Ana sayfa Etiketler Saadettin Gömeç

Etiket: Saadettin Gömeç

Altay Dağları

Türk Kültüründa Dağ ve Altaylar – Saadettin Gömeç

Türkler yaşadıkları toprakları kutsal bilmişler il, yurt, vatan gibi ad verdikleri bu mübarek yerler için her zaman ölümü göze almaktan çekinmemişlerdir. Çünkü bu...

Türk Tengrisinin Kızgınlığı – Saadettin Gömeç

Türkiye ve Türk milleti zor günler yaşıyor. Âdeta içerimizden ve dışarımızdan düşmanlarla kuşatılmış gibiyiz. Türk Tanrısı’nın Türk’e kızgınlığı var. Ne zaman ki, Türk...
Tuğrul Bey Rey kentindeki Türbesi

Tuğrul Beğ – Saadettin Gömeç

Daha önce de bazı yazılarımızda söylediğimiz üzere, Türk tarihinde her zaman rastlanmasa da bazen birbirleriyle akraba veyahut da kardeş olanların gayet uyumlu bir şekilde...

Türklerin Ortak Tarihi Üzerine – Saadettin Gömeç

Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türklerin tarihini yazılı ve arkeolojik kaynakların ışığında bugün itibarıyla M.Ö. 3.000’lere kadar götürmek mümkündür. Dolayısıyla Türkler neredeyse...

Türk Meselesi – Saadettin Gömeç

Neredeyse son 30 yıldır Türkiye’nin içine düştüğü terör batağı ve ekonomik buhran­la beraber, dış kaynaklı olarak gündeme getirilen Ermeni ve siyasal Kürtçülük hareketleri...
ENVER PAŞA

Enver Paşa – Saadettin Gömeç

Büyük bir Türk milliyetçisi ve Turancı olan Enver Paşa, tarihte mensubu bulunduğu bu yüce fikir ve ülkülerinden dolayı, kendisine en ağır şekilde saldırılan...
Hüseyin Nihal Atsız

Türk Dünyası ve ATSIZ – Saadettin Gömeç

Türklük, Türkçülük ve Turancılık ülküsünden bir an olsun taviz vermeden, ölene kadar bu kutlu dava için savaşan Atsız Beg’in büyük ülküsünün bir kısmı...

Milliyetin Zırhı Hafıza

Mehmet Ali Tevfik (*) “Milletler için ölümün başlangıcı unutmaktır”. Yunancılığın hararetli dost ve savunucularından Gaston Dushan geçen gün Atina’dan bir gazeteye gönderdiği mektupta Yunanlılar tarafından kazanılan...

Kökbörüler ve Aslanlar – Saadettin Gömeç

Çin kaynaklarında, Kök Türk Kağanlığı 630’dan sonraki fetret devrinden çıkarken, Türklerin liderliğini üstlenen iki aileden bahsederler. Bunlardan birisi A-shih-na (Aşina) ailesidir ki; Bumin’in dolayısıyla,...

Türklerde Aile – Saadettin Gömeç

Eski Türklerin içtimai vaziyeti hakkında şimdiye kadar ortaya konulan tanımlamalarda uzlaşma sağlanamadığı bilinen bir gerçektir. İlim adamlarının bu hususta çok farklı görüşleri vardır....

Eski Türk Ordusunun Genel Özellikleri – Saadettin Gömeç

Bir milletin sosyal yapısı, ekonomik ve kültürel hayatı ile devlet teşkilatı çok mükemmel olabilir. Ama bunların özellikle dış tehlikelere karşı korunması ve devam ettirilmesi...
Kağan ve Katun

Kağan ve Katun – Saadettin Gömeç

Türk devlet teşkilatının ilk şekillerinin Hun devlet yapısında görüldüğü bir gerçektir. Ancak biz Hunlara ait bilgileri yabancı kaynaklardan, özellikle Çin ve Roma menşeili kayıtlardan...

Umay Meselesi – Saadettin Gömeç

Üzerinden binüçyüzellisekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, Göktürk Kitabeleri hakkında bugüne kadar geniş bir araştırma yapılmamıştır. Zaman zaman birtakım incelemeler yapılmıştır, ancak bu yeterli değildir....
Erciyes

Türklük ve Turan – Saadettin Gömeç

Türk Dünyası 21. yüzyıla girmeden kısa bir süre önce güzel günler yaşadı. Herkesin bildiği üzere Türkistan’daki Türk kardeşlerimiz birer birer bağımsızlıklarına kavuştular. Bugün aralarında...