Çift hörgüçlü deve, Orta Asya’nın yani Türkistan’ın ve yakın çevresinin çöllerine özgü iri bir çift toynaklı devedir.

2 iki horgüçlü deve