Amerika, umumiyetle kabul edildiğine göre hürriyetçi bir devlettir. Ama, kara kaplı kitap ne yazarsa yazsın, insan haklarının zencilere de tanınması konusunda halâ direniyor. Siyah adamın iri göz yaşları, hürriyet ülküsüne inanmışların yüreklerinde kocaman bir ağırlıktır. Peki, Amerika ne yapıyor? Hiiç, hürriyete ve demokrasiye ihanet ediyor! Neden acaba? Cevabı gayet basit: Beyaz Amerikalının yüksek menfaatlarını korumak için…

Sovyetler Birliği, Marksist bir devlettir. Ama, yıllardır milyonlarca insanın emeğinden çalarak biriktirdiği gücünü sosyalist kardeşlerini boğazlamak için kullanıyor. 1956 Macaristan’ı önünde Hruşçov ve 1968 Çekoslovakyası önünde Brejnev, tarih öncesinin yalnız adları bilinen fosilleşmiş canavarlarından farksız idiler! J. Polak’ın körpe varlığını kavuran alevler, Marks’tan kalan hayallerin son küllerini de boşluğa üfürdü. Peki, Sovyetler Birliği ne yapıyor? Hiiç, Marksizme ve sosyalizme ihanet ediyor! Neden acaba? Cevabı gayet basit: Sovyet İmparatorluğunun yüksek menfaatlarını korumak için.

Fransa, insan haklarının ela beşiği sayılan, hürriyetçi bir devlettir .Ama, hür dünyanın kalesinde gedikler açmaktan, Nato’nun gücünü azaltmaktan çekinmiyor. Öylesine şaşırtıcı bir oyun içindeki, solakların çoğu sola kaydığını sanıyorlar. Dö Gol’ün, burnundan büyük Fransızlık gururu, hürriyet cephesinin bağrına inen güllelerin ateşleyicisidir. Peki, Fransa ne yapıyor? Hiiç, vaktiyle analık ettiği liberalizme ve demokrasiye ihanet ediyor! Neden acaba? Cevabı gayet basit: Fransa’nın yüksek menfaatlarını korumak için!.

Kızıl Çin, Marksist bir devlettir. Ama, kendisini iktidara getiren en güçlü bir Marksist devletle toprak savaşına hazırlanıp «Sosyalistler arasında harb olmayacaktır» biçimindeki lâf tenekesini inananların başına geçirirken, Markisist yoldaşlarını süngüleyerek sürüyor Pekin’in, «Viet-Kong’a yapılacak Sovyet yardımı Çin topraklarından geçemeyecektir!» şeklindeki kararı, yoldaşlar birliği masalını çoktan duman etti, tozunu yele verdi! Peki, Kızı! Çin ne yapıyor? Hiiç, Marksizme ve sosyalist kardeşlik ülküsüne ihanet ediyor! Neden acaba? caba? Cevabı gayet basit:

….*’nin yüksek menfaatlarını korumak için! İngiltere, sosyalist bir hükümetin idaresindedir. Ama, kapitalizmin gelişme döneminin teşkilâtı olan ortak pazarın kapısını yıllardır aşındırıp duruyor. Bay Wilson, günümüz sosyalistlerini birleştiren yegâne öfke hamlesini engellediği yetmezmiş gibi, Amerika’nın Vietnam’daki savaşını üstelik destekliyor. Peki, İngiltere ne yapıyor? Hiiç, Sosyalizme ihanet ediyor! Neden acaba? Cevabı gayet basit: İngiltere’nin yüksek menfaatlarını korumak için!

Misallerimizin «Beş büyükler» den verilmesine bakıp, diğerlerinin farklı bir yolda olduklarını sanmayın. Kanada’nın Nato’daki kuvvetlerini azaltma kararına karşı öfkeden ateş püskürenlerin en başında kimin adı geçiyor, lütfen hatırlayalım: W. Braıfd! Almanya’nın en ünlü sosyalisti!

Ya biz ne yapıyoruz? Bir kısmımız kapitalist, bir kısmımız da sosyalist olmuşuz, dövüşüp duruyoruz. Ne dersiniz, azıcık kapitalizme, azıcık sosyalizme ihanet etsek de, «Nerede Türkiye’nin yüksek menfaatları?» diye haykırışımıza sadece «karşı dağdaki cinler» cevap vermese! şaka bir yana, «izm» lere ihanete en ziyade muhtaç olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Şimdilik, sadece Türk milliyetçileridir ki, böylesine mukaddes bir ihanetin şuuruna varmış, yoluna girmişlerdir. Ve ihanetlerinde tam bir başarıya ulaştıkları gün, sevgili milletimiz kurtulmuş olacaktır. Mukaddes ihanetin zaferini ömrümüz boyunca özleyeceğiz. Unutmayalım: Yabancı doktrinlere ihanet etmemek inadının sonu Türk milletine ihanetle biter!

TANRI TÜRKÜ KORUSUN.

PAYLAŞ