Ekonomi Bilgileri

İktisat ve Ekonomi Arasındaki Fark Nedir?

Örneğin “elbise” kelimesinin karşılığı ingilizcede “dress” olarak geçer. Yine de Araplar ve Avrupalılar için bu kelimeler farklı kelimelerdir. Araplar vücud hatlarını ürten kumaş olarak bakarken; Avrupalılar bu kelimeyi vücudu örten kumaş olarak görürler. Diyelim ki hem Araplar hem de Avrupalılar aynı dili kullanmış olsun. Abc kelimesi de kıyafet manasına geliyor olsun. Her şeye rağmen Abc her iki taraf için de aynı kelime farklı manaya gelir, yani kavramlar aslında farklıdır.

Bu yüzden Batının ekonomisi ile Doğu’nun iktisadı da aynı mefhumlar değildir özünde. Bugün TDK sözlüğünü açıp iktisat yazdığımız zaman karşımıza tanım olarak gelen şey: “ekonomi”. Bunun manası şudur: İktisat ölmüştür, artık ekonomi var.

TDK, ekonomi için ise aşağıdaki tanımı yapmış:

  1. isim İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
    “Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı.” – T. Buğra
  2. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat
  3. Tutum
    “Ekonomi, kendinin ve çoluk çocuğunun boğazından kesmek demekti.” – R. N. Güntekin

Birinci maddede ekonominin diğer manasının da iktisat olduğunu belirtmiş. Aynı mefhumlar olarak görünüyorlar sözlükte. Wikipedia da her iki kavram için ayrı başlıklar açılmışsa da yine de tanım “İktisat veya “ekonomi”” ibaresi ile başlıyor. Muhtemelen bu sayfada ilerleyen yazılarda da iki terimi de kullanacağız. bknz: ekonomi, iktisat

Etimolojik olarak ise ekonomi “ev” ve “kural” kelime köklerinden oluşmuş, “ev yönetimi” gibi bir mana barındırmaktadır. Ekonomi sadece parasal bir kavram değildir. Genel olarak ekonomi 101 derslerindeki tanımına baktığımızda ekonomi için “sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanması” ibaresini göreceksiniz. Ekonominin varlığının aslında insan varlığıyla bir arada hep var olduğu manasına gelir. Parayla veya parasız…

İktisat kelimesinin etimolojik kökeni hakkında sadece aşağıdaki açıklama var:

Arapça ksd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iktisad إقتصاد sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasd قصد “1. tam hedefe yönelme, 2. doğru yol, amaca uygun, mutedil” sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.

Üniversitelerde de bazı bölümlerin İktisat bazılarının Ekonomi olarak geçmesi de dikkat çeken hususlardan birisi. ÖSYM tarafından da toplum tarafından da bu iki kavram farklı şeyler olarak görülmüyor.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu