Ana sayfa Etiketler Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Etiket: Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Kırgız Türklerinde Din

Kırgız halkı, IX. asırdan itibaren İslam'ı kabul etmeye başlayan Türk boylarından birisidir. Kırgızlardaki bu İslamlaşma sürecinin ne zamana kadar sürdüğü konusundaki tartışmalara burada girmek...

İmam Maturudi ve Hakkında Bilinenler

İmam Mâturîdî Türk Dünyasının yetiştirdiği abide şahsiyetlerden biridir. Kendinsin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ölüm tarihinin hicri 333, miladi 944 yılı olduğu kesin gibidir....

Türklerde Alevilik ve Caferilik

Orta Asya'dan göçüp gelen Türk boyları, yolları üzerindeki çeşitli kültürlerden, inançlardan ve mezheplerden etkilenmişlerdir. 16. asırdan itibaren Kızılbaşlığı ve Bektaşiliği benimseyen Türk boyları, bu...

Alevi ve Kızılbaş Sözcüklerinin Anlamı

Alevî kelimesi Arapça bir kelimedir. Sözlükte " Ali'ye mensup, Ali taraftarı, Ali'yi seven, sayan ve ona bağlı olan, Ali'ye ait ve Ali'nin soyundan gelen"...

Türklerin Benimsediği Siyasi-İtikadi Mezhepler

Türkler arasında faaliyet gösteren mezhepler, sırayla Hariciler, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiye, İsmaililik, Ehl-i Sünnet'in Matüridi ekolü, Eş'ari ekolü ve Hadis Taraftarları olmuştur. Bunlardan Hariciler,...

Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı

Ahmet Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan’ın Çimkent şehrinin doğusunda bulunan Sayram’da dünyaya geldi. Ahmed Yesevî, küçük yaşta anne ve babasını kaybederek yetim ve...

İmam Maturudi ve Din Anlayışı

İmam Maturidi’nin adı, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhamed b. Mansûr’dur. O, bugün Özbekistan sınırları içerisindeki Semerkand şehrine bağlı Maturit köyünde doğmuştur. Doğum tarihi kesin...

Ebu Hanife ve Din Anlayışı

Ebû Hanife, 80/699’da Kufe’de doğmuştur. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Bağdad’ta hapishanede 150/767’da vefat etmiştir. Ebû Hanife, güçlü bir zekaya sahipti. Küçük yaşlarda Kur’an’ı baştan...

Sönmez Kutlu

İngilizce, Arapça ve Kırgız Türkçesi bilen Sönmez Kutlu, Türk İslam Tasavvuru hakkında yazılar kaleme almaktadır. Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri...