• Bir millətin Yürütücü qüvvətinə “ülkü” deyilir.Hüseyin Nihal Atsız (78)