Her millet maddî imkânları ve manevî değerleri ile bir kültür bütünüdür. Bir millet yaşamakta ise, onun bir kültürü olacaktır. Biz de takriben 4000 yıllık tarihe sahip Türk milletinin kültürünü araştırdık. Asya bozkırlarında gerçekleştirilen bu kültürü çeşitli cepheleri ile belirtmeye çalıştık. Kültür unsurlarının da zamanın ve çevrenin şartlarına uygun bazı değişiklikler gösterdiği, fakat ana vasıflarını daima koruduğu gerçeğinden hareket ederek yaptığımız iş, bütün yönleri ile Türk milletince ortaya konup geliştirilmiş kültürün çatısını kurmak ve onun yüzyıllarca karakterini muhafaza eden özelliklerini tespit etmek gayretinden ibarettir.” diyen Prof Dr. İbrahim Kafesoğlu‘nun Türk Kültürüne dair yazıları…


Türk Cihan Hakimiyeti Ülküsüne Uzak Geçmişten Örnekler…

Kök-Türklerin Türklükteki Başrolü

Türklerin Anayurdu Neresidir?

Asya Hunları

Türk Soyu

Türklerin Yaşadığı Coğrafyaların Nitelikleri

Türkler Hangi Topraklara Kadar İlerlemişlerdir

İslam Sonrası Türklerin Sanata Katkıları

Türklerde Hukuk İşleri

Türk Adının Kökeni

Türklerde Vatan Neresidir?

Türkler Göçebe Miydi?

Medeniyetin Kurulmasındaki Unsurlar

Kültür-Medeniyet Farkı