Özbekistan

Özbekistan bayrağı.

Özbekistan’ın resmî bayrağıdır. Bayrak ölçüsü 1:2’dir.

Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür.

Bunlardan bir tanesine göre, 12 yıldız Özbek vilayetlerini; mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise “güçlü olmak”ı anlatmaktadır. Yarım ay ise, “yenilenme”yi anlatmaktadır.

Başka bir görüşe göre 12 yıldız; 12 takvim ayını ya da burcu anlatmaktadır. Yarım ay İslamı simgelemektedir. Beyaz zemin ve renkler pamuğu, yani ülkenin ana sembolünü anlatmaktadır.

Başka bir görüşe göre, mavi suyu, beyaz barışı, yeşil ise doğayı simgeyi temsil etmektedir. Kırmızı şeritler ise bu özellikleri birleştiren yaşam gücünü temsil etmektedir.


Özbekistan Milli Marşı.


Özbekistan Tamgası.

Özbekistan resmi armasıdır. Armaya Özbeklerin ulusal renkleri olan yeşil, mavi ve beyaz hakimdir. Sovyetler dönemindeki armasına oldukça benzeyen bu armada sol tarafta pamuk sağ tarafta buğday resmedilmiştir. Armanın üstünde yer alan Rub El Hizb adındaki arma (۞) ise İslamı sembolize etmektedir.Dağların altında akan sular ise Seyhun ve Ceyhunu sembolize etmektedir.Özbekistan Tamgası