Nasyonal Bolşevizm Nedir? (Milliyetçi Bolşeviklik)

Nasyonal Bolşevizm, Antikapitalizmi aşırı milliyetçilikle birleştiren “muhafazakâr devrim” ya da “üçüncü yol” ideolojik-politik akımıdır. Dünya savaşları arasındaki dönemde Almanya’da geniş bir yaygınlığa ulaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Yeni Sağlar hareketi örneğinde Avrupa’da tekrar gündeme gelmeye başlamıştır.

Thiriart (1922-1992) “Avrupa’dan Vladisvostok’a” büyük ekonomik otarşinin oluşturulması projesini ortaya atmıştır. Bu projeye göre Avrasya halklarını bir araya getiren Avrupa İmparatorluğu’nun ABD’nin Mondializmine karşı koyması gerekmekteydi.

Dugin ise Post-Sovyet Rusya için Yeni Sağlar’ın ideolojisini hazırlamıştır. Dugin Alman muhafazakâr devrimcileri, özellikle C. Schmitt’i takdir eder. Rusya’nın Nasyonal Bolşevikleri Karasal Blok ve Yeni Avrasyacılık görüşlerinin sentezinden de faydalanmaktadırlar.

Rus yazarlar Limonov ve Dugin 1993 yılında Nasyonal Bolşevik Parti’nin kuruluş beyannamesini imzalamışlardır. Bu partinin politik amacı eski SSCB’nin sınırları içinde güçlü bir demokratik devletin oluşturulmasından ibaretti.

Söz konusu devletin uluslararası arenada ulusal çıkarlarını başarılı bir şekilde savunacak güce sahip olması gerekiyordu. Nasyonal Bolşevizm hareketi daha sonra birtakım iç sorunlar yaşamış ve parçalanmıştır.

2007 yılına kadar Rus hükümeti partiyi yasaklamıştı. Ancak bu noktada parti zaten iki gruba ayrılmıştı. Liminov’un destekçileri, daha geleneksel bir Leninist model izleyen Diğer Rusya Partisi’ni kurdular. Daha sağdaki Dugin’ın takipçileri Ulusal Bolşevik Cepheyi yarattı ve anti-semitizm, aşırı muhafazakarlık ve Rus milliyetçiliğini birincil ideolojik hedefleri olarak benimsedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı