Öyküsüyle Birlikte 15 Karede “Manas” Heykeli ve Kırgızistan

Manas Destanı, Kırgız Türklerinin millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri anlatan destandır.

Manas Heykeli & Statue of Manas (7)