Bilim, Doğa ve Hayvanlar

Küresel Isınma Nedir? Etkileri Nelerdir?

Küresel ısınma, küresel iklim sisteminin ortalama sıcaklığındaki artış ve bununla ilgili etkilerdir.

Küresel ısınma, küresel iklim sisteminin (biyosfer, litosfer, kriyosfer, hidrosfer ve atmosfer) ve buna bağlı etkilerinin ortalama sıcaklığındaki artıştır. İnsan faaliyetleri değişimin önde gelen nedeni olduğundan, küresel ısınma bazen antropojenik küresel ısınma olarak bilinir. Çok sayıda bilimsel kanıt, iklim sisteminin daha da sıcaklaştığını ve 1950’lerden beri gözlemlenen değişikliklerin çoğunun, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanan enstrümantal sıcaklık kaydında eşleşmediğini doğrulamaktadır.

Küresel Isınmanın Nedenleri

Sera Gazları

Sera etkisi daha düşük bir atmosfer ve yer yüzeyi tarafından prosedür dünya atmosferindeki gazları ile emisyon ve enfraruj ışınlarının emme yoluyla ısıtılır olmasıdır.

Doğal olarak meydana gelen sera gazları yeryüzü yaklaşık 33°C daha sıcak olması neden olur ve bu olmadan, toprak yüzeyinin sıcaklığı donma noktasının altında olur. Bu gazlardan bazıları, ozon, metan, karbon dioksit ve su buharını içerir.

Sanayi Devrimi’nden bu yana çok sayıda insan faaliyeti, sera gazlarını arttırmış ve radyasyonun artmasına neden olmuştur. Radyoaktif zorlama, atmosfere geri yayılan enerji ile yeryüzünün emdiği güneş ışığı arasındaki farktır.

Pozitif radyal kuvvetlendirme, dünyanın yüzeyinin ısınmaya neden olan güneşten aldığından daha az ısı yaydığı anlamına gelir. Fosil yakıtın yakılması gibi insan faaliyetleri, son yirmi yılda karbondioksit artışının dörtte üçünden fazlasını oluşturmuştur. Ormansızlaşma, karbondioksitin artmasına neden oldu.

Küresel Isınmanın Etkileri

Küresel ısınma, dünyanın farklı ekosistemlerini çeşitli şekillerde etkiler. İklim değişikliği, ekosistemlerin çeşitliliğini azaltır ve sayısız türün yok olmasına neden olur. Artan sıcaklığın arıları psikolojik sınırlara ittiği ve yok olmalarıyla sonuçlanabileceği bulunmuştur.

2012 yılında yapılan bir araştırma, okyanusların yüksek karbondioksit alımının, yırtıcı hayvanlardan kaçma, koku alma veya duyma yeteneğini etkileyen çok sayıda balık türünün sinir sistemini ve beynini etkilediği sonucuna varmıştır.

Küresel ısınmanın çevresel etkileri, bazılarının buzulların geri çekilmesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve Kuzey Kutup Denizi buzulundaki düşüş dahil olmak üzere geniş bir alana yayılıyor.

1960’lardan 2010’a kadarki veri analizi, küresel ısınmanın, çeşitli yerlerde ısı dalgalarının ve kuraklığın artmasına neden olduğunu gösterdi. İklim değişiklikleri, buz tabakalarının erimesi gibi, deniz seviyelerini arttıran sosyal ve doğal sistemlerde değişikliklere neden olabilir.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu