Orta Asya’ya Özgü Çift Horgüçlü Deve’ye Ait 36 Kare & Bilgi

Çift hörgüçlü deve, Orta Asya’nın yani Türkistan’ın ve yakın çevresinin çöllerine özgü iri bir çift toynaklı devedir.

2 iki horgüçlü deve