Ziya Gökalp Yazıları

 • Türk Düşüncesi

  Yeni Türkçenin Millileştirilmesi ve İşlenmesi – Ziya Gökalp

  Bazıları, yeni Türkçe‘yi, yalnız oluşsuz ilkelere sahip zannederler: Dilimizde, Osmanlı edebiyatının soktuğu fazla ve zararlı birçok sözler çekimler tamlamalar, edatlar vardır. Yeni Türkçe, yalnız fazla unsurların dilimizden çıkarılması ile meydana gelemez. Bu hedef, yeni Türkçe‘nin yalnız olumsuz amacıdır. Yeni Türkçe‘nin,…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Milletler Arası Ahlak – Ziya Gökalp

  Fertlerin birbirine karşı iyilik sever ve iyilik yapar olması “medeni ahlak” adını aldığı gibi, milletlerin birbirlerinin iyiliklerini istemesine ve birbirlerine iyilik yapmasına da “milletlerarası ahlak” adı verilir. Eski Türkler, barış dinine bağlı oldukları için, başka milletlerin dini, politik kültürel varlıklarına…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Milli Müzik – Ziya Gökalp

  Avrupa müziği girmeden önce yurdumuzda, iki müzik vardı: Bunlardan biri Farabi tarafından Bizans’tan alınan Doğu müziği, diğeri eski Türk müziğinin devamı olan Halk melodilerinden ibaretti. Doğu müziği de, Batı müziği gibi, eski Yunan müziğinden doğmuştu. Yunanlılar, halk melodilerinde bulunan tam…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Türklerde Estetik Zevk – Ziya Gökalp

  Eski Türklerde, estetik zevk çok yüksekti. Turfan’da bulunan mermer heykeller, hiç de Yunan heykellerinden aşağı değildir. Tolunlular ile Ahşidlerin, Selçuk Türklerinin, Harezm Türklerinin, Timurluların, Osmanlıların, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerinin Mısır’da, Irak’ta, Suriye’de, Anadolu’da, İran’da, Türkistan’da, Hint’te, Afganistan’da yaptırdıkları camiler, saraylar,…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Ziya Gökalp Makaleleri

  Türkçülük Nedir? – Ziya Gökalp Türkçülük ve Turancılık – Ziya Gökalp Türkçülüğün Tarihi – Ziya Gökalp Milli Kültür ve Medeniyet – Ziya Gökalp Milli Dayanışmayı Güçlendirmek – Ziya Gökalp Tarihi Maddecilik ve Sosyal İdealizm – Ziya Gökalp Vatani Ahlak –…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Dinde Türkçülük – Ziya Gökalp

  Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir. Bir millet, din kitaplarını okuyup anlayamazsa, doğaldır ki, dinin gerçek niteliğini öğrenemez. Hatiplerin vaizlerin ne söylediklerini anlamadığından ibadetlerden de hiç bir zevk alamaz. İmam-ı Azam hazretleri, hatta, namazdaki surelerin bile milli…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Politikada Türkçülük – Ziya Gökalp

  Türkçülük, politik bir parti değildir; bilimsel felsefi, estetik bir ekoldür. Başka bir deyimle, kültürel bir çalışma ve yenileşme yoludur. Bu nedenledir ki Türkçülük, şimdiye kadar, bir parti şeklinde politik mücadele hayatına atılmadı. Bundan sonra da, şüphesiz atılmayacaktır. Bununla beraber, Türkçülük büsbütün…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Ekonomide Türkçülük – Ziya Gökalp

  Türkler, en eski zamanlarda, göçebe hayatı yaşıyorlardı. Bu zamanlarda, Türk ekonomisi çobanlık esasına dayanıyordu. O zamanlarda, Türklerin bütün servetleri koyun, keçi, at, deve, öküz gibi hayvanlardan ve yedikleri süt, yoğurt, peynir, tereyağı, kımız gibi hayvan ürünlerinden ibarettir. Giydikleri de bu…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Hukukta Türkçülük – Ziya Gökalp

  Hukukta Türkçülüğün amacı Türkiye’de modern bir hukuk oluşturmaktır. Bu çağın milletleri arasında geçebilmek için yeni esaslı şart, milli hukukun bütün dallarını teokrasi ve klerikalizm kalıntılarından büsbütün kurtarmaktır. Teokrasi, yasaların Allah’ın yeryüzündeki gölgeleri sayılan/görülen halifeler ve sultanlar tarafından yapılması demektir. Klerikalizm…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Vatani Ahlak – Ziya Gökalp

  Eski Türklerde, vatani ahlak çok kuvvetliydi. Hiçbir Türk, kendi il’i yani milleti için, hayatını ve en sevgili şeylerini feda etmekten çekinmezdi. Çünkü il, Gök Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesiydi. Gök Tanrı, Türklerce oldukça kutsal olan Aşk Gecesi’nde bir Altın Işık olarak yeryüzüne…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Türklerde Ahlak – Ziya Gökalp

  Büyük milletlerden her biri, medeniyetin özel bir alanında birinciliği kazanmıştır. Eski Yunanlılar estetikte, Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, Anglosaksonlar ekonomide, Almanlar müzik ile felsefede, Türkler de ahlakta birinciliği kazanmışlardır. Türk tarihi, baştan başa, ahlaki erdemlerin sergisidir. Türklerin yenilmiş…

  Devamı »
 • Türk Düşüncesi

  Milli Dayanışmayı Güçlendirmek – Ziya Gökalp

  Mütareke’den (ateşkes) sonra, İngilizleri, Fransızları yakından görmeğe, tanımağa başladık. Bunlarda ilk gözümüze çarpan yön, medeni ahlakın bozukluğudur. Özellikle yurdumuza gelen veya Malta’da egemen olan İngilizlerin medeni ahlakının çok düşük bulduk. Sömürge halkları soymak, yenilmişlere kul, köle gibi davranmak savaş esirlerinin…

  Devamı »
Başa dön tuşu