Günümüzde bazıları Türki halklar diyorlar, Arabi halklar, Fransi halklar deniliyor. Bu yanlıştır. Moskova, Batı, Amerika doğudaki Müslümanlara, Türk devletlerine ilgi ile bakıyorlar. Çünkü menfaatleri var, bizim de var. Bu dengeyi sağlam politikalar üzerine oturtmak lazım.

Milliyetçilik politika değildir, ülküdür. Politika için güç verebilir. Millet için çalışmak, milleti sevmek her insanın, politik düşüncesi ne olursa olsun asli görevidir. Milliyetçilik, politika değil mefkûremizdir. Politikamız için, milli devlet kurmamız için itici güçtür.

Muhammed Salih, 01.03.2013

PAYLAŞ