İdeoloji Nedir? (Sosyoloji, Siyaset Bilimi)

İdeoloji, bir insanın dünyaya baktığı mercektir. Sosyoloji alanında ideolojinin, bir kişinin değerlerinin, inançlarının, varsayımlarının ve beklentilerinin toplamının toplamına atıfta bulunduğu anlaşılmaktadır. İdeoloji toplum içinde, gruplar içinde ve insanlar arasında bulunur. Düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve etkileşimlerimizi, toplumda ne olduğu ile birlikte şekillendirir.

İdeoloji sosyolojide temel bir kavramdır. Sosyologlar, toplumun nasıl örgütlendiğini ve nasıl işlediğini şekillendirmede çok güçlü bir rol oynadığı için bunu inceliyorlar. İdeoloji, doğrudan toplumsal yapı, ekonomik üretim sistemi ve politik yapı ile ilgilidir. Her ikisi de bu şeylerden çıkar ve onları şekillendirir.

İdeoloji ve Özel İdeolojiler

Çoğu zaman, insanlar “ideoloji” kelimesini kullandığında, kavramın kendisinden ziyade belirli bir ideolojiye atıfta bulunurlar. Örneğin, özellikle medyada birçok kişi, belirli bir ideolojiden (örneğin “radikal İslam ideolojisi” veya “ beyaz güç ideolojisi ”) veya “ideolojik” olarak esinlendikleri gibi aşırı görüşlere veya eylemlere atıfta bulunmaktadır . Sosyolojide, baskın ideoloji ya da belirli bir toplumda en yaygın ve en güçlü olan özel ideoloji olarak bilinenlere çok dikkat edilir  .

Bununla birlikte, ideoloji kavramı aslında doğada geneldir ve belirli bir düşünme şekline bağlı değildir. Bu anlamda sosyologlar ideolojiyi bir insanın dünya görüşü olarak tanımlamakta ve herhangi bir zamanda bir toplumda faaliyet gösteren çeşitli ve rakip ideolojilerin olduğunu, bazıları da diğerlerinden daha baskın olduğunu kabul etmektedir.

Nihayetinde ideoloji, şeyleri nasıl anlamlandırdığımızı belirler. Dünyanın düzenli bir görünümünü, içindeki yerimizi ve başkalarıyla ilişkimizi sağlar. Böylelikle, insan deneyiminin ve tipik olarak insanların bunu yaptıklarının bilincinde olsun ya da olmasın, sarılmaları ve savunmaları için çok önemlidir. Ve ideoloji, toplumsal yapıdan  ve  toplumsal düzenden ortaya çıktıkça , her ikisi tarafından desteklenen sosyal çıkarları genel olarak ifade eder.

İngiliz edebiyat kuramcısı Terry Eagleton ve entelektüel, 1991’deki kitap  ideolojisinde şöyle demişti: İdeoloji, dünyada  ifade edilen sosyal çıkarları gizlerken, dünyayı anlamlandırmaya hizmet eden bir kavram ve görüş sistemidir  ve bütünlüğü ve göreceli iç tutarlılığı, kapalı bir  sistem oluşturmaya ve çelişkili ya da tutarsızlık karşısında kendini sürdürme eğilimindedir.

Marx’ın İdeoloji Kuramı

Alman filozof Karl Marx, ideolojinin sosyoloji bağlamında kuramsal bir çerçevesini sunan ilk kişi olarak kabul edilir. Marx’a göre ideoloji bir toplumun üretim tarzından ortaya çıkıyor. Onun durumunda ve modern Amerika Birleşik Devletleri’nde,  ekonomik üretim tarzı kapitalizmdir .

Marx’ın ideolojiye yaklaşımı, üs ve üstyapı teorisinde ortaya konmuştur. Marx’a göre, toplumun üstyapısı olan ideolojinin alanı, üretim alanı, egemen sınıfın çıkarlarını yansıtmak ve onları iktidarda tutan statükoyu haklı çıkarmak için büyüyor. Marx, daha sonra, teorisini baskın bir ideoloji kavramı üzerine odakladı.

Ancak, taban ve üstyapı arasındaki ilişkiyi doğası gereği diyalektik olarak gördü, bu da her birinin diğerini eşit olarak etkilediği ve birinde bir değişimin diğerinde bir değişimi gerektirdiği anlamına geliyordu. Bu inanç, Marx’ın devrim teorisinin temelini oluşturdu. İşçiler bir kez  bir sınıf bilinci geliştirdikten  ve güçlü bir fabrika sahipleri ve finansçı sınıfına göre sömürülen konumlarından haberdar olduklarına, başka bir deyişle, ideolojide temel bir değişim yaşadıklarında, örgütlenerek bu ideolojide hareket edeceklerine inanıyordu. ve toplumun sosyal, ekonomik ve politik yapılarında bir değişiklik talep ediyor.

Gramsci’nin Marx’ın İdeoloji Teorisine Ekleri

Marx’ın öngördüğü işçi sınıfı devrimi asla gerçekleşmedi. Komünist Manifesto’nun yayınlanmasından yaklaşık 200 yıl sonra, kapitalizm küresel toplum üzerinde güçlü bir kavrayışı sürdürmekte ve  bu durumun devam ettirdiği eşitsizlikler büyümeye devam etmektedir. Marx’ın topuklarından sonra, İtalyan aktivist, gazeteci ve entelektüel  Antonio Gramsci , devrimin neden gerçekleşmediğini açıklamaya yardım etmek için daha gelişmiş bir ideoloji teorisi önerdi. Kültürel hegemonya teorisini sunan Gramsci,  baskın ideolojinin Marx’ın hayal ettiğinden daha fazla bilinç ve topluma sahip olduğunu gösterdi.

Gramsci’nin teorisi , egemen ideolojinin yayılmasında ve egemen sınıfın gücünü korumada sosyal eğitim kurumunun oynadığı merkezi role odaklandı. Gramsci, eğitim kurumları, egemen sınıfın çıkarlarını yansıtan fikirleri, inançları, değerleri ve hatta kimlikleri öğretir ve o sınıfın çıkarlarına hizmet eden toplumun uyumlu ve itaatkar üyelerini üretir. Bu tip bir kural Gramsci’nin kültürel hegemonya olarak adlandırdığı şeydir.

İdeoloji Örnekleri

Modern Amerika Birleşik Devletleri’nde, egemen ideoloji, Marx’ın teorisine uygun olarak, kapitalizmi ve etrafında örgütlenen toplumu destekleyen bir sistemdir. Bu ideolojinin temel ilkesi, ABD toplumunun, tüm insanların özgür ve eşit olduğu ve böylece hayatta istedikleri her şeyi yapabileceği ve sağlayabildiği bir platform olmasıdır. Önemli bir destekleyici ilke, işin ne olursa olsun işin ahlaki açıdan değerli olduğu fikridir.

Birlikte, bu inançlar, kapitalizmi destekleyen bir ideolojiyi, bazılarının başarı ve refah açısından neden bu kadar az başarıya ulaştığını anlamamıza yardımcı olarak, diğerlerinin çok azını elde etmesine yardımcı olarak, oluşturuyor. Bu ideolojinin mantığı içinde, sıkı çalışanların başarıyı görmeleri garantilidir. Marx, bu fikirlerin, değerlerin ve varsayımların, çok küçük bir sınıfın, kurumlar, şirketler ve finansal kurumlar içindeki otoritenin çoğunu elinde tuttuğu bir gerçeği haklı çıkarmak için çalıştığını iddia eder. Bu inançlar ayrıca, insanların büyük çoğunluğunun sadece sistem içinde çalışanlar olduğu gerçeğini haklı çıkarmaktadır.

Bu fikirler, modern Amerika’daki baskın ideolojiyi yansıtabilirken, aslında onlara meydan okuyan ve temsil ettikleri statükoyu oluşturan başka ideolojiler de vardır. Radikal emek hareketi, örneğin, alternatif bir ideoloji sunar; bunun yerine, kapitalist sistemin temel olarak eşitsiz olduğunu ve en büyük serveti toplayanların mutlaka onu hak etmediğini varsayar. Bu rekabetçi ideoloji, iktidar yapısının egemen sınıf tarafından kontrol edildiğini ve çoğunluğu imtiyazlı bir azınlığın yararına yoksullaştırmak için tasarlandığını ileri sürmektedir. Tarih boyunca emek radikalleri, serveti yeniden dağıtacak ve eşitliği ve adaleti teşvik edecek yeni yasalar ve kamu politikaları için savaştı.

Tomris Umay Sarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

16 + on =

Başa dön tuşu
Kapalı