara Yahudi nüfusu tarafından uygulanmaktadır. Zerdüştlük, İslam’ın başlamasından çok önce uygulanmış yerli bir dindir. Tahminler bugün Özbekistan’da yaklaşık 7.400 takipçisi bulunduğunu öngörüyor.

Özbekistan’da Dini Özgürlük

Özgürlük, Özbekistan Anayasasında yer almaktadır. Bununla birlikte, hükümet bu hakkı uygulamada desteklememektedir ve bazı dini uygulamaları kısıtlamak için çabalamıştır. Genel olarak, Müslüman Özbek Türkleri, diğer dinlerle birlikte sorunsuz olarak yaşamakta olmasına karşın, dönüştürme girişimlerine karşı dinlerine bağlı bir yapıdadır.

DİN NÜFUS ORANI
1 İslâm % 92.2
2 Doğu Ortodoks Hıristiyanlık % 5.9
3 Roma Katolikliği, Yahudilik, Zoroastrianizm ve Diğer İnançlar % 1.9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı