Ana sayfa Etiketler Nejdet Sançar

Etiket: Nejdet Sançar

Nejdet Sançar

Ahmet Nejdet Sançar (Çiftçioğlu) (d. 1 Mayıs 1910, İstanbul - ö. 22 Şubat 1975, İstanbul) Türk eğitimci, yazar ve düşünür. Nihal Atsız'ın kardeşi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi...
Nejdet Sançar

Genç Türkçülere Mektuplar (4) – Nejdet Sançar

Genç Türkçüler için büyük bir vazife de çalışkan olmaktır. Hangi öğretim basamağında bulunursa bulunsun, genç Türkçü, sınıfının ön safındakiler arasında yer almaya mecburdur. Tembellik...

Genç Türkçülere Mektuplar (3) – Nejdet Sançar

Genç Türkçüleri bekleyen ehemmiyetli vazifelerden birisi de teşkilatlanma işidir. Genç Türkçüler, bulundukları yurt köşesinde ve ilk fırsatta, Türkçülük ocakları kurup onun etrafında toplanmalı ve...
Nejdet Sançar

Genç Türkçülere Mektuplar (2) – Nejdet Sançar

Genç Türkçülerin, soylarına karşı bulundukları büyük vazifeyi gereği gibi yerine getirebilmek için ilk yapacakları iş, Türklük Ülküsü ile ilgili fikri ve edebi eserlerin en...

Genç Türkçülere Mektuplar (1) – Nejdet Sançar

Türkiye’miz, birçok fikirlerin ve inançların birbirleriyle kıyasıya çarpıştığı bir meydan haline gelmiş bulunuyor. Birbirleriyle mücadele eden bu kuvvetler arasında vatanımızın bir parçasını devletimizden koparmak...

Türkçü Gençlere – Nejdet Sançar

Soyunuza, yurdunuza ve devletinize en verimli hizmetin Türkçülük Ülküsü ile sağlanabileceğine inandığınız için bu yolda yürümekte olan gençlersiniz. İnsan hayatının en romantik çağlarında, genç...

Milliyetçi Hareket ve Karşısındakiler – Nejdet Sançar

Bu ülkenin yakın çağlar tarihinde çok görülen bir talihsizlik vardır. Ne zaman yurdun yararına sayılacak bir adım atılmak, bir hamle yapılmak istense, böyle davranışlar,...
Nejdet Sançar

Vatan Bekçiliği Yapan Genç Türkçülere – Nejdet Sançar

Türk olup, vicdan ve kalp sahibi olup da; büyük, kahraman, asil, fakat talihsiz Türk soyunun siz bu günkü delikanlılarıyla övünmemek mümkün mü? Çoğunuz bu sahipsiz,...
Nejdet Sançar

Atatürkçülük Edebiyatı (2) – Nejdet Sançar

Gerçekten “Atatürkçülük” diye bir fikir olabilir mi? Elbette olabilir. Gazi Mustafa Kemal’in; üzerlerinde ısrarla durduğu, devlet ve millet hayatında tatbik etmek istediği belli başlı...

Atatürkçülük Meselesi (1) – Nejdet Sançar

Bir fikir veya inanç buhranı içine girmiş bulunan Türkiye’de, cemiyetimizin bir çok temel fikir meseleleri ile birlikte, yakın çağlar tarihimizin, fikir, sanat ve siyaset...

Gökalp ve Turancılık – Nejdet Sançar

Turancılık ülküsünün savunucuları ve yayıcıları arasında büyük ve şerefli bir yeri olan Gökalp’a, ikinci Dünya Savaşı yıllarından beri, sık sık tekrarlanan iki iddia ile...

Bütün Türkler Bir Ordu – Nejdet Sançar

Bütün Türkler bir ordu… Bu dört kelime, Türk soyunun ülküsünü dile getiren sözlerin en güzellerinden birisidir. Büyük fikir adamımız Ziya Gökalp’in bir manzumesinden çıkarılıp...

Türk Milletinin Tarifi – Nejdet Sançar

Türk milletini nasıl tarif etmeliyiz? Cemiyetimiz, bu sorunun cevabının aranmaya başlanmasından günümüze kadar, birbirinden farklı tariflerle karşı karşıya kalmıştır. Bunun sebepleri çeşitlidir. Bazen, başka...

Azgınlaşan Türkçülük Düşmanları – Nejdet Sançar

Türkçülük düşmanlığı, bu ulu fikrin Türk hayatında tesirini göstermeye başladığı 1908 sonrasından beri devam edip gelen bir sinsi ihanet şeklidir. O günden bu güne...