Gölge CIA Stratfor’un Kurucusu George Friedman Sözleri

George Friedman, 1996 yılında Stratfor’u kurdu. Günümüzde Stratfor, küresel öngörü ve danışmanlık alanında öncülük yaparak bireylere, kuruluşlara ve hükümetlere jeopolitik analizler yapıyor. Gölge CIA olarak adlandırılan Stratfor’un kurucusu G. Friedman, şirketten 2015 yılında ayrıldı. Gelecek 100 Yıl, Gelecek 10 Yıl gibi kitapları bulunan Friedman’a ait geleceğe dair öngörüler ve dünya gelecekte nasıl bir yer olacak sorusuna verdiği cevapları alıntıladık. George Friedman’ın Amerikancı sözleri, gelecekle ilgili tahminlerinde Türkiye hakkındaki söylemleri…

George Friedman Dünya Jeopolitiğinde Amerika’yı Öven Sözleri

 • Amerika’da Amerika’nın yıkımının arifesinde yaklaştığına dair derin bir inanç vardır. Editöre mektuplar okuyun, Web’i değerlendirin ve kamu söylemini dinleyin. Felaket savaşları, kontrolsüz açıklar, yüksek benzin fiyatları, üniversitelerde çekişmeler, iş ve devletteki yolsuzluklar ve diğer eksikliklerin sonsuz bir hatırası – hepsi oldukça gerçek – Amerikan rüyasının paramparça olduğunu gösterir. Bu seni ikna etmezse, Avrupalıları dinleyin.
 • Garip olan şey, bu öncüllerin hepsinin, Richard Nixon’un başkanlığı sırasında, aynı sorunların çoğunda olduğuydu. Amerikan iktidarının ve refahının hayali olduğu konusunda sürekli bir korku var ve bu felaket sadece köşede. Anlam ideolojiyi aşar. Çevreciler ve Hıristiyan muhafazakarlar da aynı mesajı veriyorlar. Yollarımıza tövbe etmedikçe, fiyatı ödeyeceğiz – ve zaten çok geç olabilir.
 • Bazı aydınlatıcı figürleri düşünelim. Amerikalılar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmakta, ancak tüm mal ve hizmetlerin yüzde 26’sını oluşturmaktadır. 2007 yılında ABD’de gayri safi yurtiçi hasıla yaklaşık 54 trilyon dolar olan GSYİH’ya kıyasla yaklaşık 14 trilyon dolardı. Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık yüzde 26’sı ABD’de gerçekleşiyor. Dünyadaki bir sonraki en büyük ekonomi, yaklaşık 4.4 milyar dolarlık GSYİH ile Japonya’nın üçte biri kadardır. Amerikan ekonomisi o kadar büyük ki, önümüzdeki dört ülkenin ekonomilerinden daha büyük: Japonya, Almanya, Çin ve Birleşik Krallık.
 • Pek çok kişi, bir neslin daha önce Amerikan ekonomisinin temel dayanakları olan ABD ve çelik endüstrilerindeki düşüşe işaret ediyor. Elbette, birçok endüstri yurtdışına taşındı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’ni sadece 2,8 trilyonluk sanayi üretimiyle (2006’da) terk etti: Dünyanın en büyük, bir sonraki en büyük sanayi gücünün iki katından fazla, Japonya ve Japonya ve Çin sanayilerinden daha büyük.
 • Birçok kez geri döneceğim bu basit gerçeği düşünün. Birleşik Devletler Donanması dünyanın tüm okyanuslarını kontrol ediyor. Güney Çin Denizi’nde bir hurda, Afrika sahilinde bir dhow, Basra Körfezi’nde bir tanker veya Karayipler’de bir kruvazör olsun, dünyanın her gemisi uzayda Amerikan uydularının gözünde hareket ediyor ve hareketi ABD Deniz Kuvvetleri tarafından istenildiği zaman garanti edilir veya reddedilir. Dünyanın geri kalanının birleşik deniz kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri’ninkiyle eşit olmaya yakın değil.
 • Bu, insanlık tarihinde, İngiltere’yle bile daha önce hiç olmamıştı. Bölgesel olarak egemen donanmalar vardı, ama hiçbir zaman küresel ve ezici bir biçimde baskın değildi. Bu, ABD’nin başka ülkeleri işgal edebileceği anlamına geliyordu – ama asla işgal edilmedi. Bu, son tahlilde Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası ticareti kontrol ettiği anlamına geliyordu. Amerikan güvenliğinin ve Amerikan zenginliğinin temeli oldu. Denizlerin kontrolü, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı, Avrupa Çağı’nın son aşaması sırasında katılaştı ve şimdi, Amerikan iktidarının, askeri gücünün temelini oluşturan taraf oldu.
 • Amerika Birleşik Devletleri için ne gibi sorunlar yaşanırsa, dünya meselelerindeki en önemli faktör ekonomik, askeri ve politik gücün muazzam dengesizliğidir. Yirmi birinci yüzyılın Amerikan gücünün olağanüstü niteliğinin tanınmasıyla başlamaya yönelik herhangi bir girişimi, gerçekle ilişkide değildir. Ama ben daha geniş, daha beklenmedik bir iddia yapıyorum: Amerika Birleşik Devletleri sadece gücünün başında. Yirmi birinci yüzyıl, Amerikan asırdır.
 • Bu iddia daha derin bir noktaya dayanır. Geçtiğimiz beş yüz yıl boyunca, küresel sistem Atlantik Okyanusu, Atlantik Okyanusu sınırındaki Avrupa ülkeleri: Portekiz, İspanya, Fransa, İngiltere ve daha az ölçüde Hollanda’nın gücüne dayanıyordu. Bu ülkeler dünyayı dönüştürdü, insanlık tarihinde ilk küresel politik ve ekonomik sistemi yarattı. Bildiğimiz gibi, Avrupa gücü yirminci yüzyılda Avrupa imparatorluklarıyla birlikte çöktü. Bu, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika’daki egemen güç ve hem Atlantik hem de Pasifik okyanuslarını sınırlayan tek büyük güç tarafından doldurulmuş bir boşluk yarattı. Kuzey Amerika, Avrupa’nın beş yüz yıldır işgal ettiği yeri, Columbus’un 1492’deki yolculuğu ile 1991’deki Sovyetler Birliği’nin çöküşü arasında yer aldı.
 • Avrupa mı? Onbeşinci yüzyıla kadar insanlar kendiliğinden kapalı, tecrit edilmiş dünyalarda yaşadılar. İnsanlık kendisini, tek bir kumaştan oluştuğunu bilmiyordu. Çinliler Aztekler’i bilmiyordu ve Mayalar Zulus’u bilmiyordu. Avrupalılar Japonları duymuş olabilirler, ama onları gerçekten bilmiyorlardı – ve kesinlikle onlarla etkileşime girmediler. Babil Kulesi, insanların birbirleriyle konuşmasını imkansız hale getirmekten daha fazlasını yapmıştı. Bu birbirinden habersiz uygarlıklar yaptı.
 • Atlantik Okyanusu’nun doğu kenarında yaşayan Avrupalılar, bu tecrit edilmiş bölgeler arasındaki engelleri paramparça ettiler ve dünyayı, tüm parçaların birbirleriyle etkileştiği tek bir varlık haline getirdiler. Avustralya’daki aborjinlere olan şey, İrlanda’yla olan İngiliz ilişkilerine ve denizaşırı İngiliz mahkumları için ceza kolonileri bulma ihtiyacına bağlıydı. Inca krallarına ne oldu, İspanya ve Portekiz arasındaki ilişkiye bağlandı. Atlantik Avrupasının emperyalizmi, tek bir dünya yarattı.
 • Atlantik Avrupa, küresel sistemin ağırlık merkezi oldu (bkz. Harita, sayfa 20). Avrupa’da yaşananlar, dünyanın başka yerlerinde olanların çoğunu tanımladı. Diğer milletler ve bölgeler, Avrupa’ya bir göz ile her şeyi yaptı. On altıncı yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar dünyanın neredeyse hiçbir kısmı Avrupa nüfuzundan ve gücünden kaçtı. İyilik ya da kötülük için her şey onun etrafında döndü. Ve Avrupa’nın pivotu Kuzey Atlantik’ti. Su gerginliğini kontrol eden kişi, dünyaya giden yolu kontrol etti.
 • Avrupa, dünyanın en medeni ve en gelişmiş bölgesi değildi. Peki merkez ne yaptı? Avrupa, Çin veya İslam dünyasına karşı, on beşinci yüzyılda teknik ve entelektüel bir geri dönüştü. Neden bu küçük, yol dışı ülkeler? O zaman neden beş yıl önce ya da beş yüz yıl sonra değil, hâkimiyetlerine başladılar?
 • Avrupa gücü iki şeydi: para ve coğrafya. Avrupa, başta Hindistan olmak üzere Asya’dan yapılan ithalata bağlıydı. Biber, örneğin, sadece bir pişirme baharatı değil, aynı zamanda bir et koruyucu; ithalatı Avrupa ekonomisinin kritik bir parçasıydı. Asya, Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu lüks mallarla doluydu ve ödeyecekti ve tarihsel olarak Asya ithalatı, Akdeniz’e ulaşana kadar ünlü İpek Yolu ve diğer güzergahlar boyunca karaya geliyordu. Türkiye’nin – yirmi birinci yüzyılda daha fazla duyulacağı – yükselişi bu yolları kapattı ve ithalat maliyetini artırdı.
 • Avrupalı ​​tüccarlar Türkler etrafında bir yol bulmak için umutsuzlardı. İspanyollar ve Portekizliler – İbrani’lar – askeri olmayan alternatifi seçti: Hindistan’a başka bir rota aradılar. İberyalılar, Hindistan’ı Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu’na kadar uzaklaştıran tek bir yolu biliyorlardı. Onlar, dünyanın yuvarlak olduğunu varsayarak, başka bir rota hakkında kuramlaştırdılar, batıya giderek Hindistan’a götürecek bir rota. Bu eşsiz bir an oldu. Tarihin diğer noktalarında, Atlantik Avrupası, sadece geriye ve yoksulluğa daha da düşmüş olurdu. Ancak ekonomik acı gerçekti ve Türkler çok tehlikeliydi, bu yüzden bir şeyler yapmak için baskı vardı. Aynı zamanda önemli bir psikolojik an oldu. İspanyolları sadece İspanya’dan ihraç eden İspanyollar, barbar kibirlerinin yüksekliğindeydi. Son olarak, böyle bir araştırmayı gerçekleştirme araçları da el altındaydı. Teknoloji, doğru kullanıldığında, Türkiye sorununa bir çözüm sağlayabilirdi.
 • İbrani’ların, derin deniz yolculuklarını idare edebilecek bir gemi, karaveleri vardı. Pusuladan astrolabe’ye bir dizi navigasyon cihazı vardı. Sonunda silahlar, özellikle de toplar vardı. Bunların hepsi başka kültürlerden ödünç alınmış olabilir, fakat İbraniler onları etkili bir ekonomik ve askeri sisteme entegre etmişlerdir. Artık uzak yerlere gidebilirlerdi. Onlar geldiklerinde savaşabildiler ve kazandılar. Bir top ateşi duyan ve bir bina patladığını gören insanlar müzakerelerde daha esnek olma eğilimindeydi. İberyalılar varış noktalarına ulaştığında, kapıya tekmeyi basıp devralabilirlerdi. Önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca, Avrupa gemileri, silahları ve para dünyaya hükmetti ve ilk küresel sistemi olan Avrupa Çağı’nı yarattı.
 • İşte ironi: Avrupa dünyaya hükmetti, ama kendini domine edemedi. Beş yüz yıldır Avrupa kendini iç savaşlarda parçaladı ve sonuç olarak bir Avrupa imparatorluğu olmadı – bunun yerine bir İngiliz imparatorluğu, bir İspanyol imparatorluğu, bir Fransız imparatorluğu, bir Portekiz imparatorluğu ve benzeri vardı. Avrupalı ​​uluslar, birbirleriyle uçsuz bucaksız savaşlarda kendilerini tükürdüler, dünyayı işgal ettiler, boyun eğdirdiler ve nihayetinde yönetiyorlardı.
 • Avrupalıların birleşememesi için pek çok neden vardı, ancak sonuçta coğrafyanın basit bir özelliği vardı: İngilizce Kanalı. Önce İspanyollar, sonra Fransızlar, ve sonunda Almanlar Avrupa kıtasına hükmetmeyi başardılar, fakat hiçbiri Kanalı geçemezdi. İngiltere’yi kimseyi yenemeyeceği için. Barış dönemleri sadece geçici ateşkeslerdi. Avrupa, on milyondan fazla adamın öldüğü, bir kuşağın iyi bir parçası olan I. Dünya Savaşı’nın gelişiyle tükendi. Avrupa ekonomisi paramparça oldu ve Avrupa güveni kırıldı. Avrupa, eski benliğinin demografik, ekonomik ve kültürel bir gölgesi olarak ortaya çıktı. Ve sonra işler daha da kötüleşti.

George Friedman Türkiye Hakkındaki Sözleri

 • 2020 yılına kadar olan Rusya – Amerikan çekişmesi sırasında, Kafkasya’da bir kriz olacaktır. Ruslar bölgenin güneyine doğru baskı yapacaklar, Gürcistan ve Ermenistan ile müttefikleri üzerinde baskı oluşacaktır. Rus ordusunun Türkiye sınırlarına kadar dayanması Türkiye’de büyük bir kriz yaratacaktır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından ve modern Türkiye’nin kurulmasından bir yüzyıl sonra, Türkler Soğuk Savaş içinde karşılaştıkları aynı tehditle bir kez daha karşı karşıya kalacaklardır.
 • Rusya’nın parçalanmasıyla, Türkler 2020 dolaylarında kaçınılmaz olarak stratejik kararlar vereceklerdir. Tampon bölgenin kaotik durumuna güvenerek, bu kez onlar Kuzeye Kafkasya’ya doğru hamle yapacaklardır ve böylece ulusal güvenlikliklerini güvence altına alacaklardır.
 • 2020 yılında Türkiye dünyadaki ilk on ekonomiden biri olacaktır…. Aslında Türkiye Avrasya ülkelerinin içinde jeopolitik konumu en güçlü olan ülkedir. Türkiye, Arap dünyasına, İran, Avrupa, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve her şeyden önce Akdeniz’e açılımı olan bir ülkedir. Türk ekonomisinin gelişim nedenlerinden biri Türkiye’nin bölgesel ticaretin merkez noktasında olmasıdır. Ülke aynı zamanda üretim gücü ile öne çıkmaktadır.
 • 2020’lerde, Türkler Amerika’nın, Rusya karşıtı stratejisi içinde önemli bir araç görevi görecektir. ABD Türkiye’yi Kafkaslar ve Balkanlardaki Müslüman bölgeleri etkileme yönünde cesaretlendirecektir. Bu, Türkiye’nin denizlerdeki hareket alanını güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Deniz, hava ve uzay konusunda ABD’den destek göreceklerdir. Türk Donanması Rusların Akdeniz’e açılma ve Kuzey Afrika’da bir macera yaşamalarına engel teşkil edecektir. Sonunda Ruslar çöktükleri zaman, Türkler bir yüzyıl boyunca sahip olamadıkları bir konumda olacaklardır. Bölgenin jeopolitik yapısı yeniden düzenlenecek ve Türkiye gerçek bir savaş yaşamadan her yöne doğru etkiye sahip olarak bölgenin egemen gücü olacaklardır. Türkiye henüz gerçek bir imparatorluk olmayacaktır fakat hiç kuşku yok ki, İslam dünyası içinde çekim merkezi olacaktır.
 • ABD’nin Türkiye algılaması belirgin şekilde değişecektir. 2030’lu yıllarda ABD Türkiye’yi bölgesel çıkarları için tehdit olarak görmeye başlayacaktır. Buna ek olarak, Türkiye’de ideolojik bir değişim olabilir. Osmanlı’nın yıkılmasından beri seküler bir yapı içinde olan Türkiye dine karşı daha esnek bir yaklaşım içinde olacaktır. Amerikan karşıtlığı süreci içinde Türkiye İslam dünyasına biraz daha yakınlaşacaktır ve bir İslam süper devleti oluşturma girişiminde olacaktır. Bu, bölgedeki Müslümanları Türkiye’nin genişlemesine karşı daha hoşgörülü olmaya itecektir. Sonuç olarak, ABD potansiyel bir İslam devleti olarak gördükleri Türkiye’ye karşı tavır içinde olacaktır. Bu dönemden sonra ABD Türkiye’nin gücüne karşı önlem politikaları yürütecektir.
 • Eskiden beri istikrarsız olan Mısır bir iç kriz ile karşılaşacak ve Türkiye’nin de lider Müslüman güç konumunu kullanarak ülkede istikrar sağlamak adına Mısır’a girmesi ise kırılma noktası olacak.. Türkler Süveyş Kanalı’nın kontrol altına alacaklar ve Türklerin geleneksel olarak hep yaptığı işi yapabilecek pozisyonda olacaklar: Batı’ya doğru yürümek.. Süveyş Kanalı’nın kontrolü Türkiye için başka olanaklar da açacak.
 • Rusya’nın çökmesinin ardından Müslüman Türkiye, Müslüman Kazakistanı etkileyecek, Türk gücünü Orta Asya‘ya yayacak. Karadeniz bir Türk gölü haline gelecek, Kırım ve Odesa, Türkiye ile ticaretini artıracak bu bölgede yoğun Türk yatırımları olacak.
 • Sizi iki konuyu düşünmeye davet ediyorum. Birincisi, tasarlanmamış imparatorluk kavramı. Bence ABD imparatorluk olmayı tasarladığı için bir imparatorluk olmadı, tarih o şekilde gelişti. ABD bir imparatorluk olmalı mı sorusu anlamsız. O bir imparatorluk. İkinci konu, bundan sonra imparatorluğun nasıl yönetileceği ve bundan sonra benim için en önemli olan soru cumhuriyetin hayatta kalıp kalamayacağı.
 • Yüzleşilmesi gereken belirli gerçekler, alınması gereken belirli kararlar ve bu kararların olası sonuçları ile ilgili. Çoğu insan zaman dilimi ne kadar uzunsa geleceğin de o kadar belirsiz olacağını düşünür. Ben karşı görüşteyim. Kişisel eylemler tahmin edilmesi en zor şeylerdir. Bir yüzyılın akışı içinde, bir tanesi bile kritik olmayan pek çok kişisel karar verilir ve bu kararlardan her biri yüzyıla biçim veren düşünce selinde kaybolur gider. Ama on yıllık daha kısa süreli zaman dilimlerinde insanlar, özellikle de siyasi güçleri olanlar tarafından verilmiş kişisel kararlar çok daha büyük önem kazanabilir.

George Friedman Alıntıları

Holocaust’tan sağ kurtulan bir Yahudi anne ve babadan Macaristan’ın Budapeşte şehrinde dünyaya gelen Friedman’ın çeşitli konulardaki fikirleri ve diğer özlü sözleri:

 • Bir askerin işi düşman öldürmektir. Polisin işi ise yasaları çiğneyen birini bulup tutuklamak… Askerlik cesaret, eğitim ve silah gerektirir. İkincisi ise tüm bunlara ek olarak düşman ile yasa çiğneyen sivilleri ayırt etmeyi sağlayacak kültür algısını içerir.
 • Savaşın temel prensiplerinden biri olarak her zaman yüksek yeri ele geçirmek gerekir. Bu, teoride görüş alanı sağlar.
 • Yirminci yüzyıl nasıl petrol savaşları olduysa, yirmi birinci yüzyıl da elektrik savaşları olacaktır.
 • 1871’deki birleşmesinden beri Almanya, Avrupa’nın ekonomik siyasi iradesini ve güvenini kaybettiğinde bile kıtadaki en dinamik ekonomik güç olarak kalmıştı.
 • Tarih boyunca Türkiye, İslam dünyasını bir arada tutan bir imparatorluk yapısının başlıca ulusu olmuştur.
 • Japonya çok disiplinli bir nüfusa sahip bir ülke olarak ülke çıkarları söz konusu olduğunda işbirliği içinde hareket edebilen elit bir yapıya sahiptir.
 • Polonyalılar hem Ruslardan ve hem de Almanlardan korkarlar. İki ülke arasında doğal savunma hatları olmadan kalmışlardır.
 • Japonya’da çalışıp yaşayan Koreliler Japon vatandaşı değillerdir. Yaşam boyu orada yaşasalar bile üzerinde “Koreli” yazılı izin belgeleriyle kalırlar orada.
 • Çin’de ücretler çok düşüktür ama Çinliler göç almayan Japonya’ya gidemediği için Japonlar Çin’e giderler.
 • Öfke tarih yapmaz. Güç tarih yazar.
 • Birleşik Devletler savaşlar kazanma gereksinimi duymaz. Onun gereksinim duyduğu şey basit olarak karşı tarafta bir karmaşa yaratmak ve kendisiyle mücadele edebilecek derecede büyük bir güç oluşumunun meydana gelmesini engellemektir.
 • Detaylara en yakın olan, daha çok yanlışa yakın olandır.
 • Tankların, uçak gemilerinin ve jet uçaklarının devri kapanıyor. Gelecekte pahalı ve hantal silahların yerini ucuz, esnek ve manevra kabiliyeti çok daha yüksek silahlar alacak. Hassas güdümlü silahlar savaşlardaki ölü ve yaralı sayısını azaltacak, savaşların çehresi tamamen değişecek.
 • Gelecekteki savaşlarda balistik füzelerin ve mühimmatın yerini akıllı silahlar alacak. Hedefi etkisiz hale getirmek için yüzlerce atış yapması gereken geleneksel topçu kuvvetlerinin yerine akıllı silahlar herhangi bir uzaklıktan kesin atışlar yapabilecek.
 • İnsanlık tarihi boyunca teknoloji, savaşların sonuçlarını ve ulusların kaderini belirledi. Bilgi çağına girdiğimiz xxı. Yüzyılda savaşlar artık alıştığımız gibi olmayacak.
 • Dünya ticaretini kontrol eden, dünyayı kontrol eder. ABD küresel bir güç olmaya devam etmek için dünya ticaretinin iki ana damarı olan Atlantik ve Pasifik Okyanusu ticaret yollarını denetimi altında tutmak zorundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

üç × üç =

Başa dön tuşu
Kapalı