Medeniyet Tarihimize Şeref Verenler: Uluğbey – Altan Deliorman

Hükümdar ve bilgin Uluğ Bey, 15. yüzyılın büyük şahsiyetlerindendir. Ünlü Timur’un torunu, onun vârisi Şahruh’un oğludur. Timurlular Devleti’ni kırk yıl süreyle yönetmiştir. Bu niteliklerinin yanında, ona asıl şöhretini sağlayan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük astronomlarından ve matematikçilerinden biri olmasıdır.

Uluğ Bey, sarayda özel eğitim görerek yetişmiştir. Özellikle mantık ve astronomi alanlarına ilgi gösteriyordu. Tahta geçince de çalışmalarını devam ettirdi. Semerkand’da, bugün de ayakta duran ünlü rasathaneyi yaptırdı. Burada Kadızade-i Rûmî, Cemşitü’l-Kâşî, Ali Kuşçu gibi seçkin bilginlerden meydana gelen heyetin başında düzenli rasatlar yaptı. Eski Yunanlıların ve Arapların gök gözlemleriyle ilgili eserlerini inceledi. Astronomide o zamana kadar geçerli olan birçok yanlışı düzeltti. Yıldızların ve ayın hareketlerini gösteren tablolar düzenledi. Yıldızları sınıflandıran “Zic” adlı ünlü eserini kaleme aldı. “Uluğ Bey Zayiçesi” de denilen bu eser Latince, İngilizce ve Fransızca gibi Batı dillerine çevrilerek Avrupa’da hayranlıkla okundu.

Dünya Astronomi Birliği, Ay’ın tepelerine ünlü astronomların adını verirken Uluğ Bey’i unutmadı. Onun da adı bugün gök haritalarında yazılıdır. Bilim tarihi kadar Türk milleti de Uluğ Bey’in hâtırasına saygı ile anmaktadır.

Alıntı: http://www.kavgamiz.com/orkun/medeniyet-tarihimize-seref-verenler-u-l-u-g-b-e-y-y1926.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı