Kirleten Öder İlkesi Nedir?

Kirleten Öder İlkesi, endüstrilerden kaynaklanan kirliliği azaltmak için parasal teşvikler kullanmaktadır.

Kirleten Öder İlkesi, emisyonlardan sorumlu endüstrilere vergi vererek sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır. Kirleten Öder İlkesi, hem Avrupa Birliği (AB) hem de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi olan birçok üye ülkeden güçlü destek almıştır. İlkenin ardındaki mantık, endüstri ya da insan kirliliğinden sorumlu olanların, bu kirlilikle başa çıkma maliyetini, hükümetin yükünü ve vergi mükelleflerini ortadan kaldırmanın maliyetini taşıması gerektiğidir.

Kirleten Öder İlkesi

Dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkeler, Kirleten Öder İlkesini kanun haline getirdi.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği, 2004 yılının Nisan ayında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 2004/35 / EC sayılı Direktifi ile Kirleten Öder İlkesini uygulamıştır. Üye devletlere, 30 Nisan 2004 tarihinden itibaren direktifin iç hukuka dahil edilmesi için üç yıl izin verilmiştir. Direktif, kirleten öder prensibini uygulama amacını güttü, toprak, su kaynakları, doğal habitatlar ve korunan türlere çevresel zararlardan sorumlu olan şirketlerin önleyici ve iyileştirici eylemler için tüm maliyetleri üstlenmesinden sorumlu olacaktı. 2016 tarihli bir rapor, Kirleten Öder İlkesi’nin, önleme ve hasarların ele alınmasında motive olmasında etkili olduğunu ve bunun tam potansiyele ulaşmadığını doğrulamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri

Kirleten Öder İlkesi, Temiz Hava Yasası, Temiz Su Yasası, Kaynak Koruma ve İyileştirme Yasası gibi birçok kirlilik kontrol yasasının yanı sıra Gas Guzzler Vergisi ve Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi gibi eko-vergiler gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ancak, ABD Çevre Koruma Ajansı, yürürlükteki yasa ve vergilerin, Kirleten Öder İlkesinin tam potansiyeline ulaşmadığını kaydetmiştir.

Kirleten Öder İlkesinin Limitleri

Kirleten Öder İlkesini sınırlandıran konulardan biri, hükümetin hem sorumlu hem de iyileştirici eylemlerin maliyetlerini karşılamak için sorumluları zorlama konusundaki sınırlı kabiliyetidir. Dünyadaki birçok ülke, Kirleten Öder İlkesini kanun haline getirmiş olsa da, gerçekte, sorumluların çevresel zararla ilgili olarak uygun eylemde bulunmalarını sağlamak için sınırlı mekanizmalar vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu