Jeopolitik ve Sosyal Bilimler

Kafkasya Nedir? Kafkaslar Neresi? Jeopolitik Önemi Nedir?

Kafkaslar nedir? Kafkaslar neresidir? Tanımı ve jeopolitik önemi.

Kafkasya, coğrafi bir bölge adıdır. Doğu sınırı Hazar Denizi, batı sınırı ise Karadeniz olduğu kabul edilir. Ancak kuzey ve güney sınırları hakkında fikir birliği yoktur. Genel olarak; kuzeyde fiziki-coğrafi sınır Kuma-Manic, mevcut idari taksime göre ise Krasnodar ve Stavropol vilayetlerinin ve Dağıstanın kuzey sınırları olarak kabul edilir.

Jeopolitik Yapısı

Kuzey Kafkasya’nın büyük bölümünün tarihi-etnografik olarak Rus çöllerine ve Volga boyuna daha yakın olduğu düşünüldüğünde ise Kafkasya’nın kuzey sınırını Kuban Nehri boyunca, Kuma, Malke ve Terek tepelerinden geçirebiliriz. Böylece Krasnodar eyaletinin güneyi, Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar, Kuzey Osetya, İnguşetya, Çeçenistan ve Dağıstan’ın büyük bir bölümü bu bölgeye girer. Güney sınırlarını siyasi olarak Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile İran ve Türkiye’nin sınırı oluşturmaktadır.

Kafkasya’nın modern alanı 440.000 km²’dir. 2018 nüfusu 30 milyondur. Bölge; Güney Kafkasya’nın 3 Devleti (Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan) Rusya Federasyonu 2 beldesi (Krasnodar, Stavrapol) ve 7 cumhuriyeti (Adıgey, Dağıstan, İnguşetya, Çeçenistan, Kabardin-Balkar, Karaçay-Çerkes, Osetiya’yı içerir. Batıdan-doğuya ve kuzeyden-güneye giden eski ticaret yolları ve modern TRACECA (İpek yolu) Kuzey-Güney koridoru Kafkasya’dan geçer.

Jeopolitik Tarihi Önemi

Eski zamanlardan Kafkas Bizans İmparatorluğu , Sasaniler , Arap Hilafeti , Altınordu, Rusya İmparatorluğu ve Avrupa gibi güçlerin siyasi ve kültürel çatışmalarına tanıklık etmiştir, ancak hiçbiri bu araziye tamamen hükmetmeye nail olmamıştır. Bölge, zengin yeraltı ham madde rezervlerine sahiptir ve tarihsel olarak ticaret yollarının bir kavşak noktasıdır. Tarihi İpek Yolu burada geçti. Burada da, büyük kitle hareketlerine elverişli bir geçiş yok. Böylece Batı ve Orta Kafkaslar sarp, son derece engebeli ve geçit vermeyen özellikleri nedeniyle Rusya’ya karşı direnen Kafkaslıların son sığınaklarını teşkil etmiştir.

Daryal Geçidi

Kafkasya’nın iki önemli ve her zaman açık pasajları vardır. Bunlardan biri Daryal pasajı. Deniz seviyesinin üstündeki geçiş 2379 metredir.

Demirkapı Geçidi

Daryal dışındaki ikinci önemli pasaj Derbent’tir ve bu geçiş Hazar Denizi sahil boyunca uzanır ve 1,5-30 km genişliğindedir.

Demografi

Burada yaşayan insanlar kendi dillerine göre 3 gruba ayrılırlar:

  • Türk halkları: Azerbaycan Türkleri, Karaçay Türkleri, Balkarlar, Kumuk Türkleri, Nogay Türkleri.
  • Hint-Avrupa halkları: Tatlar, Ermeniler, Dağ Yahudileri, Osetyalılar ve Ruslar.
  • Kafkas dilli halklar: Abhazlar, Adıgeylər, Çerkezler, Kabardinler, Çeçenler, İnkuşlar, Lezgiler, Avarlar, Darginler, Vernikler, Gürcüler ve diğerleri.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu