Gök Bilge Atsız (Hayati Baki)

Gök
Gök bilge
Gök bilge Atsız
Gök bile Atsız uçmağa vardı.
Duydun mu? Ey Tanrı dağı!.
Duydun mu? Tanrı dağından kutlu
Gök Tanrı, Görklü Tanrı… Tanrı.
Gök bilge Atsız uçmağa vardı.
Göz bilge Atsız
Gök bilge
Gök
Ülkü sütunları ayakta bir-bir
Çilenin sabrını örmek içindir.
Doğanın susması ikindi vakti
Hoyratlarda, ağıtlarda gizlidir.
Acıyla yoğrulan yürek bizimdir
Tunçlaşmış yürek senindir-senindir
Dağların ardında, yollarda sükut
Secdeye kapanan tümen tümendir.
Sonsuz zamandı.
Sonsuz zamandı.
Yücelere ululandı.
Gök çınarın tohumlanması
Gök çınarın tohumlanması.
Bozkurt çoğalmasıdır
Bozkurt çoğalmasıdır.
Vey’de su ağlar
Vey’de su ağlar.
Kız ağlar, oğul ağlar
Kız ağlar, oğul ağlar.
Ak kız ağlaması sudur, yağmurdur
Kurt oğul durması hisardır, sürdur
Türkçülük ışığı sönmeyen kaynak
Atsız’ın gönlünde alevdir, kordur.
Türk ırkı en yüce, en soylu ırktır
Bizde kutsallaşan üç, yedi, kırktır
Savaşta sulanıp doyunca toprak
Acunda egemen yine Göktürk’tür.
Gök
Gök bilge
Gök bilge Atsız
Gök bile Atsız uçmağa vardı.
Duydun mu? Ey Tanrı dağı!.
Duydun mu? Tanrı dağından kutlu
Gök Tanrı, Görklü Tanrı… Tanrı.
Gök bilge Atsız uçmağa vardı.
Göz bilge Atsız
Gök bilge
Gök

Hayati BAKİ