Çevrecilik

 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevresel Zararın Belirlenmesinde Güçlükleri Aşma Yolları

  1. Ek piyasa fiyatı takdir etme: Aynı zamanda çevresel özellikler taşıyan bir mülke zarar verilmesi halinde mülk için piyasa değerinin üzerinde bir kıymet takdir edilmektedir. 2. Mahkemelerin geniş yorumlayacağı ölçütler getirilmesi: Kimi mevzuatta mahkemelerin somut olayın özelliklerine göre ilkeler geliştirmelerine elverişli “önemli…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukukunda Hukuki ve Cezai Sorumluluk Nedir?

  Çevre tahribi ve ekosistem dengesindeki bozulmanın temelinde birçok neden yatmaktadır. İnsan ve hayvan popülasyonlarının aşırı artışından yanardağ patlamasına kadar bir seri sebepten kaynaklanan bu sorunlar içinde, en fazla tahrip edici olanı ise insan faaliyetleri sonucunda oluşanlardır. Çevre zararlarından sorumlu olunup…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Nedir? ÇED Süreci Nasıl İşler?

  Temelini Anayasanın 56. maddesinden alan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) faaliyeti, gelişme ve kalkınma sürecinde olan Türkiye için çevre korumanın hukuki aracıdır. Çevre hukukunun önemli bir parçası olan ÇED sistemi, Türk Hukukuna 1983 yılında Çevre Kanunu ile girmiştir. Ancak, Kanun’ da yer almasına…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukuku’nda İhtiyat İlkesi Nedir?

  İhtiyat İlkesi, 1970lerde ilk defa Almanya’da uygulamaya aktarılmış bir ilkedir. İhtiyat ilkesi önce denizlerin korunmasına ilişkin metinlerde yer almaya başlamış ve sonra uygulama alanı küresel çevre sorunlarıyla, küresel balıkçılık konusuna doğru genişlemiştir. İhtiyat ilkesi, bir faaliyetin çevre açısından olumsuz neticeler…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukuku’nda Katılım İlkesi Nedir?

  Çevre hukukunun dayandığı diğer bir ilke olan katılım ilkesi, bireylerin çevresel yönetim sürecinde rol oynamaları, etkide bulunmaları ve böylece kendi yaşamlarını şekillendirecek bu süreci yönlendirmelerini öngörmektedir. Katılım, çevresel kararların demokratik meşruiyetini ve etkililiğini artırmanın yanı sıra, halka idari kararların alınması…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukuku’nda Entegrasyon İlkesi Nedir?

  Bütünleyicilik ilkesi olarak da adlandırılan entegrasyon ilkesinde; dış entegrasyon, diğer politikaların saptanmasında ve sektörel faaliyetlerin yürütülmesinde çevrenin korunmasının da dikkate alınmasını ve bu politika ve faaliyetlerde (tarım, ticaret, ulaştırma vb.) çevre politikası ile ilgili uyumlulaştırma ve değişikliklerin yapılmasını öngörür. İç…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukuku’nda İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi Nedir?

  Karşılıklı görüş alışverişi, bilgi, belge, teknoloji paylaşımı, ortak hareket etme, plan belirleme-uygulama ve çözüme kavuşturmada eşgüdüm, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği öngörülmektedir. Dayanışma sağlanması ve ortak çaba harcanması hedefler. Görev üstlenecek kişilere ve kurumlara yükümlülükler getirir. Merkezi birimler, yerel…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukuku’nda Önleme İlkesi Nedir?

  Çevre hukukunun ortaya çıkışı ile birlikte ilk olmasa da özü itibarıyla en önemli ilkedir. Çevreye yönelik tehlikelere karşı önlemler alınmasını ifade eder. Korumak tedavi etmekten iyidir şeklinde özetlenebilir. Koruyucu hekim mantığına dayanan bu ilke uyarınca ilgili makamlar, henüz çevresel sorunlar…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hukukunun Nitelikleri

  Çevre hukuku bazı temel özelliklere sahiptir. Tüm Dünya’ya mal olmuş tarihi eserler, ekolojik ve doğal güzellikler ve temiz çevre başta olmak üzere çevre hukukunun koruduğu değer üzerinde, ilgili ülkenin yanında, sair ülkelerin hatta tüm bir insanlığın ortak menfaati vardır. Yukarıda…

  Devamı »
 • Bilim, Doğa ve Hayvanlar

  Çevre Hakkı Nedir?

  Çevre hakkının KONUSU insanın doğal çevresi, tarihi ve kültürel çevresi, kısaca bütün anlamında “yaşama çevresi”dir. Çevre hakkının ÖZNESİ insan merkezli yaklaşımda İNSAN, ekolojik yaklaşımda ise BİYOSFER’dir. Anayasalar çevre hakkının öznesini İNSAN olarak belirlemiştir. Hakkın SAHİPLERİ ise bu hakka uyulmasını talep edebilecek…

  Devamı »
Başa dön tuşu