Jeostrateji Nedir?

Jeopolitik bir alt-alan olan jeostrateji, politik ve askeri planlamayı bilgilendirdiği, sınırladığı ya da etkilediği için, temel olarak coğrafi faktörler tarafından yönlendirilen bir dış politika türüdür. Jeostratejistler, jeopolitikçilerden ayrı olarak, etkin stratejileri savunmakta ve milliyetçi bir bakış açısıyla jeopolitiğe yaklaşmaktadırlar.

Bütün politik teorilerde olduğu gibi, jeostratejiler, esas olarak tasarlandıkları bağlamla ilgilidir: Stratejistin uyruğu, ülkesinin kaynaklarının gücü, kendi ülkesinin hedeflerinin kapsamı, dönemin politik coğrafyası ve askeri, politik, ekonomik ve kültürel bağlılığı etkileyen teknolojik faktörler.

Jeostrateji, dış politikayı coğrafi faktörlere dayalı olarak savunan, analitik olarak, coğrafya tarafından dış politikanın nasıl şekillendiğini açıklayan ya da tahminen, bir ülkenin gelecekteki dış politika kararlarını coğrafi faktörler temelinde tahmin eden, normatif olarak işlev görebilir.

Birçok jeostrateist, coğrafya, insan coğrafyası, politik coğrafya, ekonomik coğrafya, kültürel coğrafya, askeri coğrafya ve stratejik coğrafya gibi alt coğrafyalarda uzmanlaşan coğrafyacılardır. Jeostrateji, stratejik coğrafya ile yakından ilgilidir.

Jeostrateji eleştirmenleri, egemen ulusların emperyalist ya da hegemonik arzularını haklı çıkarmak için kullandıkları sahte bir aldatmaca olduğunu ya da teknolojik ilerlemelerden ötürü alakasız hale geldiğini ya da coğrafyaya odaklanılmasının dış politikada yanlış sonuçlara yol açtığını iddia ettiler.

Jeopolitik ve Jeostrateji

Jeopolitik görünüşte tarafsız olsa da, farklı coğrafyanın coğrafi ve politik özelliklerini, özellikle de coğrafyanın siyaset üzerindeki etkisini incelerken, jeostrateji kapsamlı planlamayı, ulusal hedeflere ulaşmak için araçların tahsis edilmesini veya askeri ya da politik öneme sahip varlıkların güvenceye alınmasını içerir.

Bilimsel ya da bilime dayalı bir politik uygulama olarak jeostrateji, olgusal ve ampirik analizleri kullanır, böylece jeostrateji kuramsal formülasyonları genellikle ampirik temellere dayanır, ancak gerçekler-değerler ilişkileri ya da sonuçlar farklı ve / veya rekabetçi jeostratejik yaklaşımlarla farklı şekilde gözlemlenir.

Teoriden kaynaklanan jeostratejik kavramlar, ülkelerin dış ve uluslararası politikaları için temel teşkil eder. Jeostratejik kavramlar aynı zamanda tarih, tarih, ülkeler, kültür ve hatta propaganda arasındaki ilişkiler nedeniyle bir ülkeden diğerine miras alınır.

Ünlü Jeostratejistler

Aşağıdaki jeostrateistler, disiplinin tarihindeki önemli jeostratejik doktrinlerin kurulmasında ve geliştirilmesinde etkiliydi. Diğer birçok jeostrateist olmasına rağmen, bunlar bir bütün olarak alanı şekillendirmede ve geliştirmede en etkili olanları olmuştur.

  • Alfred Thayer Mahan
  • Halford J. Mackinder
  • Friedrich Ratzel
  • Rudolf Kjellén
  • General Karl Haushofer
  • Nicholas J. Spykman
  • George F. Kennan
  • Henry Kissinger
  • Zbigniew Brzezinski

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı