Neoklasizm, Avrupa’da Barok ve Rokoko’nun aşırılıklarına tepki olarak gelişen 18. ve 19. yüzyıl hareketidir. Hareket, Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu’nun klasik güzelliğine ve ihtişamına geri dönmeye çalıştı. Neoklasik sanat, sadelik ve simetriye dayanır ve sanatın Yunan sanatının ideal biçimlerini ve güzelliğini hedeflemesi gerektiğine inanan Alman sanat tarihçisi Johann Joachim Winckelmann’dan ilham alır.

Klasik antika sanat eserlerinin yeniden canlandırılması Rönesans sanatının hayranlığı, Aydınlanma ve Fransız sanatçı Nicolas Poussin’in daha önceki klasik resminin yanı sıra, Rokoko’ya karşı duyulan hoşnutsuzluktan ve ezici Barok tarzına da yansıdı. Romantik sanatçılar zulüm ve eylem canlılığını boyamaya çalışırken, neoklasik ressamlar bir öznenin güzelliğini ve uyumunu tasvir etmek istemişlerdir.

Tutucu ve basitlik, ciddi duygusal olmayan ve kahraman olan Neoklasisizm başlıca özellikleridir. Neoklasizm ilk olarak Roma’da gelişti, fakat popülaritesi, Büyük Tur nedeniyle 18. yüzyıl boyunca Avrupa’ya yayıldı; Avrupalı ​​öğrencilerin kıtada gezdiği gezi. O anda, antikaların büyük koleksiyonları keşfedilmeye ve yeniden değerlendirilmeye başlandı ve neoklasik bir canlanma Avrupa’ya yayıldı. Aslında Grand Tour’u yapan pek çok Avrupalı ​​sanat öğrencisi, yeniden keşfedilen Yunan-Roma idealleri ile İtalya’dan ülkelerine döndü. Neoklasik hareket, dekoratif ve görsel sanatlar, edebiyat, tiyatro, müzik ve mimariyi içeriyordu ve 19. yüzyılın başlarına kadar, romantizmin hareketine karşı rekabet etmeye başladığında gelişmeye devam etti.

Neoklasizm Tanımı ve Tarihi

Neoklasizm, kültürel, sanatsal ve mimari anlamda, üstte ve sığ olarak görülen Rokoko’ya karşı bir cevap olarak büyüdü.  Mimari olarak, düzen ve sadelik dahil olmak üzere, Rönesans’ın yanı sıra klasik yapılara benzerliklerle karakterize edildi ve sanatsal olarak, aynı zamanda, cesur ve savaş da dahil olmak üzere çoğu kez politik temalar içeren klasik dünyadan eserler üzerinde de modellendi. Neoklasizm, resim, heykel ve mimariyi kuşatan ve çoğu zaman bu ilginin en belirgin tezahürü olarak görülse de, Yunan ve Roma kültürüne olan hayranlık yaygındı ve moda ve ev dekorunun kamusal kültürüne yayıldı.

Aydınlanma’nın kısmen rasyonalite üzerindeki vurgusu klasik odağı körükledi. Klasik sanat ve mimarlığın geometrik uyumu Aydınlanma ideallerini somutlaştırıyor gibiydi. Buna ek olarak, klasik kültürler uygar toplumun yüksekliğini temsil ediyordu ve Yunanistan ve Roma aydınlanmış siyasi örgütlenme modelleri olarak hizmet ediyordu. Bu kültürler, özgürlük, yurttaşlık erdemleri, ahlak ve fedakarlık gelenekleriyle, büyük bir siyasi ayaklanma döneminde ideal modeller olarak hizmet ettiler. Bu tür geleneksel çağrışımlar göz önüne alındığında, Neoklasizm’in özellikle Fransız ve Amerikan Devrimleri sırasında çekici olduğu tesadüf değildir.

Klasik antik çağa duyulan ilgi, zamanın büyük bir kısmına burs verdi. 18. yüzyılın sonlarında; Antik dünya giderek artan bir şekilde akademik ilgi odağı oldu. Roma’ya yapılan bir ziyaret, Edward Gibbon’un 1776-1778 yılları arasında ortaya çıkan Roma İmparatorluğu’nun anıtsal çöküşüne vedüşüşüne başlamasını teşvik etti. Daha önce, 1755’te, ilk modern sanat tarihçisi olan Johann Joachim Winckelmann, Resimde Yunan Sanatı Taklitleri Üzerine Düşünceler yayınladı ve Yunan sanatını insan elinden gelmek için en mükemmel olarak belirleyen Heykel(kanonik bir metin). Winckelmann bir bir tezahür Yunan heykel karakterize “asil sadelik ve sessiz büyüklüğünü.” Onun içinde Antik Sanat Tarihi(1765), her bir eseri tarif etmiş ve konuyu, tarza ve döneme göre düzenlenmiş çok sayıda eser içinde konumlandırmıştır. Winckelmann’dan önce, sanat tarihçileri Giorgio Vasari’nin En İyi İtalyan Mimarlar, Ressamlar ve Heykeltraşların Yaşamlarına yansıdığı gibi biyografiye odaklanmıştı.(İlk önce 1550’de yayınlandı ve eğer henüz vermediyseniz müthiş bir okuma yaptı). Böylece Winckelmann, bilginin sipariş edildiği Aydınlanma fikirlerine uygun olarak modern bir sanat tarihi yöntemini baştan sona geliştirdi – stilistik evrim anlayışı için öncü bir model sağlayan bir tanımlama ve sınıflandırma sistemi. Winckelmann’ın klasik sanatla olan yakınlığı, ağırlıklı olarak Roma eserlerinden ve Yunan sanatının Roma kopyalarından türetilmiştir (norm olduğu gibi). Yine de Winckelmann, Yunan ve Roma sanatı arasındaki ayrımlara bilimsel olarak dikkat çekmede etkili oldu. Böylece, bu iki kültürün sanat ve mimarisinin kendine özgü özelliklerini daha kapsamlı bir şekilde araştırmanın yolunu açtı.

Genel Bakış

Herhangi bir “neo-klasikizm” in en temeline dayanan şey, kanonik bir yapıya  kavuşmasıdır. durumu. Bunlar “klasikler” dir. İdeal olarak – ve neoklasizm, ideal olarak bir sanattır – bir sanatçıdır, iyi eğitilmiş ve rahat bir şekilde canonla tanışır, onu cansız reprodüksiyonlarda tekrarlamaz, ama geleneği her işte yeniden sentezler. Bu açıkça yüksek bir standart belirliyor; ancak bunu başarmayan bir neoklasik sanatçı, inandırıcı, boş ve hatta vasat olan eserler yaratabilirse de, zanaatkarlıkların tadı ve başarısızlıkları genellikle neoklasik başarısızlıklar değildir. Yenilik, doğaçlama, kendini ifade etme ve körleme ilhamı neoklasik erdemler değildir. “Yeniyi yap” şairi Ezra Pound’un modernist eseriydi; aksine, neoklasizm, her yeni proje ile sanat formlarını yeniden ortaya çıkarmaya çalışmamaktadır. Bunun yerine bir deyimin mükemmel kontrolünü sergiler.

İngilizcede konuşma ve düşünme, her sanatta “neoklasizm”, “klasik” modellerin belli bir kanunu anlamına gelir – Virgil, Raphael, Nicolas Poussin, Haydn. Ancak diğer kültürlerin diğer klasik klasörler var, ve tekrarlayan bir neoklasizm türü, kendi kültüründe belirli bir anda bir kültürün doğal bir ifadesi gibi gözüküyor. Bu, yüksek derecede kendi kendine yeten bir kültür, aynı zamanda kendi yüksekliğine de güveniyor. ana akım geleneği, ama aynı zamanda yeniden kazanma ihtiyacı hissediyor  kaymış bir şey: Rodoslu Apollonius, neoklasik bir yazardır; Ming seramikleri Song-era seladon Çin porselenlerine saygı gösterir; İtalyan 15. yüzyıla hümanistler, italik dediğimiz bir “Roman” elini (Carolingian’a dayanarak) yazmayı öğrenirler; Neo-Babil-kültürü neoklasik bir canlanmadır ve Pers’te, Zerdüşt’ün “klasik” dini, Zerdüştlük, yüzyıllardan sonra, kendi klasik Akhamen geçmişinden uzaklaşan bir kültürü “yeniden Farsçalaştırmak” için yeniden canlandırılmıştır. Doğrudan Batı geleneğinde, neoklasik bir ilhamla harekete geçirilen ilk hareket, Alman sanat tarihçisi Friedrich Hauser ( Die Neuattische Rölyefler)  tarafından ilk kez ayırt edilen bir Roma tarzıdır.Son yüzyılda daha sonra Hellenistik çevrelerde üretilen heykeller arasında “Neo-Attic” adını verdiği stil kategorisini tanımlayan Stuttgart 1889); Hauser’in “Neo-Attic” dediği ceset, dekoratif kaplar ve plaklar üzerinde kalıplanmış kabartmalardan oluşmakta olup, 5. ve 4. yüzyılın sonlarına doğru Atina ve Attika’ya “klasik” modellerdeki kanonuna bakan figür ve perdelik tarzı kullanmaktadır.

Görsel sanatlarda “neoklasizm” olarak adlandırılan Avrupa hareketi, hem ayakta kalan Barok ve Rokoko tarzlarına karşı bir tepki olarak hem de Roma sanatının algılanan “saflığına” geri dönme arzusu olarak, daha belirsiz bir algı (1765’ten sonra başladı. Eski Yunan sanatlarının “ideal”) ve daha az ölçüde, 16. yüzyıl Rönesans Klasisizmine. Aslına bakılırsa, Rokoko ve Neoklasik mimari, zarafet ve simetri prensiplerine dayanırken, zarafet, süsleme ve asimetriyi vurgularken, tam karşıtlık olarak görülebilir.

Barok ve Rokoko ile tezat oluşturan Neoklasik resimler pastel renkler ve pusluluktan yoksundur; bunun yerine, chiaroscuro ile keskin renkler var. Fransa’daki Neoklasizm örneğinde, asıl örnek Fransız Devrimi’nin erdemlerini (aileden önceki devlet) aşmak için sıklıkla Roma ve Yunan unsurlarını kullanan Jacques Louis David’dir.

Her “neo” – klasisizm, kendisine sunulan olası klasikler arasından bazı modelleri seçer ve başkalarını görmezden gelir. Neoklasik yazarlar ve konuşmacılar, patronlar ve koleksiyoncular, sanatçılar ve 1765–1830 heykeltraşları Pheidias  kuşağı hakkında bir  fikir verdiler, ama aslında benimsedikleri heykel örneklerinin Hellenistik heykellerin Roma kopyaları olma olasılığı daha yüksekti. Arkaik Yunan sanatını ve Geç Antik Çağ eserlerini görmezden geldiler. Eski Palmyra’nın Rokoko sanatı, Wood of the Palmyra’nın Kalıntıları’ndaki gravürler aracılığıyla bir vahiy olarak geldi  .. Her ne kadar Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğunun kaba bir suyosunun, keşfedilmesi tehlikelidir; bu nedenle, neoklasikçilerin Yunan mimarisine olan takdiri, ince bir şekilde düzeltilmiş ve düzenlenmiş, “düzeltilmiş” ve “restore edilmiş” anıtlar ve gravürler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yunanistan, her zaman bilinçli değil. Resme gelince, Yunan tablosu tamamen kayboldu: Neoklasik ressamlar hayali bir şekilde, kısmen kısma fırfırlar, mozaikler ve çömlekler boyamasıyla ve kısmen de Raphael’in neslinin Yüksek Rönesansının resim ve dekorasyon örnekleri, Nero’nun Domus Aurea’sında fresklerle canlandırıldı.  , Pompeii ve Herculaneum ve Nicholas Poussin’in yenilenmiş hayranlığıyla. Çok “neoklasik” resim, konuyla ilgili olarak, her şeyden çok, daha klasikleşiyor.

Daha önce 18. yüzyılın bazı Avrupa mimarlığında tespit edilebilen bir anti-Rokoko suşu vardır. Bunların çoğu Palladyen’de (Palladio’da olduğu gibi, Palladio’da olduğu gibi), Gürcü Britanya ve İrlanda’nın mimarisinde de açıkça görülmektedir. Berlin’de mimarlığın klasikleştirilmesi. Bu, “en iyi” Roma modellerinin şimdi akademik olarak seçici olan, kendini korumaya yönelik sağlam bir mimaridir.

Neoklasizm’in Yükselişi

Neoklasizm ilk olarak İngiltere ve Fransa’da, Roma’da eğitilmiş ve Johann Joachim Winckelmann’ın (yukarıda ele alınan eserler) yazılarıyla etkilenen bir Fransız sanat öğrencisi tarafından ve İsveç’teki ilerici çevreler tarafından hızla benimsenerek, nüfuz kazanmıştır. İlk olarak, klasikleştirici dekor, İtalyan mimarlık ekibinin İtalyan stuccadori takımıyla tasarladığı Catherine II’nin sevgilisi Kont Orlov’un iç tasarımında olduğu gibi, tanıdık Avrupalı ​​formların üzerine aşılanmıştı  : sadece cameolar gibi izole edilmiş oval madalyonlar ve kabartma rölyefler neoklasisizm; mobilyalar tamamen İtalyan Rococo’dur.

Ama daha neoklasik bir dalga, daha şiddetli, daha fazla çalışılan (gravürler aracılığıyla) ve daha bilinçli olarak arkeolojik olan, Napolyon İmparatorluğu’nun yüksekliği ile ilişkilidir. Fransa’da, neoklasizm ilk aşaması “Direktör” ya da İmparatorluk olarak adlandırdığımız stillerdeki “Louis XVI stili” nde ifade edilmektedir. İtalya, Napolyon rejimleri, cumhuriyetçi eğilimleri olan genç, ilerici, şehirli İtalyanların politik bir ifadesi olarak benimsenen yeni arkeolojik klasikliği getirene kadar Rococo’ya sarıldı.

Neoklasizmin resimdeki yüksek gelgiti, Jacques-Louis David’in (DAH-veed olarak telaffuz edilir) ve Jean Auguste Dominique Ingres’in tüm kariyerinin ilk resimlerinde örneklendirilmiştir. David, Aydınlanma düşüncesine, “kahramanlık ve sivil erdem işaretleri halkın gözlerini sunarak [ruhunu güçlendirecek” ve “şan ve bağlılık tohumlarını anavatana taşıyacak” şekilde sunulması gerektiğine inandılar. David’in kariyerinde,  Horatii’nin YeminiRoma’da boyandı ve 1785 Paris Salonunda bir sıçrama yaptı. Tuval, Roma tarihinin kahramanlık dönemi olan Cumhuriyet öncesi Roma’dan bir hikaye anlatıyor. Konu, David’in seyircisi için açık bir şey değildi. İlk olarak antik Roma tarihçisi Livy’nin anlattığı aşk ve vatanseverlik arasındaki bu çatışma hikayesi, Pierre Corneille’in birkaç yıl önce Paris’te gerçekleştirdiği bir oyunda yeniden anlatılmış ve David’in izleyicilerini tanımaya başlamıştır.

David’in resmi, Horatii’yi kılıçlarıyla yemin ettikleri, babaları tarafından tutuldukları, kadın akrabalarının acısı ve üzüntüsünden habersiz olan Roma için kazanmak ya da ölmek üzere yemin ettiklerini göstermektedir. Formunda, Horatii’nin YemininiNeoklasik tarzın bir paragoldür. Konu sadece vatanseverlik hikayesi ve Roma tarihinden alıntılanan fedakarlık ile uğraşmakla kalmıyor, aynı zamanda takdire şayan bir güç ve açıklıkla da sunuldu. David sahneyi, oldukça basit bir mimari çerçeve ile tanımlanan bir sahne ortamı gibi sığ bir alanda tasvir etti. Heykelcik ve özenle kalıplanmış figürler, eski kabartma heykelini anımsatan bir şekilde, ön plana yakın mekana yerleştirilir. Soldaki erkeklerin katı, açısal ve viril formları, sağdaki şaşkın kadınların yumuşak kıvrımlı şekilleriyle etkili bir şekilde tezat oluşturur. Bu, aydınlanma liderlerinin erkeklere atfedilen erdemleri (örneğin, cesaret, vatanseverlik ve bir şeye karşı sarsılmaz sadakat gibi), aşkın, üzüntü duygularına karşı; ve resimdeki kadınların ifade ettiği umutsuzluk. David, akademik geleneği resmetmişti ama yeni bir şey yaptı. İzleyicilerini vatanseverlik için uyandırmak için bir program yarattı.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

14 − 13 =