Hüseyin Nihal Atsızın Azərbaycan Türkcəsində 34 Özlü Sözü

    • Bir millətin Yürütücü qüvvətinə “ülkü” deyilir.Hüseyin Nihal Atsız (78)