Kar Marjı Nedir? Nasıl Hesaplanır? (Net Kar Marjı Hesaplama)

Kar marjı nedir? Kar marjı hesaplama nasıl yapılır?

Kar marjı nedir, nasıl hesaplanır? Diğer bir deyişle kâr marjı hesaplama nasıl yapılır? Kar marjınız, işinizin başarısının önemli bir göstergesidir. Kar marjınız ne kadar yüksek olursa, sahip olacağınız daha fazla kâr potansiyeli vardır. Hesaplama kolaydır ve karmaşık bir yazılıma ihtiyaç duymaz. Rekabetinizi yakından takip ederken güçlü kar marjı için çaba sarf etmek, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir.

Kar Marjı,  net gelirin toplam gelir ile bölünmesi veya net kârların satışla elde edilen gelire bölünmesi şeklinde hesaplanan karlılık oranlarıdır. Net gelir veya net kâr, işletme giderleri, malzeme maliyetleri (ham maddeler dahil) ve vergi giderleri dahil olmak üzere şirketin tüm giderlerini toplam gelirinden çıkararak belirlenebilir. Kâr marjları bir yüzdelik olarak ifade edilir.

Bu durumda, %20’lik bir kar marjı, satış sonrası her 1 TL’de 20 kuruşluk bir net gelir olduğu anlamına gelir. 

Kâr Marjı = Net Gelir / Net Satışlar (gelir) 

Diğer kar marjı türleri, bir şirketin kazançlarını farklı şekillerde ve farklı amaçlarla parçalamak için net geliri hesaplamanın farklı yollarına sahiptir.

Kâr marjı benzer ancak “kar yüzdesi” teriminden farklı olarak, bir şirketin karını değil, bir şirketin mallarını satması üzerine kâr miktarını belirlemesine yardımcı olmak için satış net karını malların maliyetine böler toplam harcamalarına göre yapıyor. Nadiren bir şirketin bireysel rakamları (gelir veya harcamalar gibi) şirketin karlılığı hakkında çok şey ifade edebilir ve bir şirketin kazançlarına bakmak çoğu zaman hikayenin tamamını anlatmaz. Artan kazançlar iyidir ancak bir artış, bir şirketin kar marjının iyileştiği anlamına gelmez. Örneğin, A şirketinin bir yıllığına sağladığı gelirin 1 milyon dolar ve toplam harcamaları 750.000 dolar olduğunu varsayalım. Bu, %25’lik bir kar marjı ( $1M – $0.75M / $1M = 0.25M / $1M = 0.25 = %25) sağlayacaktır. Bir sonraki yıl geliri 1.25 milyon dolara, giderler ise 1 milyon dolara yükselirse, kar marjı o zaman %20 olur (1.25M – $1M / $1.25M = 0.25M / $1.25M = 0.20 = %20). Gelir artışı olmasına rağmen, A şirketinin kar marjı giderler gelirden daha hızlı arttığından azalmıştır.

Satış ve Brüt Kar Marjı

Satış kar marjları genellikle işletme giderlerini çıkarmadan önce kârlılığınızı gösterdiklerinden brüt kar marjları olarak adlandırılır. Sektörünüze bağlı olarak, kar marjınız büyük olabilir. Anlamak için iki temel ilke vardır.

  • Satış ve brüt kar marjları, genellikle, ürünleri sattığınız fiyattan değil, ürün satın almak için ödediğiniz fiyatın bir fonksiyonudur. 
  • İkincisi, brüt kar marjınız ne kadar yüksek olursa, operasyonel harcamacı bütçelerle daha az kısıtlı olursunuz.

Kar Marjı Hesaplama Formülü

Kar marjınızı hesaplamak için önce bir zaman aralığı seçin. Aylık, üç aylık, yarım yıllık veya yıllık olarak hesaplamak isteyebilirsiniz. Bu zaman dilimlerini karşılaştırmalı amaçlar için tutarlı tutun. Satış maliyetlerinizi toplam satış gelirinizden çıkarın. Sonuç, kar marjınızın değeridir. Kar marjınızı toplam brüt satışlarınıza bölün. Sonuç, satış (brüt kar) marjınızı gösteren bir yüzdedir.

Örneğin, geçen ay toplam satışlarınız 50.000 ABD dolarıydı ve satış maliyetiniz 35.000 ABD dolarıydı. Kar marjınız 15.000 dolardı. 15.000 $ ‘lık 50.000 $’ lık (toplam satış) bölünmesi, kar marjınızın o ay için yüzde 30 olduğunu gösteriyor.

Kar Marjı Hesaplama

Satışların Maliyeti

  1. Ürün veya hizmet satışı yapmak için doğrudan maliyetinizle ilgili tüm masrafları dahil edin.
  2. Ürün üretiyor veya monte ediyorsanız, bitmiş ürünler için kullanılan hammaddelerin veya parçaların maliyetini dahil edin.
  3. Başlangıç ​​envanterinizi ekleyin ve bitmiş ürün veya “süreçte” öğeleri olan bitiş envanterinizi çıkarın.
  4. Diğer tüm imalat, montaj veya satış işgücü maliyetlerini ekleyin.
  5. Harcamaların geri ödenmesi, seyahat, eğlence ve satış görevlilerine veya ürünlerinizi satan bağımsız yüklenicilere ödenen ücretler gibi diğer doğrudan masrafları da dahil edin.

Kar Marjı Hesaplama ve Karşılaştırın

Kar marjınızı kendi şirketiniz için farklı zamanlarda fakat aynı dönemlerle karşılaştırmalısınız. Ayrıca, brüt kar marjlarınızı sektörünüzdeki benzer şirketlere değerlendirin.

Farklı boyutlardaki şirketleri karşılaştırmaktan kaçının.

Örneğin, küçük bir mahalle elektronik mağazanız varsa, kar marjınızı Best Buy mağazalarıyla karşılaştırmaktan kaçının. Bazı bilgiler kazanacaksınız, ancak şirketinizin büyüklüğü ile ilgili çok az veri söz konusudur. Brüt kâr marjlarınızın benzer şirketlere karşı nasıl ücret aldığını öğrenmek için verilerinizi sektörde benzer büyüklükteki şirketlerle karşılaştırın.

‘Kar Marjı’ Varyasyonları

Yatırımcıların ve analistlerin şirket karının belirli unsurlarını ölçmek için kullandıkları kâr marjında ​​birkaç değişiklik vardır. Bu tür bir varyasyon brüt kâr marjıolup, brüt kârın kazanılan gelire bölünmesiyle elde edilir. Bu değişiklik, yönetimin çoğu zaman malzeme maliyeti üzerinde çok fazla kontrol sahibi olabileceği gibi bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu durumda, brüt kar marjı, yönetim kalitesinin belirlenmesinde daha az kullanışlıdır. Buna ek olarak, üretim sürecine sahip olmayan endüstrilerin hiçbir satış maliyeti ya da azlığı vardır. Brüt kâr marjı, aslında mal üreten şirketler göz önüne alındığında yararlıdır. Kâr marjının özellikle popüler varyasyonu, işletme karını gelir dağılımına bölen işletme kar marjıdır. Yatırımcılar ve analistler genellikle vergi öncesi kazançlarını (vergi maliyetlerini düşülmeden elde edilen gelir) gelir bazında bölerek vergi öncesi kar marjı kullanabilirler.

1 Yorum

  1. Kar marjını hesaplarken zorlanıyordum. Şimdi bilgi birikimim oldu diyebilirim. Özellikle maliyet konusunda hata yapıyormuşum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 + 18 =

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu