Mustafa Kemâl Atatürk zamanında Bozkurtlu CHP afişi

Mustafa Kemâl Atatürk zamanında Bozkurtlu CHP afişi. 

Mustafa Kemâl Atatürk zamanında Bozkurtlu CHP afişi.
Mustafa Kemâl Atatürk zamanında Bozkurtlu CHP afişi.