Mikroekonomi Nedir? Mikro İktisat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mikroekonomi, daha büyük bir ekonominin bireysel bileşenlerine ve davranışlarına yakından bakar. Mikroekonomi, bireysel ekonomik tercihleri ​​etkileyen faktörleri, değişikliğin bu faktörleri nasıl etkilediğini ve bireysel piyasaların fiyatları ve talebi nasıl belirlediğini kapsar. Ekonomi çalışması, talep teorisi, firma teorisi, emek talebi ve üretim faktörleri üzerine odaklanır. Genelde mikroekonomide ve makroekonominin aksine, bu çalışma bireylerin ekonomik davranışlarını ekonominin birimleri olarak görmektedir ve bir bütün olarak toplam ekonomi ele alınmaz.

Mikroekonominin Kısa Tarihçesi

Adam Smith, 1700’lerin ortalarında başlayan “laissez-faire” teorisi, serbest piyasalara ve kapitalizme odaklanarak ekonomik teoriye hükmetti. İki yüzyıl boyunca, Smith, ekonomi üzerine düşüncelerindeki hakimiyetini, 1900’lü yılların başlarına kadar, Londra doğumlu ekonomi uzmanı Alfred Marshall’ın (1842-1924) ekonomik düşünceye etki ettiği güne kadar sürdürdü.

Marshall’ın “Ekonomi Prensipleri” nde, tüketici faydaları, talep eğrisi ve talebin fiyat esnekliği kavramlarını oluşturdu. 1930’lu yıllardan John Maynard Keynes (1883-1946), bir hükümetin bir ekonomiyi 20. Yüzyılın en etkili ekonomisti haline nasıl getirdiğini gösteren devrimci fikirleri üzerinde çalıştı.

Uygulamada Mikroekonomi

Mikroekonomi, bireysel kararların etkilerini ve bu kararların kıt kaynakların kullanımını, tüketimini ve dağıtımını nasıl etkilediğini inceler. Mikroekonomi, neden farklı mal ve hizmetlerin farklı değerlere sahip olduğunu, neden bireylerin verdikleri kararları aldıklarını, ekonominin tek tek varlıklarının nasıl koordine ve işbirliği yaptıklarını ve üretim eylemlerinin değişmesi için bireysel eylemleri tahmin etmeyi açıklamaktadır. Mikroekonomi, ekonomik eğilimlerin incelenmesidir.

Arz ve Talep

Arz ve talep, fiyat belirlemede kullanılan mikroekonominin temel bileşenleridir. Tam rekabetçi bir piyasada, birim vergiler, fiyat kontrolleri ve belirli bir ürünün dışsallıkları gibi özellikler, talebin arzına eşit olduğu, üretim sırasındaki birim fiyatın piyasa fiyatları ve ekonomik denge olduğu gibi mevcut değildir.

Esneklik

Esneklik, belirli bir emtianın fiyatındaki değişiklik bağlamında tüketici talebindeki değişim derecesidir. Elastik bir ürün veya hizmet fiyat değişikliklerine duyarlıdır, ancak esnek olmayan bir mal fiyat değişikliklerine karşı duyarsızdır. Örneğin, mangoların fiyatı arttığında, bir tüketici daha ucuz olan portakalları almaya karar verebilir ve uzun vadede mango talebi düşer. İşletmeler ve yatırımcılar, esnek olmayan malları talep ve arzdan daha az etkilendikleri için tercih ederler.

Fırsat Maliyeti

Fırsat maliyeti, bireylerin ve işletmelerin kendi faaliyet alanlarını nasıl belirlediğini belirleyen satış ve alternatiflerin değerlendirilmesidir. Yani, bir şeyin maliyetinin parasal maliyet ve ona ulaşmak için kaybettiğiniz şeyin değeri bağlamında yer aldığı söylenebilir. Örneğin, “bir milyon TL değerinde bir araba satın almak yerine, bu parayla başka ne satın alırdı?”

Piyasa Yapıları

Oligopolde az sayıda firma piyasayı yönetir ve hisselerin çoğunluğunu kontrol eder. Mükemmel rekabet ortamında, “mutlak esnek talep eğrisi” vardır. Rekabetçi pazarlarda, tekelci rekabet, çok az farklılaşmış ürünlere sahip birçok firma var ve her firma pazar payının küçük bir oranına sahip.

Üretim

Üretim teorisi, üretim girdilerinin üretilmesi, kaynak girdilerinin mal ve hizmet biçimindeki çıktılara dönüştürülmesidir. Bir mal veya hizmet oluştururken kaynaklar hayati önem taşır. Bu kaynaklar üretim, paketleme, depolama ve nakliye işlemlerini içerir. Basit anlamda, üretim, tüketim dışındaki tüm ekonomik faaliyetlerdir – nihai ürünün nihai satın alınması. Üretim maliyeti, ürünü yaparken kullanılan kaynaklarla belirlenir. Böylece maliyetler faktör üretimini içerir: toprak, emek, sermaye. Buradaki teknoloji ya bir sabit sermaye ya da döner sermaye biçimidir.

Mikro İktisat Nasıl Bir Bilimdir?

Mikroekonomi piyasadaki ültimatomları desteklememektedir. Daha ziyade, normatif bir bilimdir ve belirli koşullar veya faktörler değiştiğinde piyasanın ne beklemesi gerektiğini açıklamaya odaklanır. Örneğin, üretici bir malın fiyatını yükselttiğinde, tüketiciler bu metadan daha azını satın alma eğilimindedir. Tedarik kısıtlandığında fiyatlar artar. Yatırımcıların almaya değer riskleri belirlemesine yardımcı olur ve gelecekteki çalışmalara yardımcı olur. Mikroekonomi, bir giriş veya rekabet arayan endüstrilerle de ilgilidir.

Makro Ekonomi – Mikro Ekonomi arasındaki fark
Makro Ekonomi – Mikro Ekonomi arasındaki fark

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı