Biyografi

 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?

  Mustafa Kemal Atatürk, hiç şüphesiz gelmiş-geçmiş en önemli Türk milliyetçisidir. O sadece kendi ırkına değil, pek çok yabancı esareti altında yaşayan halkın da istiklal savaşında bir timsal olmuştur. Elbette ki onu anlatmak için bir makale yetmez. Bununla beraber herkes, hatta…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Yusuf Has Hacip Kimdir?

  Kalemiyle ve bilgisiyle Türk milletine büyük hizmetleri geçmiş bir başka Türk büyüğü de, Yusuf Has Hacib’tir. Tarihte ilme kıymet veren bir toplumun çocuğu ve yine “ilim Çin’de de olsa gidin, öğrenin” diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuzdan dolayı, bilgileriyle önümüzü aydınlatan,…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Sır Beğ Kağan Kimdir?

  Sır Beğ Kağan hakkında bilgi vermeye başlamadan evvel şunu belirmek isteriz ki, bu büyük Türk hükümdarının ismi Çin kaynaklarında Shih-pi şeklinde geçmekte olup, biz bu adın Sır (Arslan) Beğ’i karşıladığını sanmaktayız, ancak yine de onun ismi kesinlikle böyledir dememiz de…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  8 Maddede Cengiz Han Kimdir?

  Moğol İmparatorluğunun kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1227) Cengiz Han, 21 Ocak 1155 tarihinde Türk takvimine göre domuz yılının başında, bugün Doğu Sibirya topraklarından geçen Onon nehrinin sağ kıyısında yer alan Deli-ün Boldok’ta doğdu. Cengiz Han’ın öyküsünü Mustafa Kafalı’nın anlatımı ile dinleyelim… 1. Ailesi…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

  Ondört yaşındaki çocuklar, günümüzde daha kendi yemeğini bile yiyemez ve sokakta misket oynarken, Fatih Sultan Mehmed bir devletin başına geçebilecek erdemliliği kendisinde görerek, babası tarafından bir cihan devletinin sultanı olarak atanan büyük bir kişidir. Çocukluğuna dair ilginç notlardan birisi, Amasya’da…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Ali Emiri Efendi Kimdir?

  Ali Emiri Efendi, Diyarbakır’da doğdu. Şair Sâim Seyyid Mehmed Emîrî Çelebi’nin torunlarından Seyyid Mehmed Şerif Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Diyarbakır’da Sülûkiyye Medresesi’nde yaptı. Amcası Fethullah Feyzi Efendi’den de Farsça dersleri aldı. Daha sonra, dayılarının Mardin sancağı tahrirat ve rüsûmat müdürü…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Bumin Kağan Kimdir?

  Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde binlerce kahramana rastlamak mümkündür. Ancak bunlardan Bumin Kağan’ı da pek çok Türk büyüğü gibi ayrı bir yere koymak gerekir. Çünkü o, Türk topluluğunun milletleşme sürecindeki en önemli şahsiyetlerden birisidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşadığımız…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Hun İmparatoru Attila Kimdir?

  Bütün dünya tarihini yakından ilgilendiren ve herkes tarafından da kendi isimleriyle tanınan çok az insan vardır. İste, dünya milletlerinin büyük bir kısmının bildiği ve özellikle Avrupa halklarının çoğunun milli kahramanı, bir bölümünün efsanelerine ve hatta destanlarına kadar giren bir kişidir,…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Ali Şir Nevai Kimdir? (Yaşamı ve Eserleri)

  Ali Şir Nevayî 9 Şubat 1441 tarihinde Herat’ta dünyaya gelmiştir. Babası Kiçik (Kiçikine= Küçük) Gıyaseddin Bahadır, Timurlu sarayına hizmet eden ve aslen Uygur Türk’ü olan bir aileye mensuptu. Çocukluğu, Timurlu şehzadesi olan Hüseyin Baykara ile birlikte geçmiş, birlikte tahsil görmüşler…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Türk Şad Kimdir?

  “Siz çevreye korku vermek için on dille konuşan Romalılar değil misiniz?” İşte bu söz 576 yılında Türk ülkesini ziyarete gelen Bizans elçisine, Hazar-Aral çevresi komutanı Türk Şad tarafından söylenmiştir. Bu kahraman Türk beyi hiçbir şeyden çekinmeden hem dost görünen, hem…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Kül Tigin Kimdir?

  Tarihi yapanlar büyük adamlardır. Onlar kitleleri peşlerinden sürükleyip, toplumlara yön verirler. Dolayısıyla tarihte iyi veya kötü neticelenmiş bütün olayların arkasında bir büyük kişi vardır ve tarih kahramanların hayat hikâyesidir. Türk tarihi de büyük adamlarla doludur. Her ne kadar Tanrı tarafından…

  Devamı »
 • Tarihî Bilgiler ve Türk Tarihi

  Sultan Galiyev Kimdir?

  Sultan Galiyev ve Turar Rıskulov eski Sovyetler Birliği dâhilinde yaşayan Türkler için son derece mühim şahsiyetlerdir. Sonraları, öne çıkışları ve ileri sürdüğü tezler açısından bakıldığında, bütün ezilen halklara yönelik fikirler de beyan etmesi, Galiyev’in biraz daha fazla tanınmasına yol açmıştır.…

  Devamı »
Başa dön tuşu