Güçlülük ve İstikrar İçin Tek Milletli Devlet

Her devletin içinde sayıları mahdut olan azınlıklar bulunabilir. Mütecanis ve tipik bir kültür etrafında toplanan ve içtimai bir ırk demek olan ve devlette kahir çoğunluğu teşkil eden bir milletin içinde şu veya bu sebeplerle daima azınlıklar bulunabilir. Azınlıklar başka bir milletin parçalarıdırlar ama başlı başına birer millet değillerdir. Çok milliyetli devlet adı verilen devletlerin yapısı ise böyle değildirler.

Birden fazla millete dayalı devletlere çok milliyetli devlet adı verilir. Bunlar ister bir hanedana ister bir parti hâkimiyetine dayansın ister cumhuriyet veya cumhuriyetler birliği adlarını kullansınlar gerçekte birer imparatorluk karakterindedir.

Her devletin içinde sayıları mahdut olan azınlıklar bulunabilir. Mütecanis ve tipik bir kültür etrafında toplanan ve içtimai bir ırk demek olan ve devlette kahir çoğunluğu teşkil eden bir milletin içinde şu veya bu sebeplerle daima azınlıklar bulunabilir. Azınlıklar başka bir milletin parçalarıdırlar ama başlı başına birer millet değillerdir. Çok milliyetli devlet adı verilen devletlerin yapısı böyle değildirler. Kendilerine ne sıfat bulurlarsa bulsunlar gerçekte bir imparatorluk karakteri taşıyan çok milliyetli devletler nüfusu milyonları bulan birçok bağımsız devleti kendi siyasi sınırları içine ve hâkimiyetleri altına olarak teşekkül ederler.

Bu tip devletler tamamen zorlama ve suni devletlerdir. Bütün kozmopolit cemiyetlerde görüldüğü üzere bu devletler er veya geç parçalanmaya ve dağılmaya mahkûmdurlar. Bu tip devletlerde etnik gruplar arasında daima açık veya gizli bir iç boğuşma mevcuttur. Bu devletlerde etnik gruplar ya istilacı milletin demir yumruğu altında esirdirler. Yahut kozmopolit yapı içinde iyi teşkilatlanmış ve kendini kaybetmemiş kurnaz ve sinsi bir etnik grubun elinde oyuncak olurlar.

  • Birinci duruma örnek Rusya’yı verebiliriz. Bu ülkede hapsedilmiş birçok millet Slav emperyalizminin demir yumruğu altında inlemektedir.
  • İkinci duruma örnek olarak ABD gösterilebilir; çünkü bu ülkede yüzlerce dil din ve birçok ırk iç içe boğuşurken çok iyi teşkilatlanmış Yahudi ve kısmen de Rum Cemaatleri elinde istismar edilmektedirler.

Ayrı milliyetleri birleştirerek onu bir devlet halinde teşkilatlandırmak isteyenler daima mevcut olmuştur. Ama bu deneme daima hüsranla bitmiştir. Şimdi çeşitli Avrupa ülkelerini bir araya getirerek Birleşik Avrupa Devleti kurma denemelerine ve hazırlıklarına şahit oluyoruz.

Avrupa Ortak Pazar’ı zamanla böyle bir devlete dönüşecek mi dır dır? Ortak ekonomi ortak parlamento ortak askeri teşkilatlara rağmen biz bunun mümkün olacağını sanmıyoruz. Tarih bize gösteriyor ki millet ve milliyet gerçeği inkârı imkânsız olan objektif birer sosyolojik vakıadır.

Bu gerçeğe ters düşen bütün planlar ve tertipler bu gerçeğin şamarını yiyerek uyanmışlardır. Farklı kültür ve medeniyetler güçlerini girift tarihi ve coğrafi temellerden almaktadırlar ve bu temellere dayanmayan bütün yapılar çürüktür. Böyle bir birlik şu veya bu tertiple bir an için gerçekleştirilse bile, hassas bir denge içinde bulunacağından her an sadmeler karşısında dağılmaya müheyyadır.

Fakat kozmopolit bir dünya kurarak ona hükmetmeyi planlayan kurnaz ve sinsi beynelmilelci güçler bunu da yapacaklardır. Bir Avrupa Devletleri Birliği kurarak Avrupalı birçok orijinal ve milli kültür ve medeniyetleri çökertmeyi deneyeceklerdir. Hiç şüphesiz milletleri ve milliyetleri öldüremeyeceklerdir. Üstelik bu oyun bu sinsi niyetlerin açığa çıkmasına yardım edecektir.

Osmanlılar döneminde Türk hakanları farklı dinlere dillere ve milliyetlere en geniş müsamahayı tanıyarak hatta onlara kendi tarihlerinde görmedikleri hak ve hürriyetleri vererek birçok milliyetleri sınırları içinde tutarak çok milliyetli bir devlet kurdu iseler de milliyet gerçeği kendisini kabul ettirerek bu devleti parçaladı.

Ahmet Arvasi

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu